A Zerge hegy ősszel (Fotó: reddit.com)

Október 27-én, szombaton a Pozsony különböző templomaiban ministráló, 6-30 év közötti fiúkat hívta Molnár Tamás atya, a pozsonyi magyar katolikus közösség lelki vezetője a nyolc órai szentmisére a Pozsony-óvárosi ferences templomba. Ezt követően átvonultak a fiatalok az új magyar közösségi házba, a Feriencsík utca 7-es számú háztömb alagsorába.

Itt először Pálinkás András ministráns vezetésével mesét vetítettek Szent II. János Pál pápa életéről. Végigkövették életének fontos állomásait gyermekkorától, suhanc évein át kispapi, papi, segédpüspöki, püspöki, érseki, bíborosi és pápai életpályájáig.

Brenner János a ministránsok példaképe

A mese után Tamás atya felelevenítette szent Tarzíciusz életét, aki a ministránsok védőszentje. Szóba került a magyar Tarzíciuszként ismert boldog Brenner János (1931-1957) is, akinek idén május elsején, Szombathelyen történt boldoggá avatásán többen részt vettek. Az ő képe látható a ferences templom sekrestyéjében is a magyar nyelvű ministrálás előtti és utáni imák fölött.

Tamás atya mindenkit arra buzdított, hogy imádkozzanak mindhármukhoz, kérjék közbenjárásukat és vegyenek róluk ministránsi szolgálatuk, de mindennapi életvitelük során is egyaránt példát.

Átvették közösen a ministrálás során használt eszközök nevét is, hogy még jobban elmélyítsék a fiatal ministránsok, a kicsik pedig megtanulják ezek pontos kifejezését. Így a purfikatóriumot – kehelytörlőt; pallát – a kehely lefedésére szolgáló négyzet alakú lapot; a kelyhet; a paténát – ostyatartó tányért; a korporálét – az Úr testének abroszát, a kehely alá helyezett kendőt; az ampolnákat – a boros és vizes kancsókat; a vélumot – a kehely letakarására szolgáló kendőt.

Ismerkedés és kötetlen túra

Ezt követően mindenki röviden bemutatkozott. A 11 ministráns között 9 éves volt a legifjabb és 28 a legidősebb. Mint kiderült, legtöbbjük a Pozsony-óvárosi ferences templomban és a Virágvölgyben ministrál, de voltak oltári szolgálatot teljesítő fiatalok Vereknyéről, Pozsonypüspökiről, sőt nagyszüleik révén Vágkirályfán, Gömörpéterfalán és Dobfeneken ministrálók is. Egyikük elmondta, hogy a máriacelli üdüléssel egybekötött sítúrás zarándoklat után kezdett el ministrálni.

A találkozó részeként ellátogattak a város közelében lévő Zerge hegyre. Útközben megálltak egy imára az első világháborúban elesett, hősi halált halt és szenvedettek emlékére néhány esztendeje felújított pozsonyi 13. honvéd gyalogos őrszolgálati pótszázad emlékművénél. A Brenner János Ministránskörök félnapos, emlékezetes, tartalmas alkalma egyaránt nyújtott testi és lelki feltöltődést.