Kocsis Győző mondja el gondoltait az édesanyáról, majd szaval (Fotó: Morovics László)

Október 9-én, kedden ismét kezdetét vette az immár hetedik évadjához érkezett, az akadémiai év időtartama alatt havonta megrendezésre kerülő magyar katolikus szentmisék sorozata. Lévén előző nap volt a Magyarok Nagyasszonya ünnepnapja, a szentmisét is az ő tiszteletére mutatta be Kiss Róbert érseki vikárius, kanonok, komáromi esperesplébános.

A szentmisén újra köszönthettük a dunaszerdahelyi Új Sámuelt, aki a zenei aláfestést biztosította az énekekhez és az összekötő szövegekhez szép hegedűjátékával.

Körünkben köszönthettük továbbá a Vágáról érkezett híveket, élükön Kubicza Adrián polgármesterrel. Nem maradtak el természetesen az állandó nagyszombati résztvevők sem, Dominika orsolyita nővér-oktató; valamint az itt tanító egyetemi docensek: Hústyava István Csábról és Morovics László Vágkirályfáról.

Vágaiak csoportja, elöl a szobor alatt Kubicza Adrián polgármester és Zilizi Tihamér (Fotó: Morovics László)

Róbert atya homíliájában megemlékezett az október hatodikai máriavölgyi magyar zarándoklatról, melyen a résztvevők közül is többen jelen voltak. Felidézte, hogy gyermek- és ifjúkorában Jókáról Pozsonyszőlősig jött a hívősereggel autóbusszal, majd onnan át a Kis-Kárpátokon gyalogos zarándoklat útján érték el Máriavölgyet. Elmondta, hogy Szent István királyt követően mások is Mária oltalmába ajánlották az országot. Kiemelte az 1693-as felajánlást a 150 évig tartó török uralom alóli felszabadulásért hálából I. Lipót magyar király részéről. Vaszary Kolos esztergomi érsek, bíboros, hercegprímás pedig ugyanezt a millennium évében tette meg, 1896-ban az ezeréves nemzeti létért való köszönetként.

Szólt a római Szent Péter-bazilikában található kápolnáról is, melyet Szent II. János Pál pápa 1980. október 8-án, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén szentelt fel az ő tiszteletére. Ez az a hely, ahova szinte mindig ellátogatnak az „örök városba” zarándokló magyar hívek, hogy ott fohászkodjanak, hálát adjanak.

Kiss Róbert kanonok prédikálás közben (Fotó: Morovics László)

Megemlítette, hogy a diákokért az iskola- és az akadémiai év kezdetén szintén imádkoznak, hogy továbbra is becsületesen, lelkiismeretesen folytassák tanulmányaikat szüleik, pedagógusaik nagy örömére és saját tudásuk gyarapodására.

A szentmise végéhez közeledve Róbert atya a magyar közösség nevében köszöntötte a Liseux-i Szent Teréz liturgikus emléknapján, október elsején 70. születésnapját betöltött Eliáš Ján egyházfit és sekrestyést.

Befejezésül következett az ünnepi áldás. A szentmise után a jelenlévők meghallgatták Új Krisztina tanúságtételét arról, hogyan tért katolikus hitre, keresztelkedett, áldozott, bérmálkozott meg 24 éves korában annak ellenére, hogy otthon nem részesült vallásos neveltetésben. Elmondta, nagyon boldog, hogy Isten útját járhatja, beszélt a házasságáról, két fiúgyermekükről, egész eddigi életéről.

Zilizi Tihamér pedig felhívta az egybegyűltek figyelmét a november 17-én, szombaton fél tizenkettőtől megrendezésre kerülő, általa „felvidéki Csíksomlyónak” nevezett magyar zarándoklatra.