A körmenet megérkezett a Karcsai úti Mária-szoborhoz; a Lorettói litániát imádkozzák (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Október 13-án a csallóközi búcsújáró helyen, Dercsikán fatimai imadélutánt rendeztek. A szentmisére délután öttől került sor, melynek főcelebránsa Bíró Sándor korábbi dercsikai, jelenleg nyárasdi és ekecsi lelkiatya volt, aki hívei kíséretében érkezett Dercsikára. A szentmise kezdetén Parák László bakai és dercsikai esperesplébános üdvözölte Sándor atyát, a koncelebráló Mede Károly atyát Vámosfaluról, valamint a helybéli és környező településekről érkezett Mária-tisztelő híveket.

Sándor atya homíliájában feltette a kérdést, vajon kinek-kinek melyik a legkedvesebb hónapja. Mint mondta, számára a legkedvesebb az október, a Szűzanya hónapja. Megemlékezett pappá szentelésének 25. évfordulójáról, kapcsolatáról Szűz Máriával, aki földi édesanyja halála után fontos menedék, támasz volt és máig az maradt számára.

A résztvevő Mária-tisztelők a templomban, elöl az önkéntes tűzoltók (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

A misén a dercsikai önkéntes tűzoltó testület tagjai közül is csaknem tucatnyian részt vettek Kovács Lipót parancsnok vezetésével. A szentmise végén Parák László esperesplébános megköszönte Sándor atyának a buzdító szavakat, a híveknek pedig a részvételt. Egyúttal mindenkit meghívott november 13-ára, a magyar szentek és boldogok liturgikus emléknapjára, amikor az ötkor kezdődő szentmise előtt elmélkedést hallgathatnak meg a helyes ereklyetiszteletről, a szentmise főcelebránsa pedig Beke Zsolt atya lesz az anyaországi Berhidáról. A mise után Szent Erzsébet-ereklyehódolat lesz, melyet a Veszprémi Egyházmegyéből, Berhidáról ajándékozott a dercsikaiaknak Zsolt atya. László atya elmondta, a szentmisével az ünneplés első harmada fejeződött be. A következő, második harmad a körmenet lesz, az utolsó pedig az agapé.

Majd következett a Sándor atyához intézett gratulációk sorozata pappá szentelésének 25. évfordulója és nemrégiben ünnepelt születésnapja kapcsán. Az egyházkarcsaiak nevében egy állandó Mária-tisztelő zarándok hölgy egy régi magyar áldást szavalt el és elénekelt egy ritkán hallható Mária-éneket „Ó Szűzanyám, vigyázz, vigyázz reám” refrénnel.

A dercsikai Katona Júlia gratulál Bíró Sándor atyának (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Sándor atya megköszönte a szívből jövő gratulációkat, majd megemlékezett a 2009 júniusában 84 éves korában elhunyt ipolynyéki születésű Korcsogh Imre atyáról, aki csaknem negyven esztendeig volt az egyházközség plébánosa. Ő indította el a havi rendszerességgel megrendezésre kerülő fatimai imadélutánokat, majd Sándor atya tőle vette át és vitte tovább ezeket az imaalkalmakat.

Nagy tisztelettel és elismeréssel szólt az idős, betegeskedő, nehezen, olykor két mankó segítségével járó, mégis hónapról hónapra elzarándokoló hívekről, köszönetet mondva nekik kitartásukért. Végezetül ezüstmisés áldását adta Sándor atya híveire és megköszönte az érte is elmondott imákat.

A körmenet elvonult a Karcsai úti Mária-szoborhoz, ahol a Lorettói litániát és az „Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja” kezdetű imát mondták el. A kántori szolgálatokat Parák Ágnes és Simon Antal látták el. A körmenetben a „Szép Íria tündökölt” és az „Angyaloknak királynéja, tiszta szűz” kezdetű énekeket énekelték. Visszaérve a felajánló imát mondták el a Szűzanyához, majd átvonultak az iskola épületébe, melynek kapui sajnos már három éve bezártak. Itt a helyi hívek szeretetvendégségre várták a zarándokokat.