Az „Érdekképviselet és szervezetépítés a Kárpát-medencében” című konferencia a megalakuló Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség fóruma és négy régió tapasztalatcseréje is egyben.

A Gömöri Kézművesek Társulása, a Hagyományok Háza Hálózat-Szlovákia, valamint a megalakuló Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség konferenciára várja a szakma legaktívabb tagjait Rozsnyón. A július 27-ei szimpóziumnak a Gömöri Közművelődési Intézet ad otthont.

A találkozó számvetésre ad alkalmat, olyan lehetőséget és fórumot biztosít a felvidéki hagyományos kézművesek számára, amelyen teret kapnak az őket érintő legfontosabb, kérdések. A résztvevők folytatni szeretnénk ezzel a Gömöri Kézművesek Társulása által teremtett hagyományt: a szervezet éveken keresztül szervezett hasonló témájú konferenciákat a felvidéki kézművesség felkarolásáért.

A tanácskozás tapasztalatcsere is, ehhez nyújtanak segítséget a vendégelőadók. Az információ felhasználás szempontjából hasznosnak ígérkezik Illés Vanda előadása: „Célom, hogy bemutassam a Hagyományok Házának – a kézművesség terén végzett tevékenységét, ezzel ötleteket adva a konferencia résztvevőinek hasonló programok beindítására – ismerteti felszólalásának témáját az intézmény Népi Iparművészeti Osztályának vezetője. – Az érdeklődők többek között hallhatnak a különböző szakmákban indított képzéseinkről, szakköreinkről és tanfolyamainkról, bemutatom a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumot és programjait, az ezen belül működő Nyitott Műhely workshopjait is.”

Az előadók sorában Torjai Zita Katalin gyöngyfűző a vajdasági Törökbecséről, Lévay Zsófia nemezelő pedig Szabadkáról érkezik, a kolozsvári Molnár Attila, az Erdélyi Kézmíves Céh elnöke „Kézművesek és medvék Erdélyben” című előadásával keltette fel az előzetes érdeklődést. Feleszegi Melinda, a szamosújvári a Téka Alapítvány munkatársa a mezőségi kézművességet mutatja be. Ötvös Sándor a Kárpátaljai magyar Népművészeti és Hagyományőrző Egyesületet képviseli Rozsnyón.

A rendezvény bemutatkozási lehetőséget is biztosít, s a szakmai összejövetel a „Magyar Kézművesség a Felvidéken 2018” című vándorkiállításra beérkezett pályamunkák szakmai értékelésével zárul.

A jelenlevők másnap a várhosszúréti XII. Gömöri Kézműves Vásáron folytathatják eszmecseréjüket.

Információ: gsandor01@gmail.com