Az iskolába beíratott hét gyerek az iskola pedagógusaival (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Az alapiskolákban elkezdődtek, és április hónap folyamán zajlanak az iskolai beíratások. A Bodrogközben nyolc teljes szervezettségű és kilenc magyar oktatási nyelvű kisiskola működik. Ezek között van a Bodrogszentesi Alapiskola is, ahol április 6-án volt az ünnepélyes beíratás.

Bodrogszentes (Szentes, szlov. Svätuše) Dél-Szlovákia keleti csücskében, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában fekvő, 842 lakost számláló település. A legutóbbi népszámlálási adatok szerint 780 fő (a lakosok 93%-a) vallja magát magyar nemzetiségűnek. A zömében magyarlakta településen 1967-ben építették azt az iskolaépületet, ahol az emeleten a helyi óvoda, a földszinten pedig az alapiskola működik.

A mára szépen felújított, korszerűen berendezett, számítástechnikai szaktanteremmel, és ebédlővel is rendelkező iskolaépületben két összevont osztályban tanulnak a gyerekek. A gyereklétszám az utóbbi éveket figyelembe véve 15-21 fő között mozog. Volt olyan év, amikor mindössze egy gyermeket írattak be az első osztályba. 2015-ben az akkori iskolavezető azt nyilatkozta portálunknak, hogy a helyi óvodába járó gyerekek mintegy 30%-át nem a helyi iskolába íratják be a szülők, hanem a közeli Királyhelmecre járatják iskolába. Úgy tűnik, ez a helyzet megváltozott.

Jasko Erika igazgatónő megnyitja az ünnepélyes beíratás programját (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

2016-ban az új iskolaigazgató, Jasko Erika úgy nyilatkozott, hogy emelkedett az elsősök száma, és arra is akadt példa, hogy a korábban más iskolába beíratott gyereket visszahozták a helyi iskolába. Az iskola vezetése és az önkormányzat mindent megtesz, hogy kiérdemeljék, és fenntartsák a helyi iskola iránti bizalmat, és a szülők a helyi iskolát válasszák gyermekeik számára.

Úgy tűnik, hogy a közös akarat, a szülők felé való nyitottság, és az eredményes munka meggyőzte a szülőket, hogy jól teszik, ha ezt az iskolát választják. A helyi óvodába járó iskolaköteles gyerekek mindegyike az itteni iskola első osztályában kezdi meg tanulmányait a 2018/19-es tanévben.

Az ünnepélyes beíratás napján mind a hét iskolaköteles gyereket beíratták a szülők a bodrogszentesi magyar alapiskolába. A gyerekek között szlovák nemzetiségű gyerek is van, aki számára szintén a magyar iskolát választották a szülők.

Szülők, gyerekek, az óvoda igazgatónője és a lelkipásztor (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Az ünnepélyes beíratás napja szó szerint egy egész napos programot jelentett a jövendőbeli elsősök és szüleik, a pedagógusok és az iskola jelenlegi tanulói számára. A beíratási programot megtisztelte jelenlétével a község polgármestere, Liszkai Gusztáv, Szopó Ferenc református lelkész, és az óvoda igazgatónője Kulcsár Renáta. Az eseményre hírportálunk munkatársát is meginvitálták.

A beíratási programot Jasko Erika igazgatónő nyitotta meg, aki szólt a jövendőbeli elsősökhöz, szüleikhez, és minden jelenlévőt üdvözölt. Jasko Erika kiemelte, hogy a pedagógus-szülő-gyerek kapcsolatot, az óvodával, az önkormányzattal és a hitélet képviselőivel való jó kapcsolatot nagyon fontosnak tartja.

Az ilyenkor aggodalommal, számos megválaszolatlan kérdéssel szembekerülő szülőket arra biztatta, hogy bátran forduljanak minden kérdésükkel az iskola pedagógusaihoz, nyitottak minden új ötletre, kezdeményezésre, meghallgatják javaslataikat és közös erővel szeretnének dolgozni azon, hogy a gyerekek ne csak tanuljanak, hanem egyben jól is érezzék magukat az iskolában.

Az iskola igazgatónője átadja az ajándékokat (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Megköszönte a szülők megelőlegezett bizalmát az iskola iránt, szólt az iskola további két pedagógusának odaadó, kreatív munkájáról, amely szintén garanciát jelent arra, hogy a gyerekek jó helyre kerültek.

A program kultúrműsorral és magyar nyelvtan bemutató órával folytatódott, amelyet az igazgatónő tartott az első és harmadik évfolyamos összevont osztályban. A szülők örömmel szemlélték gyermekeik ügyeskedését, akik a versek szavalásában, éneklésben, táncos-mozgásos műsorszámban egyaránt bizonyították, hogy az intézményben a tanuláson kívül a művészeti nevelés és a kultúra ápolása is fontos szerepet kap.

A nap további részében voltak mozgásos-játékos programok, kézműves foglalkozás, és persze bőséges megvendégelés is. A megvendégelés biztosításából az önkormányzat, és a szülők aktívan kivették a részüket. Az iskolába beíratott gyerekek megajándékozása sem maradt el, amelyet az iskola mellett működő Szülői Szövetség biztosított.

A szülők is bekapcsolódtak a programokba (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Jasko Erika örömmel nyugtázta, hogy összesen 21 tanulóval kezdhetik majd a következő tanévet. Úgy nyilatkozott, hogy az önkormányzattal egyetértésben tudnak dolgozni, fejlesztéseket elvégezni, így az intézmény fenntartását biztosítottnak látja, ami megnyugtató úgy az alkalmazottaknak, mint a szülőknek.

Dicsérte a lelkipásztor gyerekekhez és a programokhoz való támogató és segítő hozzáállását, valamint a szülőkkel való kapcsolatot is. Elmondása szerint a szülőkkel előforduló esetleges konfliktusokat az iskola pedagógusai hatékonyan tudják kezelni, és bízik abban, hogy továbbra is mindenki megelégedésére tudják az oktató-nevelő munkát végezni.

Kulcsár Renáta, az óvoda igazgatónője elmondta, mennyire jó, hogy a két oktatási intézmény egy épületben van, így napi kapcsolatban vannak az óvoda és az iskola pedagógusai, és persze a szülők is. A jó együttműködés eredménye az is, hogy az év során több programot is együtt szerveznek, így az óvodás gyerekek és szüleik nem a beíratáskor találkoznak először az iskola pedagógusaival. Minden bizonnyal ez szintén hozzájárul ahhoz, hogy a helyi iskolát választják gyerekeiknek a szülők.

Liszkai Gusztáv polgármester is jelen volt az ünnepélyes beíratáson a bodrogszentesi iskolában (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Liszkai Gusztáv polgármester megerősítette az igazgatónő által elmondottakat, az önkormányzat odafigyel az oktatási intézményekben folyó munkára, biztosítják az épület fenntartását, ha szükséges akkor az állami támogatást kiegészítik. A közeljövőben ismét felújítási munkálatokra kerül majd sor a belső térben, amelyet a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően tudnak elvégezni.

A szülőknek szintén pozitív véleménye van az iskola munkájáról. Volt olyan szülő, aki nem az első gyermekét íratta be a helyi iskolába, tehát már vannak tapasztalatai az iskolával kapcsolatban. Egyik elmondása szerint nem gondolkodott azon, hogy más iskolába vigye a gyerekét, hiszen helyben van az intézmény, az idősebb gyermeke is ebbe az iskolába járt négy évig, és meg volt elégedve a pedagógusok munkájával.

Örömteli nap volt az ünnepélyes beíratás napja a bodrogszentesi alapiskolában. A barátságos környezet, a családias hangulat, a pedagógusok igyekezete, a gyerekek felszabadult közös foglalkozása élmény volt a felnőttek számára is.

Kultúrműsor az ünnepélyes beíratáson (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által közölt adatok szerint a Tőketerebesi járásban, ahol a bodrogközi magyar alapiskolák működnek, az elmúlt öt évben a magyar tanítási nyelvű oktatási intézményekbe 160-180 gyereket íratnak be az első osztályba. Az idei összesített beiratkozási adatok április végén derülnek majd ki, de a tényleges adatok valójában csak az iskolakezdéskor, szeptemberben mérhetőek, hiszen az áprilisban beíratott és a szeptemberben iskolakezdő diákok létszáma között minden évben mutatkozik eltérés.