Adománygyűjtő dobozok (Fotó: Bölcskei Tímea/Felvidék.ma)

Dunaszerdahelyen Szőke Éva és Zsidó János esperes-plébános a Carissimi Nonprofit Alap kuratórium képviselői május 21-én vették át azt a pénzadományt, amely Pogány Erzsébet és Bauer Győző végső búcsúztatásakor gyűlt össze.

Május 12-én Pogány Erzsébetet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatóját, a Felvidék.ma hírportál alapítóját kísértük el utolsó útjára. A család kérésére, a csokrokra, koszorúkra szánt összeget a ravatalozóban elhelyezett perselybe tették a részvétnyilvánítók. Az összegyűlt adománnyal a Carissimi Nonprofit Alapot támogatták. Köztudott, hogy a felajánlásokból a szervezet sérült és egészségkárosodott gyermekeket nevelő családok mindennapjait is segíti.

Május 19-én a felvidéki magyar közösség újabb kiemelkedő egyéniségétől, Bauer Győzőtől, gyógyszerkutatótól, akadémikustól vettünk végső búcsút. A család ugyancsak, a virágokra szánt összeget a Carissimi Nonprofit Alap támogatására ajánlotta fel.

Az összegyűlt pénzadományokat Szőke Éva és Zsidó János számolták össze. Megállapították, hogy a ravatalozóban elhelyezett perselybe euró, forint, cseh korona és dollár pénznemekben is voltak felajánlások. A banki átváltások után, a civil szervezet számlájára, május 21-én így 4 682 eurót helyeztek el.

„A koszorúk és virágok elhervadnak, de az adományok számos családon, rászoruló beteg gyereken segítenek” – fűzte hozzá Pogány Tibor.

Szőke Évának és Zsidó Jánosnak Bauer Edit és Pogány Tibor átadják az adományokat (Fotó: Bölcskei Tímea/Felvidék.ma)

Borosné Környei Erzsébet, a Carissimi kuratórium tagja az alábbi visszaemlékezésben köszöni meg a nemes felajánlást és a nagylelkű adományozást.

Ami az emlékezésekből kimaradt

Nagy családunk, s a Felvidék méltóképpen elbúcsúztatta nagyasszonyát, ahogy többen nevezték Pogány Erzsébetet.

Május 12-én Somorján számos barát, munkatárs vett részt a végső búcsúztatón, ezzel is kifejezve szeretetét, tiszteletét Erzsike iránt. Volt, aki régi emlékekről, volt, aki kiváló munkájáról, tiszteletéről, szeretetéről beszélt. Így, együtt hallgatva e megható szavakat, felvetődött bennem a kérdés, hogy vajon hány órából állt egy napja? Valószínűleg neki is csak annyiból, mint mindannyiunknak. A sok-sok munka mellett felnevelte gyermekeit, feleségként is helytállt.

Nem esett szó viszont egy dologról, arról, hogy mindemellett felkarolta az elesetteket, s ahol tudott, segített. Hatalmas empátiája sokakat magával ragadott. Én „csak” 22 éve ismertem meg őt, amikor férjemmel, Boros Miklóssal a pozsonyi magyar nagykövetségre kerültünk dolgozni. Már akkor feltűnt, hogy mindenhol ott van, mindent tud, tanácsot ad, kiterjedt kapcsolatrendszerén keresztül sokunknak segít.

A Carisssimi Nonprofit Alap 2002 óta, 16 éve működik. Akkor alapítottam néhány nagyon kedves és lelkes barátommal, amikor búcsúztunk Pozsonytól. Az első, aki közülünk eltávozott a közelmúltban, Szabó Rezső ügyvéd volt. Most pedig újabb veszteség ért minket, s a támogatott családokat, gyerekeket egyaránt.

A Carissimi tevékenységének középpontjában a sérült gyermekeket nevelő családok segítése áll. Ez hol anyagi hozzájárulást jelent valamilyen orvosi kezeléshez, máskor szakmai program szervezését szülőknek, a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek, vagy szabadidős tevékenység elérését biztosítja.

Erzsike a kuratórium tagja volt. Közgyűléseinket is az ő irodájában tartottuk. Rengeteg tanácsot, segítséget kaptunk tőle a munkánkhoz. Minden témában naprakészen tudott intézkedni, sokat tanultunk tőle. Őszinte tisztelettel emlékszünk rá, mondatai még sokáig fülünkbe csengenek majd.

Együttérző, megértő, tenni akaró lendülete hiányozni fog, de sokáig halljuk még hangját, ebben biztos vagyok. Még a betegsége súlyosságának tudatában is gondolt ránk, s az általunk képviselt értékekre.

Családjának is nagyon köszönjük, hogy segítette az ő, és általa a mi munkánkat is. Mindenkinek, aki Pogány Erzsike búcsúztatásán a Carissimi Nonprofit Alapot támogatta, szívből köszönjük, pártfogoltjaink nevében is.

2018. 05. 17., Borosné Környei Erzsébet, a Carissimi kuratórium tagja

A Carissimi tevékenységéről honlapukon bővebben is olvashatnak az érdeklődők.