Nt. Tatár István kisújfalusi lelkész, Siekel István és Maga Péter plébánosok közös imája a köbölkúti templomban (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Január 20. és 27. között, a világ minden részén megtartott ökumenikus imahéten a keresztény történelmi vallások felekezetei közösen imádkoztak, és egységbe forrva keresték és hirdették Krisztus tanítását. 1908 óta Isten népe a világon sokfelé összegyűlik ebből az alkalomból. Magyarországon mintegy két évtizedes hagyományra tekint vissza a Krisztus-keresők egységét hirdető közös imádkozás, melyhez Felvidék-szerte is kapcsolódnak a keresztény és keresztyén egyházak.

A Krisztus-hívők egységéért tartott, 2019-es ökumenikus imahetet az indonéz ökumenikus csoport készítette, a szöveget az Egyházak Világtanácsa Hit- és Egyházszervezet Bizottsága és a Vatikán Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanácsa által létrehozott nemzetközi bizottság tagjai hirdették meg.

Az idei imahét alapigéje: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (MTörv/ 5Móz 16,18-20)

Az imahéthez kapcsolódóan ft. Siekel István köbölkúti plébános, ft. Maga Péter, a kürti Mindenszentek-templom plébánosa, és a Kisújfalui Református Egyházközség lelkésze, nt. Tatár István közös szervezésben került sor a közös imádkozásra a köbölkúti Borromeo Szent Károly-templomban.

Autóbusszal érkeztek a közeli Kürt községből és a szomszédos Kisújfaluról a hívek Köbölkútra, ahol az ökumenikus liturgia során a három helység lelkipásztora szolgált. Siekel István házigazda köszöntötte az istentisztelet résztvevőit és paptestvéreivel imádkozott az ökumenikus imahét liturgiája szerint. Igét hirdetett nt. Tatár István.

Közös imádságok, könyörgés és templomi énekek hangzottak el, majd az istentisztelet végén mindhárom lelkiatya áldással bocsátotta el híveit.

Ezt követően szeretetvendégségre invitálta a köbölkúti egyházközség és annak hívő közössége a szomszédos faluból érkezett hittestvéreket. A köbölkúti önkormányzat bocsátotta rendelkezésükre a kultúrház nagytermét, ahol kötetlen beszélgetésre és eszmecserére került sor.

Három egyházközség református és katolikus hívő közössége az istentisztelet után a szeretetvendégségen (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Párkányban a Református Egyházközség imaházában került sor az ökumenikus istentiszteletre a hét közepén, melyet nt. Pólya Csaba református lelkész és ft. Fóthy Zoltán, a párkányi körzet esperesplébánosa mutatott be.

Református és katolikus hívek együtt imádkoztak a felebaráti szeretet erősítéséért, és annak mindent átölelő erejéért. Igét hirdetett Fóthy Zoltán atya.

A nemzetközi imahéthez sokan és sok helyen csatlakoztak. „Ennek a hétnek a célja nem a teológiai igazságok eldöntése, nem a Bibliában foglalt igazságok megkülönböztetése, nem a hittételek egymással való összevetése, hanem az, hogy szeretetben, hitben közösséget alkossunk, együtt imádkozzunk, és létrehozzunk egy bizonyos actio Christianát” – olvasható a világhálón Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök gondolata az imahét kapcsán.