A kívülről megújult Antióchiai Szent Margit templom Ipolyvisken (Fotó: Nyustin-Antal Ágnes)

Nagyrészt magyar állami támogatásból végezték el az ipolyviski plébániatemplom külső felújítását. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mintegy négymillió forinttal járult hozzá a katolikus templom megszépüléséhez.

„Még 2016-ban nyújtottuk be a pályázatunkat az ipolyviski plébániatemplom külső felújítási munkálatainak befejezése céljából. A magyar államtól tavaly négymillió forintot kaptunk, emellett  Ipolyvisk önkormányzata, valamint adományaikkal a hívek is hozzájárultak a munkálatokhoz” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Nyustin-Antal Ágnes, a pályázat kidolgozója.

A közel egy éve a községben szolgáló Lormusz János esperesplébános vezette a munkálatokat, melyek két jelentős részből álltak. Egyrészt az épület falainak a  szanációját végezték el, ez valósult meg a magyarországi támogatásából. A külső burkolat javítása a község ötezer eurós hozzájárulásával, a gyülekezet további adományaiból és szponzori felajánlásokból valósult meg. A költségvetés összege megközelíti a negyvenezer eurót – avatta be portálunkat a részletekbe az esperesplébános.

A templom az Ipoly partjának vizenyős talajára épült. A tetőszerkezet nem rendelkezik megfelelő esővízelvezető rendszerrel. Részben ennek köszönhető a templomfalak nedvesedése, s ezért is volt nélkülözhetetlen a falak rendbehozatala.

A munkálatok még tavaly nyár közepén kezdődtek el. Az időjárási viszonyok függvényében november végéig dolgoztak. Majd idén tavasszal folytatták a munkálatokat. Első lépésként a külső vakolatot embermagasságig leverték, körülásták az alapokat, hogy mihamarabb eltűnjön a nedvesség a falakból. Majd következett a templom falainak a szanálása és az alapok leszigetelése. A munkálatokat a Tipary István vezette Ekol Stav végezte.

Május utolsó napján fejeztük be felújítást, ezzel lezárult  a templomunk felújításának újabb jelentős szakasza – tette hozzá Nyustin-Antal Ágnes. Ugyanakkor a templom belseje is felújításra szorul. Ez is szerepel a közeljövő tervei között, hangsúlyozta az esperesplébános.

A munkálatokhoz a község lakossága is hozzájárult. Önkéntes segítők dolgoztak többek között a vakolat leverésén, az épület körüli árok mélyítésén. Egy-egy alkalommal közel kéttucatnyian is összegyűltünk – jegyezte meg.

A munkálatokba besegített a község lakossága is (Fotó: Nyustin – Antal Ágnes)

A mostani felújítás még a Balga Zoltán plébános ipolyviski szolgálata alatt megkezdett rekonstrukció folytatása. Ekkor szintén a magyar kormány hathatós támogatásából újult meg a templom tornya és teljes tetőszerkezete.  A továbbiakban a parókia felújítását tervezik. Itt is szükséges a tetőszerkezet cseréje. A pénzforrást pályázatok útján, a magyar állam támogatásával biztosítják.

Katolikus térség, hívő emberekkel

A község a túlnyomórészt katolikus Ipoly mente része. Az ipolyviski katolikus egyházközséghez két leányegyház tartozik, Ipolypereszlény és Alsószemeréd. Fiatal papként a nyolcvanas években a községben tevékenykedett a jelenlegi nagyszombati érsek, Orosch János is.

A három falu összesen mintegy ezerötszáz hívőt számlál. A más  felekezetűek száma elenyésző. Ugyanakkor alig 15-20 százalékot tesz ki a rendszeresen templomba járók száma. A térségre is jellemző az elöregedés, a hívők nagy része idős.

Az ipolyviski templom védőszentjét, Antióchiai Szent Margitot mély tisztelet övezi a községben. A július 20-a környéki búcsú idején megtelik a templom. A falu határában, a szőlőhegyek lábánál található kápolnánál szeptember 15-én szervezett szabadtéri szentmise szintén jelentős alkalom a falu hívő közössége számára.

A felújítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő keresztül Az ipolyviksi plébániatemplom külső felújítási munkálatainak befejezése (EGYH-EOR-17-EPER-0473) című pályázatának köszönhetően valósult meg.