Jubilánsok köszöntése (Fotó: Muzsla, facebook)

A Párkánytól tíz kilométernyire fekvő település 862 éves múltjával mindig a térség központi helye volt.

1909-ig járási székhely is volt, s az esztergomi érsekséghez tartozott. Az 1912-ben épült iskolája homlokzatán ma is ott van a magyar címer, melyet a háború után elrejtettek, majd a 90-es évek után visszahelyeztek.  Római katolikus templomát már 1332-ben említik az írások.

A községnek ma 150 diákkal magyar alapiskolája, sok-sok szép és igényes rendezvényt kínáló kultúrháza, egy igen jól működő könyvtára van, és a környéken talán a legtöbb működő civil szervezet is itt van, amelyek programjaikkal gazdagítják a falu kultúráját, hagyományait, s igazi közösségi életet biztosítanak minden korosztálynak.

Farkas Iván 2014-ben került a falu élére polgármesterként. Az elmúlt négy évben hihetetlen tempóval láttak neki a falu fejlesztésének.

Már az első években jelentős eredményeket értek el a beruházások, fejlesztések terén. Első vállalt és megoldott feladataik közé tartozott a község főútjának megújítása, a sportcsarnok tetőszerkezetének teljes cseréje, a szolgáltatások háza tetőszerkezetének szigetelése, az utcai közvilágítás egy részének korszerűsítése, modern autóbuszmegállók kihelyezése, a falu járdáinak, esővíz-elvezetőinek javítása.

Gróf Nádasdy Borbála és Farkas Iván a muzslai könyvtárban (Fotó: Muzsla, facebook)

A négy év alatt elvégezték az óvoda, a szolgáltatások háza és a községháza épületeinek teljes felújítását. Az óvoda területén térkövet raktak le, itt hozták létre a közlekedési pályát. Leszigetelték a kultúrház tetőszerkezetét és teraszát. Felújították a világháborús emlékművet, új gyermekjátszóteret építettek. Jelentős összeggel támogatták a Kisboldogasszony-plébániatemplom felújítását, de a polgármester közreműködésével magyarországi támogatást is nyertek a templom felújításához. Megszüntették az illegális hulladéklerakatokat.

Korszerű, energiatakarékos kültéri megvilágítást kapott a plébániatemplom és a falu minden utcája. A szolgáltatások házában helyet kapott a nyugdíjasok napközi otthona is, amely elsőként jött létre a párkányi térségben. Létrehozták a hulladékgazdálkodási gyűjtőudvart is, ahol a gépek felszerelésével kezdetét veszi a községi hulladékgazdálkodás. Mindezeken kívül számos apróbb, de fontos javításra, korszerűsítésre került sor a község középületein, terein.

A községhez több majorság is tartozik, melyekre szintén kiterjedt a polgármester és az önkormányzat figyelme. A legfontosabb szolgáltatásokat, mint az ivóvíz, a házakhoz vezető utak, a háztartási hulladék elszállítása, közvilágítás – itt is javították, illetve korszerűsítették.

A felújított szolgáltatások házának felavatása (Fotó: Muzsla, facebook)

Farkas Iván polgármester külön figyelmet szentelt a szellemi értékek gyarapítására, a közösségi élet minél színvonalasabb körülményeinek megteremtésére.

Korszerűsítették a hangosbemondót, a falurádiót, és megoldották a helyi tévéközvetítést a testületi ülésekről. 2015-ben elindították a negyedévenként megjelenő községi lapot is Muzslai Hírmondó címen. A nyilvánosság számára ingyen hozzáférhető internettel látták el a kultúrház előtti teret. Idén felépült a szabadtéri színpad is a kultúrház mellett.

A tömegszervezetek pénzbeli és működési támogatására is nagy figyelmet fordítanak. Az egyik legjobban működő intézményük a Hanza Szövetkezet épületébe költözött községi könyvtár, ahol rendszeres találkozók, programok váltják egymást megszokott törzsközönséggel, de Párkányból is vannak érdeklődők.

Szüreti felvonulás a Csemadok és a község szervezésében (Fotó: Muzsla, facebook)

További igen jól működő tömegszervezetek, mint az önkéntes tűzoltók, a Csemadok, a borászok klubja, a sportszervezet, a kertbarátok, a vadászegyesület, egészségkárosultak helyi szervezete, valamint a nyugdíjasok klubja kölcsönösen együttműködve szinte heti programokat biztosítanak a falu lakosainak. Egy igazi pezsgő kulturális élet folyik itt, amelyen mindig részt vesz a polgármester, valamint a testület tagjai is.

Demográfiai szempontból is javulás tapasztalható a faluban. Az elmúlt négy év alatt 17 új munkahely létesült. Megszűnt a község hitelállománya, átláthatóvá tették a községi vagyon rendszerét.

A többnyire MKP-s vezetésű önkormányzat választási szlogenje a „Folytassuk együtt –Muzsla megszépül” volt. A választásoknál a lakosság értékelte mindazt az eredményt, melyet az elmúlt négy év alatt elértek. Több mint 90 százalékban MKP-s képviselők folytatják a megkezdett falufejlesztést. Mint a polgármester állítja, van még javításra váró terület is, de még több a fejlesztési terv.

Többfunkciós sportpálya (Fotó: Muzsla, facebook)

Már elkezdték az iskola udvarán a műfüves többfunkciós pálya építését. A község központi helyei és a közterek szépítésével, parkosítással szeretnék még esztétikusabbá tenni a települést. Folytatják a községi utak burkolatának felújítását is.

Kamerarendszerek telepítése is szerepel a tervek között, amelyet a szőlőhegyre is biztosítanak. A községhez tartozó tavat is szeretnék élvezhetővé tenni, rendezni a telek tulajdonjogát. Gondot fordítanak az üresen álló telkek, házak értékesítésére, és igények alapján a társasházépítést is folytatják.

A vidéki turizmus a község jövője szempontjából kitörési pontnak számít, kitűnő szőlőtermelőik számára egy szőlészeti-borászati szolgáltatóházat is átadnak a közeljövőben.

Természetesen nem feledkeznek meg a környezetvédelemről sem. Ennek érdekében továbbra is odafigyelnek a hulladékgazdálkodás bevezetésére, és a zöld hulladék hasznosítására. A társadalmi életben a békés együttélés, és egyre színvonalasabb programok támogatása a legfontosabb célkitűzésük.

Közép-Európai Kupa karate bajnokság a sportcsarnokban (Fotó: Muzsla, facebook)

S mindez vajon hogyan lehetséges egy választási időszakban? Mint ismeretes, Farkas Iván volt országos, ma megyei képviselő, kapcsolatrendszere kialakult az elmúlt időszakban. Ismeri a lehetőségeket és él vele.

S végezetül álljon itt pár számadat az utolsó választási évről…

Az idei tíz nagyobb beruházás 1,44 millió euróba került. Ebből 140 ezret saját költségvetésből fedeztek, 100 ezer € hitelt vettek fel, 1,2 milliót külső forrásokból biztosítottak: állami, magyarországi, uniós pályázatokból és megyei támogatásokból – nyilatkozta a polgármester a közelmúltban.

Muzsla község valóban megszépült és jelentős fejlesztési eredményekkel került a térség élvonalába. Erről bárki meggyőződhet, aki a faluban jár, vagy meglátogatja rendezvényeiket.