02 A szerzők a keresztelésre váró könyvvel (Fotó: Ivkovič Péter)

Április 26-án a lévai Reviczky Házban a Reviczky Társulás szellemi elődjének berkein belül 1913-ban alakult nyilvános lévai zeneiskola tanárnője, a zeneszerző Cziczka Angela születésének 130. évfordulója alkalmából egy különleges könyvbemutatóra került sor.

A mesébe illő történet napra pontosan három évvel ezelőtt, 2015. április 26-án kezdődött, mikor az aranymiséjét ünneplő Bíróczi István nagykéri esperesplébánost, a lévaiak valamikori és máig szeretett és nagyra becsült káplánját a lévai római katolikus hívek meghívták Lévára.

Wirth Jenő köszöntője (Fotó: Ivkovič Péter)

A plébános úr a délelőtti szentmise után egy virágcsokorral kereste fel Cziczka Angela sírját, aki a lévai római katolikus templom orgonistája és kórusának vezetője volt. Majd délután a Reviczky Ház nagytermében az esperes úr a lévai éveire és Cziczka Angelára is emlékezett. Az előadás végén egy gondosan becsomagolt nagy dobozban adta át a Lévai Szent László Körnek Cziczka Angela reá bízott hagyatékát. Csakhamar Gába Zsuzsanna és Pánikné Hevesi Lívia, két lelkes, nyugalmazott lévai zenetanárnő jelentkezett a hagyaték áttanulmányozására, melyben nagyon szép világi és szakrális jellegű, eddig ismeretlen zongoradarabokra leltek. Lassan haladt az elsárgult lapokon ceruzával rögzített kották olvasása és a darabok újrajátszása, de a két örökifjú hölgy egyre jobban megszerette Cziczka Angela szerzeményeit, melyek nyomán megérlelődött bennük az elhatározás, hogy a zeneszerzőnő születésének közelgő 130. évfordulója alkalmából az ebből a hagyatékból származó kottagyűjtemény kiadásával tisztelegjenek Cziczka Angela emléke előtt. Pánikné Hevesi Lívia fiatalokat meghazudtoló rugalmasságának köszönhetően csakhamar a Hevesi család fiatal zeneszerzőjétől egy kottázóprogram kezelését is mesterien elsajátította, s a legszebb zongoradarabokat digitálisan is rögzítette.

Az érdeklődő közönség (Fotó: Müller Éva)

Ilyen út vezetett a Cziczka Angela eddig ismeretlen zongoradarabjaiból összeállított kottagyűjtemény tegnapi ünnepélyes bemutatásához, mely a Reviczky Társulás, a Lévai Magyar Dalárda és a Lévai Magyar Asszonyok Ligája közös szervezésében került megrendezésre. Mindenki nagy örömére újra Lévára látogatott Bíróczi István nagykéri esperesplébános, akit az esemény elején Wirth Jenő, a Reviczky Társulás elnöke a hallgatóság tapsa mellett nagy tisztelettel üdvözölt. Ezt követően az esperes úr kérte, hogy a megjelent hallgatóság közösen fohászkodjon a Lévai Magyar Dalárda napokban balesetet szenvedett tagjának mielőbbi felgyógyulásáért.

Ezt követően Gába Zsuzsanna ismertette a nap programját, majd Hevesi Tibortól többek között megtudhattuk, hogy most szombaton lesz Cziczka Angela, az első lévai zeneiskola igazgatója, zongoraművész, pedagógus és zeneszerző születésének 130. évfordulója.

Cziczka Angela 1888. április 28-án zenész családban született Selmecbányán. Édesapja Cziczka Sándor, regens chori és a selmeci zenei élet szervezője volt. Negyven évig volt a Bányászati és Erdészeti Akadémia énekkarának és zenekarának karnagya.

Pánikné Hevesi Lívia a zongoránál (Fotó: Müller Éva)

Ebben a zenei környezetben nőtt fel Cziczka Angela. Már egészen kis korától improvizált zongorán, állatok és madarak hangját utánozva. Tizenhat éves korában kezdte írni első szerzeményeit. Zenei tanulmányait Budapesten, a Nemzeti Zenedében folytatta. Azok elvégzése után Temesváron és Egerben tanított, mint zenetanár. 1913-ban a lévai Reviczky Társaság felkérésére vállalta el a város első nyilvános zeneiskolájának tanári és igazgatói teendőit. Az 1914-es esztendő elején 26, a végén már 96 növendéke volt. Kiváló szakmai vezetésének köszönhetően számos tanítványa Budapesten és Bécsben folytathatta zenei tanulmányait. Miután 1919-ben a Reviczky Társaság megszűnt, több mint ötven évig magán zongoratanárként működött. Pedagógiai tevékenysége mellett sokat koncertezett és alkotott. Cziczka Angela 1973. február 15-én hunyt el Léván. Sírja a lévai temetőben van, melynek példás gondozója a Lévai Magyar Asszonyok Ligája.

Cziczka Angela nevéhez számos egyházzenei szerzemény is fűződik. A 60-as években ebben az alkotó munkában kikérte a zeneszerető Bíróczi István akkori lévai káplán véleményét is, akire később szellemi hagyatékának egy részét is hagyta.

Ennek a hagyatéknak eddig ismeretlen, eredeti kézirataiból állt össze a 21 világi és 9 szakrális zeneművet tartalmazó kottagyűjtemény, mely Gába Zsuzsanna – Pánikné Hevesi Lívia: Cziczka Angela Válogatott zongoradarabok és szakrális énekek cím alatt jelent meg a Bethlen Gábor Alap anyagi támogatásával. A kiadvány előszavának utolsó soraiban a szerzők így szólnak az olvasóhoz: „Reméljük, hogy akad olyan zongorista, diák vagy zenetanár, aki szívesen iktat repertoárjába egy-egy zeneművet ebből a kis gyűjteményből, ezzel is hozzájárulva Cziczka Angela életművének jobb megismeréséhez.“

Az ismertető után Gába Zsuzsanna köszönetét fejezte ki a kiadvány zenei ellenőrzéséért Hevesi Tibornak és a nyomdai elkészítésben végzett sok-sok segítségért Müller Gábornak és Péternek, valamint Brnák Róbertnek.

Cziczka Angela társaságában (Fotó: Müller Éva)

Ezt követően a kottagyűjteményt Hevesi Tibor, Cziczka Angela volt tanítványa rózsaszirmokkal keresztelte meg. Majd Gába Zsuzsanna, Hevesi Tibor és Pánikné Hevesi Lívia a közönség lelkes tapsától övezve zongoradarabokat adtak elő a kiadványból. Végül a Lévai Magyar Dalárda Gába Zsuzsanna karnagy vezényletével két szakrális művet adott elő, az egyik a zeneszerzőnő 1966 tavaszán  Bíróczi Istvánnak írt Ave Maria-feldolgozása volt, mely az esperes urat meg is hatotta.

Nagy-nagy tapssal jutalmazta a hálás közönség a lélekemelő délutánt, melynek végén Bíróczi István esperes úr újabb Cziczka Angela ereklyéket bízott a lévaiakra, többek között Lazík püspök úrnak a 60-as évek végén írt levelét, melyben Cziczka Angela szerzeményeit egyházi használatra jóváhagyja, valamint Cziczka Angela turistabotját, hogy az mindenkori stafétabotja legyen Cziczka Angela lévai emléke ápolásának.

A hálás szerzők a következő sorokkal dedikálták a kottagyűjtemény Bíróczi Istvánnak szánt tiszteletpéldányát: „Bíróczi István esperes úrnak, kinek Cziczka Angela reá bízott hagyatéka több évtizedes megőrzése és a lévaiaknak történő adományozása nélkül ez a kiadvány ma nem láthatott volna napvilágot. Sok-sok szeretettel és nagyrabecsüléssel: Gába Zsuzsanna és Pánikné Hevesi Lívia. Léva, 2018. április 26.“

A délutánt a kiadvány dedikálása, kedves megvendégelés és estébe nyúló remek hangulatú együttlét zárta. Ez a nap is bizonyította, hogy csak idő, meleg emberi kapcsolatok és lelkesedés kérdése, hogy  a mélyben szunnyadó értékek újra napvilágot lássanak és közkinccsé válhassanak.