Az utóbbi időben a legtöbbet e kisváros negatív dolgairól hallunk. Még az esztergomi lapok is foglalkoznak a város jelenével, jövőjével.

Jogosan, hiszen az ország legdélibb csücskében fekvő tiszta magyar kisváros, ahonnan az esztergomi bazilika a legcsodálatosabb, és Budapest is csak egy ugrásra van, egyre inkább elszlovákosodik, iparosodik, és szellemi kultúrát, múlt és jelen összekapcsolását már nem igénylik a lakosok.

Holott ez a város nemcsak többet érdemel, de a földrajzi, történelmi, kulturális hagyományai kiaknázatlanok maradtak.

Mindezt magyarázzák azzal is, hogy nincs erős lokálpatriótizmus, de az is döntő, hogy az intézmények, a vállalatok élén nem helyi emberek ülnek, de ami még szomorúbb: dilettánsok, akiknek közük nincs egy-egy területhez, amelynél vezető tisztséget vállalnak.

A város MKP vezetése most mindent megtesz annak érdekében, hogy változzék a helyzet Párkány városában, ahol mint tudjuk 25 éven keresztül alig volt változás, az utóbbi négy évben pedig botrányos polgármesteri döntések születtek, amelynek panaszáradata Brüsszelig ér.

A jelenlegi MKP polgármesterjelölt Lukovics Tamás és csapata a felvázolt programjukban, és a polgármesteri kerekasztalnál is világos, érthető jövőképet adott az érdeklődő lakosságnak.

Ha ehhez a helyiek akarata is társulna, akkor valami beindulhatna e térségben, hiszen bár kisváros, de mindig egy központi hely volt Párkány.

Ami még nélkülözhetetlen szempont, hogy a Duna jobb partján lévő Esztergommal együttműködve is óriási fejlesztési lehetőségek vannak minden területen. Sajnos, a több mint tíz éve újjáépített híd sem járult hozzá ehhez. S ez csakis a párkányi vezetés miatt.

Párkányban az MKP-s kampányzáró november 7-én lesz, ahol még arra is ügyeltek, hogy a város tehetségeit szerepeltessék: Mihályi Réka énekest, a Stilla Pectust és a Szivárvány énekkarokat hívták meg.

Most már a város lakosságán múlik, váltanak-e vagy sem.