A menet eleje (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Nem kedvelem az idegen kifejezéseket, de ebben az esetben kénytelen vagyok élni vele, mert ez a szó az angolban többértelmű. Szeptember 1-jén, szombaton, a déli órákban tüntetők egy szerény csoportja ilyen felirattal vonult fel a kassai Fő utcán, annak felső végétől délre, majd vissza, hogy a Dohánygyárban kössenek ki, ahol vitafórumot tartottak a különböző nemi identitással rendelkező emberek gondjairól. Ez volt már a hatodik ilyen felvonulás.

Mikor lesz végre olyan fórum, mely az etnikai kisebbségek gondjaival foglalkozik? Pedig ez utóbbi sokkal több embert érint, mint a leszbikusok, homoszexuálisok, transzneműek problémái.

A címben használt szónak elsősorban büszkeség értelme van, de jelenthet gőgöt, vagy önérzetet is. Bevallom, a büszke és főleg gőgös embereket nem kedvelem. Azok álltak mindig közel hozzám, akik tudásuk ellenére szerények voltak. Az ő emberségük jelentett példát számomra. A büszke ember ugyanis rendszerint beképzelt, fennhéjázó is, akivel nem lehet párbeszédet folytatni, mert minduntalan érezteti, csak ő tudja a megfellebbezhetetlenül helyes és üdvözítő választ mindenre. Aki ellenkezik vele, az kizárólag mucsai, barbár, tájékozatlan és korszerűtlen lehet.

Zavarban vagyok azért is, mert valamikor ezt melegfelvonulásnak nevezték, ám azóta kiokosodtam. Valahol olvastam, ma már 72 (mentális) nemi identitást számoltak össze a „tudósok”. Ha most Kassán mindegyiknek a hívei egyenlő módon képviseltették magukat, akkor 3-4 juthatott egyre-egyre. Bevallom, nem volt kedvem közvélemény-kutatást végezni, amúgy sem lenne semmi értelme.

Önfeledt visongás (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

A zömmel fiatalokból álló menetelők nem sok szellemi muníciót hoztak magukkal. Főleg visongtak, vagy azt kiabálták, hogy szégyen, netán egy másik szót. Hogy pontosan mit értettek alatta,  számomra nem egészen világos. Ugyanis a szlovák nyelv fogyatékossága, hogy a szeretetet és szerelmet egy kifejezéssel tudja csak kifejezni. A „láska” szó mindkettőt jelentheti, így sokszor felcserélhető és ez félreértésekre adhat okot. Ráadásul, a szeresd felebarátodat, vagy legyél szerelmes felebarátodba kifejezést ugyanúgy fogalmazza meg (miluj svojho blížneho). Ez utóbbit másképp is ki lehetne fejezni, de ezt nem nagyon használják (maj rád svojho blížneho).

Ezen morfondíroztam, miután láttam, hogy két fiatal a szivárvány színeire festett keresztet vitt. Az egyiket megkérdeztem, mit akar ez jelenteni. Azt a választ kaptam, hogy mindenkit szeretni kell – kivétel nélkül. (Itt is értelmezhetem úgy, hogy mindenkibe szerelmesnek kell lenni – ami nem rosszindulatú belemagyarázás, mert a körbehordozott feliratokból erre lehet következtetni.) Viszont egyből nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a mai fiataloknak fogalmuk sincs a szimbólumok jelentéséről. A kereszt Krisztus totális szeretetéről, áldozatáról szól. Nem úgy általánosságban, hanem az áldozatvállaló szeretetről azokkal szemben is, akik egyáltalán nem szeretetreméltóak. A főszékesegyház északi kapuzata fölött ezt ábrázolja a dombormű, de a menetelő fiatalok erről tudomást sem szerez(het)tek. Fogadni mernék, hogy a szüleik sem tudtak róla!

A szivárványos zászló is visszaélés egy vallási szimbólummal. A szivárvány a Biblia szerint annak jele, hogy nem lesz több vízözön. Viszont egyes kelet-európai népek, de a mi hiedelmünk is úgy tudja, a szivárvány alatt átmenő embernek megváltozik a neme. Lehet, emiatt tették zászlajukra? Ettől viszont nem kell tartani, mert ki látott már szivárvány alatt átbúvó embert!? Viszont egyesek enélkül is megváltoztatják nemüket. Át is operáltatják magukat, majd kiderül, így sem elégedettek életükkel.

Az ellentüntetők (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

A menet indulása után, a bezárt TESCO mellett Kotleba A Mi Szlovákiánk Néppártjának maroknyi csapata állta el a Fő utcát. Amikor a büszkélkedők meglátták őket, nagy visongásba és füttykoncertbe kezdtek. Az ellentüntetők csendesen félrehúzódtak – nyilván rendőri intelemre –, majd követték a menetet. Amikor a hangadók azt skandálták: “szégyen”, Kotlebáék is csatlakoztak hozzájuk, mindkét csoport természetesen mást értve alatta. Ez az emberben viszont ironikus gondolatmenetet indított el.

Akkor fagyott meg a vér az ereimben, amikor egy hölgyismerősömet fedeztem fel a nézőközönség soraiban, aki a leányával és unokájával nézte a menetet és tapsolt annak. Leánya angol verseket ír. Amikor erre egyszer rákérdeztem, azzal magyarázta, sokáig Angliában élt. Érdekes, Márai fél életét Amerikában és Olaszországban élte le, mégsem dezertált anyanyelvétől. A legénykét nézegettem, aki még természetesen nem érthet az egészből semmit, ám milyen veszélyes tudatalatti indíttatást kaphat? Tudja az anyja, nagyanyja, hogy mit cselekszik? Aligha!

Ártatlan gyerekeket is vittek (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Külön fájó pont, hogy sok gyereket is vittek a menetben. Ők vajon milyen torz identitást kapnak a „szüleiktől”!? Egy régi vicc szerint, az ökrök tanfolyamon szaporodnak, ma úgy látszik, felvonulásokon. Mégis a „korrekt politikai beszéd” kényszerzubbonya olyan „igazságokat” sulykol, melyek a halálkultusz részei.

A gyászos menet végighaladt a Fő utcán, majd megfordult és felfelé indult. Nyilván a büszkeség önjelölt bajnokainak fogalmuk sem volt róla, merre járnak. Évszázadok porladó kövei, épületei üzentek méltóságteljesen nekik, de hangjukat a mai ricsajban nem hallhatják. Ezért délben figyelmeztetésképpen megszólalt a premontrei templom harangja, amire a felvonulók önkéntelenül felsikoltottak. A harangok délben azért szólnak a 15. század óta, hogy jel adassék mindenkinek, imáikkal segítsék a pogányok ellen küzdőket. Ma a betegesen ateista és élvhajhász erkölcstelenség miatt kell imádkozni. Az Immaculata-szoborcsoport végignézte az arcpirító menetet. Szent György éppen az ördögöt döfte volna le, de a tüntetők nem figyeltek rá. Miért is harcolnának saját ördögeikkel, ha ma nem az önvizsgálat, hanem a hedonista dölyfösség a divat?

…a vége, Kotlebáékkal (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Mire is lehetnek büszkék ezek az emberek? A saját teljesítményükre aligha. A másságra? Arra, hogy felül akarják írni a Teremtést? Milyen alapon!? Ez nem derülhetett ki, mert a felvonulásnak semmilyen üzenete, követelése nem volt. Ez annál inkább szembetűnő, mert ezen a napon avatták boldoggá Kassán Anna Kolesárovát, akit 16 évesen a Vörös Hadsereg katonája gyilkolt meg az apja szeme láttára, mert nem engedte, hogy megbecstelenítsék.

A menetben egy érdekes feliratot vittek: Az USA nagykövetsége. Egyelőre nem kaptam választ sem a nagykövetségtől, sem a tüntetés szervezőitől, hogy vajon ez azt jelenti-e, hogy ez a külképviselet támogatta a felvonulást?

A szerző felvételei az eseményről.

https://www.facebook.com/pg/felvidek.ma/photos/?tab=album&album_id=2031243860231253