Illusztráció (Fotó: TASR)

A Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Ellenőrző Hivatala szerint Szlovákia gyenge eredményességgel használja ki a szennyvízelvezetésre szánt eszközöket.

Problémát okoz a lakosság szennyvízhálózatra való rácsatlakoztatásának alacsony aránya, amiért akár büntetést is kiróhat az Európai Unió.

Az új szennyvízhálózatok kiépítése legtöbbször túlárazott – figyelmeztet a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Ellenőrző Hivatala. Huszonhat szubjektum ellenőrzése során állapították meg, hogy egyes esetekben az európai és állami pénzekből akár tízszeres, vagy annál is magasabb árat fizettek ki az átlagos piaci árhoz képest. Mindemellett az is probléma, hogy kevesen csatlakoznak rá a szennyvízhálózatra, amiért akár büntetéssel is sújthatja az Európai Unió Szlovákiát.

Gazdaságtalan felhasználás

A Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Ellenőrző Hivatala az ellenőrzések alapján figyelmeztet: „Az ellenőrök jelentős tartalékokat tapasztaltak az állami és európai pénzeszközök felhasználásának gazdaságossága terén.” Az ellenőrzéseknél összevetették a piaci árakkal azokat az összegeket, amelyeket az újonnan épített szennyvízhálózatért fizettek a községek és a vízművek.

Azonban pozitívumként könyvelték el az ellenőrök, hogy a kiépített hálózatok aránya a tervekhez képest 30 %-kal magasabb, azonban a lakóövezetek csatlakozása az új hálózatra csak 50 %-os kihasználtságot mutat. „A leggyakoribb ok, amiért a lakosság nem csatlakozik a szennyvízhálózatra, az, hogy nem rendelkeznek elegendő pénzeszközzel a csatlakozás finanszírozásához, amit önerőből kell, hogy megoldjanak. A legtöbb esetben az idősek és az alacsony jövedelemmel rendelkezők nem tudják kifizetni a csatlakozás költségeit” – állapították meg.

Az ellenőrök azt is megállapították, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium nem megfelelő mértékben ösztönözte a járási hivatalokat a szennyvízhálózatra rácsatlakozni köteles tulajdonosok ellenőrzését illetően. A községek többsége pedig nem kísérte figyelemmel az emésztőgödrök ürítésének gyakoriságát és azok megfelelő szigeteltségét. „Ennek egyik egyik oka lehet az a tény is, hogy a lakosság szisztematikus ellenőrzése negatívan befolyásolhatja a helyhatósági választások eredményességét a polgármesterekre és a képviselőkre nézve” – indokolták. Egyben arra is figyelmeztetnek, hogy az ellenőrzések elhanyagolása a talaj- és folyóvizek minőségi romlásához vezethet. Ezért a Környezetvédelmi Minisztérium legiszlatív változtatásokat javasol.

Büntetés fenyeget az Európai Unió részéről

A Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Ellenőrző Hivatala azt is megállapította, hogy Szlovákia nem teljesítette az Európai Unióval szembeni kötelezettségvállalását, miszerint 2015. december 31-ig a 2 ezer lakost meghaladó településeken elkészülnek a szennyvízhálózatok. „Szintén elmaradt a szennyvíztisztítás megoldása ugyanezen kötelezettségen belül” – teszik hozzá, figyelmeztetve, hogy a kitűzött feladatok teljesítésének elmulasztása a környezeti károk mellett büntetést is eredményezhet az unió részéről.

A hivatal mindemellett figyelmeztet arra a kockázatra is, hogy az Európai Unióhoz benyújtott adatok hiányosak és nem megbízhatók. Szlovákiában ugyanis egyenlőre nincs olyan nyilvántartás, amely kimutatná, hogy az ingatlantulajdonosok miként oldják meg a szennyvíz elvezetését.

A Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Ellenőrző Hivatala javasolja a Környezetvédelmi Minisztériumnak, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az Európai Unióval a megszabott határidők módosításáról. A hivatal végezetül azt is figyelembe vette, hogy az ellenőrzött időszakban, amely a 2007-2017-es éveket érintette, a környezetvédelmi tárca kidolgozta a vízgazdálkodási törvény módosítását. „A felvetett változtatások több helyen megegyeznek az ajánlásainkkal” – zárták. A módosított törvény 2018. március 15-ével lépett érvénybe.

(Teraz.sk/Felvidék.ma)