Radnai Gyula (Fotó: Paluch Zoltán)

A Csehországi Orvosi és Természettudományi Társaság (CSMOTT) II. Konferenciájára a prágai Balassi Intézet dísztermében 2018. november 10-én került sor. A tiszteletbeli védnökséget ismét Boros Miklós, Magyarország csehországi nagykövete vállalta el.

Paluch Zoltánnak, a társaság elnökének rövid megnyitója, és a nagykövet úr köszöntő beszéde után a nagyszámú hallgatóság érdeklődve fogadta az előadásokat. Elsőként Radnai Gyula, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Anyagfizikai Tanszékének docense mutatta be a világhírű fizikus, Eötvös Loránd életútját és ismertette egyetemi karrierjének első lépéseit.

Az elődadás rávilágított, hogy a pályakezdő tudósnak az Általános Kísérleti Természettan tantárgy megtartásakor nemcsak a módszertani akadályokkal kellett megküzdenie, hanem sok esetben magyar szakkifejezéseket kellett megalkotnia a német, illetve a latin terminológia helyett.

A következő előadásban, Hollósy Tamás, a Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság elnöke Szlovákia magyarlakta vidékei demográfiai adatait ismertette egy szülész-nőgyógyász szakorvos szemszögéből.

Fotó: Paluch Zoltán

Riasztó adatokat tudtunk meg a népességcsökkenésről, a terhesség-megszakítások számáról és a fogamzásgátló tabletták használatáról. Az előadó felemelte szavát a magzat jogainak védelmében és alternatívát kínált a demográfiailag fenntartható születésszabályozásra.

A konferencia második részében először Paluch Zoltán kért szót, hogy bemutassa Csehország gyógyfürdőit és tanácsokat adjon, milyen esetben javallt illetve ellenjavallt a gyógykezelés. Ehhez a témához szorosan kapcsolódott Jana Lomozová, az Általános Egészségügyi Biztosító munkatársának előadása, aki aprólékosan ismertette a jogi hátterét a fürdőbeutalók jóváhagyásának.

A hallgatóságban ülő orvosok részéről több kérdés is elhangzott, hogyan kell bizonyos vitás esetekben eljárni. A konferenciát Zdeněk Drozd és Jitka Houfková, a Károly Egyetem Matematika-Fizika Kara munkatársainak bemutatója, látványos fizikai kísérletek zárták.

Mindennapi használati cikkek segítségével sok fizikai törvényszerűségre mutattak rá, miközben kivívták a közönség csodálatát és hangos tetszésnyilvánítását.
Zárszavában dr. Paluch Zoltán megköszönte az előadók és a szervezők közreműködését, a szponzori támogatást és reményét fejezte ki, hogy 2019-ben is hasonló sikerű rendezvényre kerül majd sor.