Berényi József, megyei alelnök a civil szervezet képviselőivel a megbeszélésen (Fotó: ZNV)

A Za našu vodu ‒ Vizünkért Polgári Társulás (PT) képviselői ‒ Annamarie Velič  elnök és Tóth Tibor alelnök ‒ Berényi Józsefnek, Nagyszombat megye alelnökének javaslatára részt vettek a Nagyszombat Megyei Önkormányzat Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Bizottságának mai ülésén, ahol a szorosabb együttműködésről is egyeztettek.

Az eseményen  a Za našu vodu ‒ Vizünkért Polgári Társulás képviselői beszámoltak  tevékenységük fő irányvonalairól. Közben tájékoztatták a bizottsági tagokat a „lex Csallóköz“ néven ismert törvénytervezet véleményezési folyamatáról is.

A civil szervezet képviselői elmondták, hogy szerintük a törvényjavaslat új elemeket nem tartalmaz, mindössze az eddigi jogi normák 90%-ának  új ‒ a Csallóközben a közelmúltban észlelt sajnálatos ivóvíz-szennyeződésre célzatos megnevezésével emlékeztető ‒ összegzése. Ezért az aktivisták nem támogatják a törvénytervezet ilyen formában történő elfogadását – olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott sajtóközleményben.

Ugyanakkor hangsúlyozták: A jelenleg érvényes jogszabályok rendelkezéseinek betartásával kell biztosítani a csallóközi felszíni és a stratégiai jelentőségű felszín alatti vizek tisztaságát.

A bizottsági ülésen a felek megegyeztek a további együttműködésben elsősorban a lakosság jobb tájékoztatása érdekében. Ezen a téren a helyi önkormányzatok és polgármesterek jelenleg is meglevő, községi egészségüggyel, ivóvízfogyasztással kapcsolatos jogosultságait szeretnék kihasználni – hangsúlyozták.

A bizottsági tagok egyetértettek a szervezet képviselőinek véleményével és a további együttműködés érdekében támogatásukról biztosították őket.

A  polgári társulás céljai közt szerepel többek között a tiszta és egészségre ártalmatlan vezetékes ivóvíz hatékony ellenőrzésének biztosítása, a vezetékes ivóvíz minőségére vonatkozó aktuális és alapvető információk eljuttatása a térség lakosaihoz, illetve a községi hivatalokba. Ugyanakkor folyamatosan kiállnak az ivóvizeink forrásául szolgáló talaj- és felszíni vizeink védelme mellett.