Szakmai vezetők (Fotó: Manó Ivett)

Az éneklés, az énekes játékok és egyéb zenei tevékenységek komplex módon kapcsolódnak az óvodai élet mindennapjaiba, jelentős hatást gyakorolnak a gyermekek érzelmi, értelmi és szociális képességeik fejlődésére.

Számos tanulmány bizonyítja, hogy a teljes személyiség kibontakoztatásához, de más területek együttes fejlődéséhez is, a zenei nevelésnek pótolhatatlan szerepe van.
Ezeket a tényeket figyelembe véve a Nagyfödémesi Óvoda a Comenius Pedagógiai Intézettel együttműködve 2018. július 3-án kistérségi pedagógiai továbbképzést szervezett Dó-Ré-MI zeneszínház – a relatív szolmizáció és hangszerhasználat alapjai az óvodában címmel, amelyen az óvónők bepillantást nyerhettek különböző zenei tevékenységekbe – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Markovics Tímea, a Comenius Pedagógiai Intézettől.

Mint megtudtuk, a résztvevők a ritmizálás, a relatív szolmizálás, a kottaolvasás, valamint a hangszerhasználat óvodai módszertanának saját élményű bemutatása által motivációt kaptak a további pedagógiai munkájukhoz.

Mozgás és játék (Fotó: Manó Ivett)

A nyolc órán át tartó továbbképzésen az előadók, Berta Mónika, Karika Judit és Dudás Ildikó élményszerű és dinamikus előadásukkal teljesen elvarázsolták a megjelent óvónőket, akik nagy átéléssel és örömmel kapcsolódtak be az éneklésbe, az együttmuzsikálásba és az ezzel kapcsolatos tevékenységekbe.

Kodály Zoltán szavaival élve, miszerint „Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem országépítés”, megállapíthatjuk, hogy ez a kistérségi pedagógiai továbbképzés jelentősen hozzájárult az óvópedagógusok szakmai tudásának gyarapításához és ezáltal az óvodák oktató-nevelő munkájának minőségéhez is – számolt be a Felvidék.ma-nak Manó Ivett a nagyfödémesi óvodából.