Az ipolyviski templom főoltára (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az ipolyviski Antiochiai Szent Margit római katolikus templom az Alsó-Ipoly menti térség egyik legnagyobb temploma. Az idén 225 éves templom míves belső díszítéssel rendelkezik, s az elmúlt években tovább gyarapodott a szakrális hely pompája.

A falu első írásos forrása 1156-ból származik, oklevélben pedig 1234-ben szerepelt először. Ipolyvisk Hont megye régi egyházas helye volt – olvasható a helyi plébániaközösség által tavaly kiadott falinaptárban.

Szószék (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A falu első templomba fából készült. Azonban a több irányból is a folyóval határos Visken elöntötte a kiáradt Ipoly a szakrális helyet. Ezután kőtemplomot építettek a viskiek. Részben ennek a kőtemplomnak az alapjain áll a jelenlegi templom.

A templom védőszentje Antiochiai Szent Margit vértanú és szűz, a négy főszűz és a tizennégy segítőszent egyike.

A templom nem mindennapi főoltárral rendelkezik. Oszlopokkal taglalt fülkékben egy-egy szobor látható. A templom védőszentjének szobra az oltáron középen díszes oszlopfőkkel körülvéve áll. Jobbján fülkében Szent István király, balján pedig Árpád-házi Szent Erzsébet szobra található.

A festett mennyezet (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A templomban látható az Antiochiai Szent Margitról készült nagyméretű festmény. Feltehetően egykor ez lehetett a oltárkép. A sekrestyében Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya szobra található. A templom bejáratánál pedig a Lourdes-i barlang helyezkedik el.

A templomhoz 1811-ben építették a templomtornyot. A toronyban jelenleg három harang lakik, melyeket a 20. század elején öntöttek.

A kisharangot 1901-ben Nepomuki Szent János tiszteletére Kudora János esperes készíttette. A nagyharang 1921-ben készült, melyek a következő latin felirat olvasható: SANTA MARIA INTERPELIA PRO PLEBE TUA 1921 (Szűz Mária könyörögj népedért/érettünk). A közepes harangot Szent István tiszteletére készítették el, szintén 1921-ben.

A templom egyedi oltára (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az egyhajós templom bal oldalán csodás szószék látható. Isten dicsőségére készítette a Popellár család 1920 – olvasható a szószék alsó részén. A nagy háború utáni hadifogságból hazakerült Popellár Géza hálából készítette el. A szószék, a Jézus Szíve-oltár és a Szent Margit-főoltár feltehetően Selmecbányán készült.

A templombelső díszítése 1922-ben nyerte el jelenlegi formáját. Ádám Gyula rozsnyói templomfestő készítette a mennyezeti freskókat rokokó jegyeket alkalmazva.

Az egyik ólomüveg ablak (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az elmúlt évtizedekben fokozatosan szépült meg a templom. A jelenlegi nagyszombati érsek, Orosch János szolgálata idején például új pléhezést kapott a templomtorony érdekes kupolája. Balga Zoltán idején pedig a tetőszerkezet cseréje valósult meg 2015-ben. Még ugyanebben az évtizedben külső felújítási munkálatokat is végeztek.

Az ipolyviski hívek a közelmúltban sem tétlenkedtek. Még nincs egy esztendeje sem, hogy kilenc szép ólomüvegből készült ablakkal gazdagodott a templom, melyek a felbári Soós  Csilla ólomüveg- és tűzzománckészítő  művész alkotásai.

A templom míves belseje (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A kilenc ablak a következő szenteket ábrázolja: Szent Pió atya, Szent Johanna, Szent II. János Pál pápa, Kalkuttai Szent Teréz, Boldog Batthyany – Strattmann László, Boldog Salkaházi Sára, Árpád-házi Szent Imre herceg, Árpád-házi Szent Margit, valamint Árpád-házi Szent László király.

Az egyházközösség 1994-ben emléktáblát avatott három neves szülöttének, König Mór apátkanonoknak, 1848/49-es szabadságharcosnak, dr. Rajner püspöknek, valamint Fehér Ipoly Kálmán pannonhalmi főapátnak. A jeles személyiségeket egy emléktáblán sorolják fel, ami a templomban található.

Az ipolyviski templom kívülről is megszépült

Forrás:
Katolikus falinaptár Ipolyvisk 2023

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)