A kötetek átadása (Fotó: samorin.sk)

A somorjaiak több éve várták, míg végre megszületett az a fontos, hiánypótló kiadvány, mely a város múltját mutatja be és dolgozza fel.

A város önkormányzata a héten jelentette meg, illetve juttatta el a somorjai alapiskolákba és gimnáziumokba a Somorja évszázadai című történelmi olvasókönyvet, amelyet diákok és tanárok egyaránt haszonnal forgathatnak, sőt fontos tudnivalókat tartalmaz minden érdeklődő számára.

A kiadványt Horváth László, Kotiers Mária, Kovács László és Óváry Péter írták és szerkesztették,

huszonegy fejezetre osztva Somorja és tágabb környéke múltját, a Csallóköz kialakulásától a szocializmus érájáig.

Az olvasókönyv, melynek terjedelme 50 oldal, sok fotót, térképet és korabeli okiratok reprodukcióit is tartalmazza, melyek színesebbé és még érthetőbbé teszik a kiadványt. A szerzők úgy próbálták megírni a kötetet, hogy az egyes történelmi korszakok kiemelkedő eseményei olvasmányosak, kisebb részekre tagoltak legyenek, és törekedtek arra, hogy az olvasó minél több érdekességgel találkozzon.

Az olvasókönyv ezért tökéletesen betölti küldetését, hiszen olyan, a város történetére vonatkozó többletinformációkkal is ellátja az olvasót, amelyeket az eddig használt, megszokott történelemkönyvekben hiába keresnénk.

Az egész projekt célja, hogy a diákokban erősítse a lokálpatriotizmust és a regionális identitástudatot, amely e könyv megszületésével és használatba vételével immár az iskolai képzésben is hangsúlyt kap.

A könyv szerzői egytől egyig kitűnő szakemberek, akik már a saját szakterületükön és a katedrán is bizonyítottak, és akiknek neve garanciát jelent a szakmaiság, valamint a történelmi hitelesség kérdéskörében.

Somorja frissen megválasztott polgármestere, Orosz Csaba és Veres Gábor, a somorjai önkormányzat oktatási szakbizottságának elnöke pénteken adták át a történelmi olvasókönyv első példányait Bugár Gabriellának, a Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatójának és Izsóf Mártának, a Bél Mátyás Alapiskola igazgatóhelyettesének.

Aki szeretne hozzájutni az olvasókönyvhöz, ügyfélfogadási időben a városi hivatalban megvásárolhatja. A kiadvány csak korlátozott példányszámban kapható.

(samorin.sk/Felvidék.ma)