Végső búcsú (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Május 12-én Somorján, a délutáni órákban katolikus szertartás keretében búcsúztak a család, barátok, kollégák és ismerősök Pogány Erzsébettől, a Szövetség a Közös Célokért társulás igazgatójától, a Felvidék.ma hírportál alapítójától.

A népes gyászoló egybegyűltek szembesültek a fájdalmas ténnyel, hogy szeretett Erzsikénk nincs többé. A koporsója mellett mosolygó képe tekintett ránk, amely egyfajta megnyugvást biztosított, és szeretetet sugárzott számunkra.

Végtelenül kígyózó sorokban várták a gyászolók, hogy kifejezhessék együttérzésüket Pogány Erzsébet férjének, Tibornak és két lányának. A szertartás Szvorák Katalin énekével vette kezdetét, majd a halottat Myjavec Pál somorjai plébános búcsúztatta.

Ezt követően a világi beszédek és búcsúk következtek. Elsőként Oriskó Norbert, Pogány Erzsébet egyik legrégebbi munkatársa köszönte meg a tőle kapott útmutatást: „Te példát mutattál arra, hogy hittel, kitartással, szeretettel és örömmel a legnagyobb akadályok is legyőzhetőek. Ez az erő, a Te erőd itt marad nekünk, velünk – ajándékul tőled.”

Majd Gubík László, aki az új nemzedéknek legismertebb képviselője három ünnepet említett beszédében, amelyet a következőképpen zárt: „Most már rajtunk áll, hogy Kárpát-medencében gondolkodva kössünk szövetségeket, lehetetlent nem ismerve küzdjünk a közös célokért, önzetlenül szeressük szülőföldünk legeldugottabb zugát is, és hogy a Felvidék ne csak Ma legyen, hanem Holnap is.”

Őt követően a Szövetség a Közös Célokért társulás alapító szervezeteinek az elnökei vettek végső búcsút Pogány Erzsébettől.

„Pogány Erzsébet ízig – vérig közösségi és közéleti emberként tevékenykedett az utolsó pillanatokig. Állhatatossága, kitartása, különleges munkabírása, nagyszerű szervezőkészsége még azokban is tiszteletet és csodálatot váltott ki, akik nem mindenben azonosultak merész elképzeléseivel, egyéni és sokszor egyedi ötleteivel” – emlékeztetett  Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke.

„Amiért talán különösen hálásabbak vagyunk neki, az az, hogy a Kárpát – medencei Családlánc mozgalomba bevitte szövetségünket” – mondta búcsújában Gál Erik, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöke, majd így folytatta: „Ezt a bizalmat újra és újra meghitelezte nem csak nekünk, de másoknak is. Erzsébet emlékét mi is megőrizzük, és hűek maradva az emlékéhez, tevékenységünkkel nap mint nap teszünk majd azért, hogy a ránk bízott fiatalok a felvidéki magyarság támaszai legyenek.”

Koszorú (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Vörös Mária, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének megbízott elnöke emlékeztetett, hogy 2018 a veszteségek éve a hazai magyarság számára. „Töretlenül és makacsul hitt a közösség erejében, együttműködésben, a kisebbségi lét érzelmi többletében, sodró erejű energiája vitte, magával ragadta a körülötte élőket is. Elszántan küzdött mindenért, amiről úgy érezte, az egyetemes magyarság hasznára válik. Hihetetlen, hogy meg kellett adnia magát egy erősebb hatalomnak.”

Mézes Rudolf, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke kifejtette, hogy együttműködésük legsikeresebb időszaka a 2001/2002-es év volt, amikor a Szövetség a Közös Célokért társulás létrejött, és a semmiből alakították ki, hozták létre az irodahálózatot Pozsonytól Királyhelmecig.

Menyhárt József így kezdte: sosem pihentél. „Erzsébet, Te nem csak éltél, hanem áradtál. Szétáradtál köztünk, és ezért nem hittük el, hogy van valami, ami legyőzhet téged. Én hiszem, hogy ez az áradás mindig köztünk lesz. Mert ha egy Nagyasszonytól búcsúzunk, márpedig Te az vagy, azt illik mondani, hogy élsz, s uralkodsz örökkön.”

A továbbiakban búcsúztak tőle Szili Katalin, aki a 2002-2009 közötti években a Magyar Köztársaság Országgyűlésének volt az elnöke, valamint Csóti György a Kisebbségi Jogvédő Intézet elnöke, aki beszédében Pogány Erzsébet korai, tragikus halálát súlyos, pótolhatatlan veszteségként nevezte nem csak a felvidéki magyarok, hanem az egész kárpát-medencei magyarság részére.

Rostás Farkas György magyar cigány író, költő, újságíró, népművelő, a cigányság hagyományainak és nyelveinek kutatója beszédében e kép fejezte ki gyászát: „A szívemben oltárt emelek Neked.”

Búcsút vett még tőle Martényi Árpád a Rákóczi Szövetség alelnöke és az Esterházy János Emlékbizottság elnöke, valamint Szabó Tibor filozófus, politológus és végül Bárdos Gábor, Somorja város polgármestere.

Felvidék Nagyasszonyát utolsó útjára többek közt elkísérte Pető Tibor, Magyarország pozsonyi nagykövete, és elődje, Czimbalmosné Molnár Éva, de több szervezet és szövetség elnöke és képviselője nem csak Magyarországról és Felvidékről, hanem az egész Kárpát – medencéből, és azon túlról is. A sír megáldását követően Szabó Endre tárogató játéka mellett búcsúztatta Erzsikét a gyászoló gyülekezet.

Nyugodjék békében!