Kiss József egy Albatros D. III típusú repülőgépben (Fotó: wikipedia)

Kiss József hadnagyra, a „levegő lovagjára” emlékeztek Pozsonyban az egykori Vízi kaszárnya épülete előtt, a felújítás alatt álló Nemzeti Galériánál, május 24-én, csütörtökön, halála centenáriumának napján.

Kiss József hadnagy a délvidéki Torontál megyei Kiss Ernő, Aradon kivégzett honvédtábornok oldalági leszármazottja, akinek édesapja Pozsonyba költözött, ahol kertész lett.

Fia, József 1896. január 26-án, koronázóvárosunk szülötteként a Fadrusz-rakparti Felső Ipari Iskolából a háború kitörésekor önként jelentkezett az 1759-63-ban épült későbbi 72. gyalogezred Vízi kaszárnyabeli épületében (ahol Madách is raboskodott), majd az orosz fronton már 1914 decemberében megtapasztalta a katonahalált.

A következő esztendő őszén felvették a bécsújhelyi repülőgép-vezető tanfolyamra, melynek elvégzése után1916. május elején a hűtlen olaszok támadása miatt alakult isonzói front 24. repülőszázadához osztották be. Május 9-étől kezdve két esztendőn keresztül írta szerelmes leveleit Pozsonyba Fehér Irma pénztáros honleánynak, akit soha többé nem láthatott viszont. Nagyszerű élmény volt egy légi csata húszévesen… „Felzúgtak gépeink, megkergették az ellenséget. Számomra méltóbb bevetést elképzelni sem lehet”.

Bajtársai közül azzal is kiemelkedett, hogy húsz légi csatából kilenc során megmentette az ellenséges repülős életét. Védtelen gépekre nem lőtt. Ezt az olaszok is elismerték, a „levegő lovagjának” nevezték. Később az angol túlerő, segítve az olaszokat, minden esetben élvezettel lőtte le a védtelen ellenfeleket, soha sem kegyelmezett. Ennek ellenére hadnagyunk 1918. január 12-én megmenti két angol tiszt életét. Mint írja: „Partner nélkül az angolokkal nehezen bírok…”

Utolsó reggelén egy ellenséget lelő …de öt angol támadja meg … tíz géppuskából zúdulnak rá a lövedékek … géppuskája beakad … védtelen… az angolok most sem kegyelmeznek…hatalmas fáklyává lobbanva zuhan a nagy hegyek övezte mélybe, ennyit értettek meg az angolok Kiss József emberségéből.

Katolikus végtisztességén egész Peregrine ott szorongott … az angolok álságosan részvétnyilatkozattal ellátott koszorút dobtak a levicói reptérre. Földi maradványai Roverettoban lehetnek. A magyar repülők a monarchia negyedét alkották, de 318 magyar repülő a Vaskorona vitézi rend 49 százalékát érdemelte ki, az összes veszteség 44 százaléka mellett!

A legeredményesebb 24 repülőből 11 magyar volt, 19 légi győzelmével Kiss József pozsonyi vadászrepülő a legelső volt, aki hiába bizonyította: „A hazáért mindenkor, mindenre kész vagyok”.