Melyiktanfolyam.hu

A Szlovákiai Egészségügyi Nővérek és Szülésznők Kamarája (SKSaPA) felhívta a kormány figyelmét a nővérek és szülészasszisztensek hiányának problémájára. Tájékoztatójuk szerint azzal, hogy kétmillió eurós beruházást terveznek a három orvosi fakultásra, nem nő a gyakorló orvosok száma, csak az általános orvosi végzettségűeké.

Az egészségügyi nővérek képviselői immár nem első alkalommal kifogásolják, hogy az egészségügyi tárca nem terjesztett a szakma képviselői elé olyan hosszú távra szóló stratégiát, mely megoldaná a munkaerőhiányt.

„Szlovákiát leginkább az egészségügyi nővérek és a szülésznők hiánya sújtja. Erről tanúskodik az operációra történő várakozási idő hosszabbodása, a kórházi osztályok és klinikák megszűnése, a nővérek túlóraszámának növekedése, s nem utolsósorban a körükben tapasztalható kiégettség, fásultság,“ nyilatkozta Iveta Lazorová, a nővéri kamara elnöke.

Mint mondta, nem érti, hogy az egészségügyi minisztérium miért nem vette figyelembe a nővéri kamara arra vonatkozó javaslatát, miként lehetne motiválni a fiatalokat, hogy az egészségügyi nővéri, illetve szülészasszisztensi pályát válasszák. A nővérhiány rendszerszintű megoldást követel, nem pedig kozmetikázást, az egészségügyi asszisztensek úgynevezett gyakorlati nővérekké történő átminősítését, hangsúlyozta Lazorová.

Azt is megemlítette, hogy már két alkalommal kérték a tárcát, emelje az állami költségvetésből azon állami főiskoláknak juttatott támogatás összegét, melyek egészségügyi nővérek továbbképzését biztosítják, annak érdekében, hogy több jelentkezőt vehessenek fel.

„Tekintettel arra a tényre, hogy a betegellátás, hasonlóan, mint az általános orvosi tevékenység, olyan szakág, mely közhasznú, a társadalom számára nélkülözhetetlen és az egészségügyi nővérekből jelenleg hiány van, a nővéri szakma esetében a jelenlegi 3,41-ről emelni kell az egy hallgatóra eső támogatási koefficienst a hasonló szakágak szintjére, mint amilyen a gyógyszerészi, a szülésznői, általános orvosi, fogtechnikusi, fogorvosi, tehát legalább 4,96-os koefficiensre,“ javasolta lehetséges megoldásként Milan Laurinc, az SKSaPA tanácsának tagja.

Azzal, ha a koefficienst növelnék, szerinte több jelentkezőt vehetnének fel a fakultások, s nagyobb létszámú szemináriumi és gyakorlati képzési csoportokat hozhatnának létre.

A kormány által javasolt részmegoldások a nővérek kamarája szerint rövid távra szólnak és nem keltenek biztonságérzetet. Míg a kormány nem teremt a hiányszakmák képviselői számára megfelelő munkafeltételeket és nem értékeli kellőképpen a munkájukat, Lazorová szerint naivitásra vall azt hinni, hogy a végzős általános orvosok, egészségügyi nővérek és szülésznők hajlandók lesznek Szlovákiában maradni.

A minisztérium úgy reagált, hogy a betegellátási képzésben részesülőket stabilizációs ösztöndíjjal kívánja támogatni, amire már a 2018/2019-es tanévben sor kerül. Ezzel arra akarja motiválni a végzősöket, hogy szlovákiai egészségügyi intézményekben dolgozzanak, s ettől reméli a nővérlétszám fokozatosan stabilizálódását.

Ugyanakkor a minisztérium szóvivője, Zuzana Eliášová szerint az egészségügyi személyzetet maradásra hivatottak ösztönözni a kórházaknak nyújtott azon pénzeszközök is, melyeket új berendezések vásárlására és az épületek felújítására fordíthatnak.

(SITA/Felvidék.ma)