Sass János leszármazottjai a gondolati emléktáblánál (Fotó: Müller Péter)

Április 6-án Sass János emlékestjére invitálta a közönséget a Lévai Magyar Asszonyok Ligája és a Reviczky Társulás irodalmi szakosztálya. Az estet Puksa Magdolna, az irodalmi szakosztály vezetője és Kosztolányi Magdolna, a Lévai Magyar Asszonyok Ligájának elnöke nyitotta meg, akik köszöntötték a közönséget és nagy szeretettel üdvözölték a jelenlévők körében Sass János családját.

A köszöntő után Kosztolányi Magdolna szóra kérte Sass János vejét, Szabó Józsefet, aki röviden ismertette Sloszár János, költői nevén Sass János életútját, majd bemutatta költészetét.

Sloszár János 1904-ben született Léván, és itt élt egészen 1984-ben bekövetkezett haláláig. Léván helyezték örök nyugalomra is. Egyszerű emberként élte életét, de sokat olvasott, s az irodalom korán a hatalmába kerítette. Csontos Vilmossal, Agárdy Zsigmonddal és Veres Vilmossal baráti kapcsolatot ápolt. Közös irodalmi patrónusuk volt dr. Kersék János.

Sass János vejének, Szabó Józsefnek az előadása (Fotó: Müller Péter)

Sass János megjelent verseskötetei: Szomorú napok (Léva 1931), Üzent a föld (Léva 1934 – antológia, a szerzők: Agárdy Zsigmond, Csontos Vilmos, Sass János, Veres Vilmos), Meggyónt nekem a föld  (Zselíz 1936). A negyedik kötet kiadatlan maradt. A háború után ugyanis visszavonultan élt, a később írt verseit halála után a veje gyűjtötte össze és rendszerezte. Népes baráti köréhez tartozott többek között Kersék János, Turczel Lajos, Csanda Sándor és Féja Géza is.

A tartalmas bemutató után Újváry László vezetésével a helyi versmondók, Kovács Barnabás, Nagyné Csető Csilla, Zoller Viktória, Valent Judit, valamint Forgács András tolmácsolták a közönségnek a költő szebbnél szebb verseit. A műsor után Kosztolányi Magdolna megköszönte a szereplőknek az előadást.

Az emléktábla leleplezése, koszorúzás és mécsesgyújtás Sass János unokáinak részvételével (Fotó: Müller Péter)

Az est további különlegessége volt, hogy ezt követően a hallgatóság átvonult a Reviczky Ház szomszédos közösségi helyiségébe, ahol a „Lévai történelmi arcképcsarnok ₋ Gondolati emléktáblák” állandó tárlata már Sass János életrajzával és a lévai szülőházán gondolatban elhelyezett emléktáblájával kibővítve várta őket.

Itt Müller Péter rövid beszédét követően Szabó József is szólt a hallgatósághoz, utána pedig Sass János unokái  leplezték le a költő lévai gondolati emléktábláját, melyet megkoszorúztak és a nagyapjuk emlékére gyújtott mécses fénye mellett a jelenlevőkkel  közösen emlékeztek. Az emléktábla leleplezése után Sass János leánya mondott köszönetet és egy verseskötetet ajándékozott a Reviczky Ház könyvtárának. Az est kötetlen beszélgetéssel zárult.