Tanácskoznak az újságírók (Fotó: szekelyfoldiujsagirok.org)

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének szervezésében tartotta meg éves találkozóját a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója, október 25–28. között Sepsiszentgyörgyön.

Az idei találkozó témája a sajtószabadság és az újságírói függetlenség volt, a konferencián a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójába (KMÚEK)  tömörült Kárpát-medencei tagszervezetek, valamint az ausztráliai magyar újságírók képviselői tanácskoztak.

A tizenhárom éve létrehozott, határokon átívelő szakmai társulást az idei évben a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete fogadta, a tanácskozáson Szili Katalin miniszterelnöki megbízottnak és Kalmár Ferenc András miniszteri biztos is jelen voltak.

Zárónyilatkozatot is elfogadtak

A résztvevő újságírók zárónyilatkozatot is elfogadtak, amelyben a Konvenció tagjai örömmel üdvözölték tagságuk sorában a 2017 októberében megalakult és 2018 januárjában hivatalosan is bejegyzett Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületét, amelynek cékitűzései összhangban vannak a KMÚEK 2005-ben meghirdetett alapvető feladataival.

A sajtószabadság kimeríthetetlen témakörét taglalva a tanácskozás résztvevői rámutattak arra, hogy a politikai befolyásolás és a gazdasági függőség veszélyeinek elhárítása mellett a sajtó függetlenségének biztosításában elsősorban az újságírói felelősség tudatos kiélezése játszhat nagy szerepet. A néha utópisztikusnak tűnő, de tartós tennivalóként megfogalmazott cél elérését a konferencia szónokai szerint csak az újságírók szakmaiságának folyamatos erősítése, a célközönség feltétel nélküli tisztelete és a kisebbségi magyar közösség érdekeinek elkötelezett szolgálata biztosíthatja.

Noha az elmúlt tizenhárom évben a KMÚEK több ízben is foglalkozott a külhoni magyar újságíróképzés fontosságával.

A tanácskozás résztvevői ezúttal is felhívták a figyelmet a szervezett és folyamatos külhoni magyar újságíróképzés fontosságára, hiszen a sajtószabadságért folytatott harc sikerét távlatilag csak a szakmailag jól képzett új újságírónemzedék kinevelése szavatolhatja.

A célközönség és a médiafogyasztók szokásainak változása miatt külön figyelmet kell szentelni a mindinkább tért hódító új médiával és az online-újságírással kapcsolatos alapismeretek elsajátításának.

A KMÚEK tagjai kitértek arra, hogy a szervezet megalakulása óta eltelt kis híján másfél évtized alatt megtartott konferenciákon számos hasznos kezdeményezés született, szorosabbra fűződtek a szálak a szétforgácsolt magyar nemzettest részegységei között, és létrejött a külhoni magyar médiakatalógus, amely a kisebbségi közösségekben működő magyar újságírók gyorsabb és hatékonyabb kapcsolatteremtését segítheti elő. Ugyanakkor, a tagszervezetek tevékenységében megfigyelhető inercia miatt, több fontos célkitűzés megmaradt a kezdeményezés szintjén. A bírálatot megfogalmazva a résztvevők síkraszálltak azért, hogy a jövőben a KMÚEK értekezletek ne csak a külhoni magyar újságírók találkozásának örömünnepei, hanem a közös cselekvés valódi mozgatórugói legyenek.

A tanácskozás résztvevői örömmel vették tudomásul és egyhangúlag támogatták Szili Katalin felajánlását, hogy a KMÚEK következő, 2019. évi konferenciáját Budapesten, a miniszterelnöki megbízott védnökségével tartsák meg.