Süll Tamás (Fotó: Bölcskei Tímea/Felvidék.ma)

A FEMIT május 22-én, kedden szervezte meg az éves konferenciáját a komáromi Duna Menti Múzeum dísztermében, amely idén az Ép testben ép lélek mottó jegyében zajlott.

A konferencián elhangzott előadások hangsúlyozták a testi és lelki egészség megőrzésének fontosságát, valamint a fiatalok testi-lelki funkcióinak kapcsolatára hívták fel a figyelmet. A test egészsége éppen olyan fontos, mint a lélek tisztaságának megőrzése. Ahogy a mondás tartja: Ép testben ép lélek.

Csütörtöki József, a Duna Menti Múzeum igazgatója köszöntötte a konferencia résztvevőit, és örömét fejezte ki, hogy a konferencia ilyen közérdekű témát taglal.

Kecskés Péter, a budapesti EMMI, Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében a család fontosságára hívta fel a figyelmet. Az egészség nem csak a fizikai erőlétet jelenti, hanem a lelki fejlődés szintjét tükrözi. A magyarországi családpolitikai intézmények és támogatások az összetartozást erősítik. Ezt a kapcsolatot segíti a Köldökzsinór program is, amely a család egységét is hangsúlyozza. A biztos családi háttér a tagok egymás közti harmóniáját kell, hogy jelentse. A magyar civil szervezetek támogatása fontos perspektíva, amelyet követni kell  – hangsúlyozta.

FEMIT konferencia (Fotó: Bölcskei Tímea/Felvidék.ma)

Újpál Emőke, a diákokkal, csoportokkal foglalkozó tanácsadó, szakpszichológus előadásában kiemelte, hogy a megelőzés és a preventív megelőző tevékenységek prezentálása elengedhetetlen a különböző képzések alkalmával. A csoportos foglalkozások és egyéni megkeresések alkalmával tematikus problémák megoldására kerül sor. Az iskolások stresszesek, állandóan a telefonon lógnak és a szexualitás is gyakori téma náluk. Ezeken a szenvedélyeken kell, hogy segítsenek a tanácsadók. Az egymásra való odafigyelés és a fegyelem megtartása elsődleges szempont, amelyet megtanítanak a gyerekeknek az előadások alkalmával.

A Teen STAR egy szexuálpedagógiai program tinédzsereknek, amit Szlovákiában már 20 éve oktatnak. A természetes családtervezést oktató Bándi Katalin a témában, mint szaktanácsadó tevékenykedik. A program 11-18 éveseknek szól, amelybe a szüleiket is bekapcsolják, hiszen a szülő az első nevelője a gyereknek a szexuális kapcsolatok terén. Mint minden személyes téma, ez is a bizalomra épül, és személyiség fejlesztő képessége miatt a szexuális aspektusokról átfogó képet kapnak a résztvevők. Az oktatás a testtől indul, majd az érzelmi kapcsolatokra tér át. Az oktató kérdez és a fiatalok adják meg a választ.

Kissné Csizmadia Katalin MFM munkatárs – Testem titkos jelzéseinek nyomában címmel tartott előadást. A test felelősségteljes használata, a workshopok alkalmával elsajátított biológiai változások bemutatása. A foglalkozások alkalmával elsajátítják a megbecsülést és az érzelmek fontosságát. Az előadó kitért a női ciklus fontosságára és a megtermékenyítési folyamat szükségszerűségére az élet kialakulásához.

Fazekas László (Fotó: Bölcskei Tímea/Felvidék.ma)

Fazekas László református püspök, a konferencia mottóját megragadva a hit oldaláról megközelítve beszélt a lélekről és a testről. Manapság fontos a testről és lélekről beszélni, mivel megváltozott az ember és az életkörülmények is. A világban lévő instabilitás miatt, az ember kezdi elveszíteni a természetes életkörét. Az értékeink devalválódnak és talmi értékek kerülnek előtérbe.

A püspök kifejtette, a tudomány és a technika fejlődik, de kérdés, hogy mi ott vagyunk-e, ahol a tudomány. Az anyagiak utáni hajsza tönkreteszi az ember életét. Terjed a szabadosság. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészséges életmódra. Egy egészséges életszemléletmódot kell kialakítanunk. A gyermekek nevelése és tanítása elsődleges kellene, hogy legyen, de a mai világban az idol káros hatása befolyásolja őket. A mi szervezetünk erre a szépségideálra károsan reagál. A konferencia céljára utalva tegyük fel a kérdést, mennyire ismerjük a testünket s a lelkünket.

A hit szemszögéből nézve: A test maga a hús, az egész emberi anyagi test, de a lélek Istentől való. Ha elveszed a lelket, elveszed az embert. Az önteltségünk sodor bennünket. Az ember a saját nézeteit teszi a valóság mércéjévé. A viszályok és ellenségeskedések is az emberi lét egyszerűségét és Istentől való elfordulást jelenti, mert nem őbenne keresik a megváltást. Az Istentől elszakadt ember az érzelmi síkjának állapotára hallgat.

A lelki ismeretek lefedődnek a bűnökkel, és ilyenkor születnek a gyilkosok. A test és a psziché uralkodóvá válik az ember életében. A belső lelkünk állapota kihat a testre.
Az ép test nem garantálja az ép lélek jelenlétét, de a lélek a test romlottsága ellenére lehet szép, mivel a lélek szépíti meg a testet – magyarázta.

Dr. Süll Tamás párkapcsolati tanácsadó, mentálhigiénés szakember, lelkész a – Mikor, és miért érdemes felkeresni egy párkapcsolati tanácsadót? kérdést feszegette.

Az iskolákban zajló nevelési folyamatok meghatározzák a fiatalok jövőképét. Az élettársi kapcsolatok nem stabilak, amelynek megerősítése minden tanár, tanácsadó és szülő feladata lenne. Az életkörülmények sokat változtak, és a támogatási folyamatok nem feltétlenül segítik a párkapcsolatokat. Ezért oly nagyon foglalkoztatott a téma és a képzések feladata, hogy megértessék, mi zajlik egy párkapcsolatban és mi egy házasságban. Fogadjunk örök hűséget egymásnak és magunknak. A krízishelyzetben tegyünk érte, hogy a kapcsolatot újraépíthessük.

Az előadások után szakmai és módszertani bemutatók zajlottak gyerekeknek és felnőtteknek, amelyeket Nagy Annamária és Dr. Süll Tamás szakpszichológusok tartottak.