(Fotó: TASR)

Martina Lubyová oktatásügyi miniszter sikeresnek értékelte a tárca élén eltöltött első évét. Mint hozzátette, mindig igyekezni kell jobbnak és gyorsabbnak lenni, erre törekszik a következő iskolaévben is.

„Gyors kezdés volt, ami az uniós források tisztázásával, valamint a Nemzeti Oktatási és Nevelési Program elkészítésével kezdődött. Emellett az első reformlépéseket is megtettük” – értékelte az elmúlt hónapok tevékenységét a TASR hírügynökségnek. A szakminiszter kifejtette, a program előkészítése rendben lezajlott és a megvalósításához adottak az anyagi források is.

Mindamellett előkészítettek négy törvényt, illetve törvénymódosítást, melyekből kettő a főiskolákat, egy-egy pedig a regionális iskolaügyet, valamint az oktatási törvényt érinti. A tárca teljesítményének értékelése kapcsán megjegyezte, az alapiskolákhoz hasonlóan az első év után nem jeggyel, hanem inkább szóban értékel.

A munkaütemmel kapcsolatban a szlovák hírügynökségnek kifejtette, nem dolgoztak lassan. Ennek bizonyítéka, hogy olyan törvényt is sikerült elfogadtatniuk, amely korábban több éven át sikertelen volt. Ide sorolta a felsőfokú intézmények minőségére és akkreditációjára vonatkozó törvényt.

A most lezárult iskolaév számos változást és intézkedést hozott az oktatásügyben. Előző évben 1 millió euróval megemelték a tankönyvekre szánt költségvetést, idén további 4 millió euróval növelték az összeget. Új tankönyveket adtak ki, többek között a magyar tanintézmények harmadikosai is új természetismereti könyvet kaptak.

A tankönyvbővítés mellett az iskolaépületek felújítására 5,7 millió eurót különítettek el. A tornatermek állami forrásból szépültek meg. Lubyová megjegyezte, a következő tanévben további 9 millió eurót osztanak szét a tornatermek felújítására. Az ifjúsági program keretén belül 2,3 millió eurós dotációt kapnak a tárca alá tartozó ifjúsági szervezetek.

A 2017/2018-as iskolaév legfontosabb intézkedésének nevezte a Nemzeti Oktatási és Nevelési Program elfogadását. A kormány által elfogadott dokumentum meghatározza a szlovák oktatásügy irányát az elkövetkező tíz évre. A program része többek között az egész életen át tartó tanulás rendszerének fejlesztése, marginalizált roma közösségek és a hátrányos szociális helyzetű térségekből érkező tanulók integrálása és bevonása, valamint az oktatási és képzési rendszerek összekapcsolása a gazdaság és a munkaerőpiac igényeivel. A dokumentum foglalkozik az oktatásban dolgozó oktatók anyagi támogatásával is.

A minisztériumnak sikerült megoldania a nyolcéves gimnáziumok létszámkérdését. Az új program után a minisztérium meghatározza az első évfolyamba beíratható tanulók kötelező számát, figyelembe véve az egyes régiókban a nyolcéves tanintézmények iránti érdeklődést.

Peter Plavčant követve Martina Lubyová 2017 szeptemberében került az oktatási tárca élére az SNS jelöltjeként. Kinevezésekor jelezte, folytatja az oktatási reformot, illetve mielőbb szeretné megoldani a szaktárca uniós alappal kapcsolatos ügyét.

(TASR/Felvidék.ma)