Gyepes Patrik, Gyepes Lajos, Paulisz Marián, Gyepes Zoltán (Fotó: Gyepes Lajos)

Tavaly szeptember 17-én helyezték végső nyugalomra Esterházy János mártírpolitikus hamvait az alsóbodoki Szent Kereszt felmagasztalása kápolna sírboltjában. Paulisz Boldizsár, a kápolna építtetője, az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület vezetője már akkor tervezte, hogy harangot öntet, amely megkondul Esterházy tiszteletére és emlékére.

Idén június 5-én kora délután Alsóbodokról Paulisz Marián, a község polgármestere és egyben Boldizsár fia, valamint Gyepes Lajos, Gyepes Patrik és Gyepes Zoltán indultak útnak, hogy elvigyék a Vatikánba és pápai áldást kérjenek az őrbottyáni Gombos Miklós harangöntő műhelyében készült új harangra. Az utazásról a küldöttség tagja, Gyepes Lajos számolt be portálunknak.

Hogy vágtak bele a küldetés teljesítésébe?

Az első állomás a koloni plébánia volt, ahol Ďurás Márk atya megáldotta a harangot és bennünket, így bocsátott utunkra. Lelkileg megerősödve és megtisztulva indultunk tovább Verebélyre, ahol virággal ékesítettük a harangot és folytattuk utunkat Magyarországon át a Vatikánba.

Mikor érkeztek meg Rómába?

Virradatra, 4 óra 30 perckor érkeztünk meg a vatikáni  magyar nagykövetségre, ahonnan reggel Érszegi Márk Aurél, a nagykövetség tanácsosa kísért el bennünket a Vatikánba. Az ott szolgálatot teljesítő munkások segítségével sikerült a harangot a Szent Péter téren elhelyezni, azután elfoglaltuk helyünket a pápai audenciához. A felszentelésre váró harang és a küldöttség tagjai is közel voltunk egymáshoz, az első sorban vártuk a pápa közeledését.

Hogyan zajlott a találkozás Ferenc pápával?

A Szentatyát küldöttségünk nevében Gyepes Patrik köszöntötte, majd ismertette vele látogatásunk célját. Röviden felvázolta Esterházy János magyar mártírpolitikus életét, szólt a kápolnáról, valamint a zarándokközpontról. Miután a Szentatyának átadtuk ajándékainkat, megáldott bennünket és a Szent Kereszt felmagasztalása kápolna új Esterházy-harangját is. Ferenc pápa áldását küldte a zarádokközpont létrehozójára, Paulisz Boldizsárra, aki sajnos betegsége miatt nem tudott részt venni ezen az eseményen.

Mennyi időt töltöttek el a Vatikánban?

A pápai audienciát követően még megálltunk a nagykövetségen. Annak ellenére, hogy nagyon jól éreztük magunkat, már kora délután indultunk haza. A forgalmas Rómát elhagyva mindegyikünk gondolataiba merült, felidéztük az aznapi események boldog és felemelő pillanatait.

Ön számára melyek a vatikáni út legemlékezetesebb pillanatai?

Megható volt a találkozás a Szentatyával, ez egy életre szóló ajándék és élmény. A Firenze felé vezető úton megcsörrent a telefonom és örömmel vettem tudomásul, hogy Paulisz Boldizsár hív. Beszámoltunk neki utazásunkról és arról, hogy minden a legnagyobb rendben zajlott. Hangjából elégedettséget, őszinte örömöt és boldogságot éreztem. A telefonbeszélgetésünk végén elcsukló hangon kívántunk neki jó pihenést és sok erőt küzdelmes harcához. Feladatunkat a gondviselés segítségével teljesítettük, június 7-én hajnalban, 2660 km megtétele után érkeztünk meg Alsóbodokra.

A Ferenc pápa által megáldott új harang Esterházy János temetésének első évfordulóján, a szeptember 15-i ünnepi szentmisén kondul meg először.