Fotó: Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért, archív

Prágában március 9-én és 10-én kerül sor az Esterházy-megemlékezésre. Minderről dr. Kocsis László Attilával, az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért elnökével beszélgettünk.

A társulás tagsága nagyobbrészt a Felvidékről származott el Csehországba, de ott is fontos számukra magyarságuk megőrzése. Esterházy János az a példakép, aki itt és Prágában egyaránt tevékenykedett.

„Esterházy János humánus ember volt. Embersége, magyarsága, kereszténysége példamutató számunkra, s mi őt vértanúnak tekintjük. A boldoggá avatásával részben társadalmilag is tisztázzák, ám a jogi rehabilitálásra sajnos várni kell” – mondta Kocsis.

Erre még a szlovák társadalom nem érett meg, főként nem a politikusok. Csehország pedig arra hivatkozik, hogy a szlovák bíróság ítélte el, ezért nem az ő hatáskörük” – nyilatkozta Kocsis László Attila az Esterházy-megemlékezés előkészítése közben.

Fotó: Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért, archív

Az idei Esterházy-megemlékezést március 9-én és 10-én tartják Prágában

Szombaton 10.30 órakor koszorúzás lesz ünnepi beszédekkel és a magyar himnusz eléneklésével a motoli kegyelethelyen, 12 órától pedig ünnepi összejövetel a parókia közösségi termében, ahol további beszédek hangzanak el. Vasárnap 9.30-tól magyar szentmisét celebrálnak Esterházy János üdvéért a plébániatemplomban. A rendezvény meghívója ITT tölthető le.

Megtudtuk, Esterházy János boldoggá avatási folyamatának elindításán, ami március 25-én lesz Krakkóban az Érseki palota kápolnájában, az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért képviseletében tízen vesznek részt Prágából, a megszabott kvóta szerint.

„Sokéves igyekezetünk válik így valóra – ha nem lehet jogilag (bírósági döntéssel) rehabilitálni vértanúnkat, akkor egyházi úton tisztítsák meg becsületét – boldoggá avatással. Ebben az ügyben levelet írtunk annak idején az illetékes olmützi érseknek, ezt rajtam kívül aláírta Rákóczi Anna, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének elnöke, és dr. Szabó Ede, a Coexistentia–Együttélés Esterházy János Emlékbizottságának titkára” – tájékoztatott Kocsis László Attila, aki egyben ezen utóbbi emlékbizottságnak az elnöke is.

Fotó: Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért, archív

Mint kifejtette, szervezeteik célja

a csehországi magyarság megmaradásának az elősegítése és erősítése; a magyar kultúra, a történelem ismeretének a kiterjesztése, a kimagasló személyiségekről való megemlékezés.

Jó kapcsolatot ápolnak a szlovákiai magyarokkal.

„A kezdeményezésünkre és segítségünkkel Várhosszúréten létrejött egy hasonló elnevezésű szervezet: Szövetség az Emberi és Keresztény Értékekért, mely szintén Esterházy Jánosért tevékenykedik. Pár éve egy csodálatos szobrot állítottunk neki. Velük tartjuk a legszorosabban a kapcsolatot. Természetesen a Szövetség a Közös Célokért társuláson kívül, mert mi annak a kollektív tagja vagyunk” – fejtette ki az elnök.

A legújabb Csáky-darabot is bemutatják Prágában

Tartják a kapcsolatot a nagykövetséggel és a Balassi Intézettel is. Mint az elnök elmondta, nagyon jó kapcsolatban állnak Csáky Pállal, az MKP EP-képviselőjével, bemutatják a darabjait is. Láthatta már a prágai közönség a Virágeső, az Egy nap az örökkévalóságból, valamint a Hit és hűség darabokat, most pedig a Hit és illúzió bemutatóját szervezik.

„Ezeknek a daraboknak bemutatása köreinkben mindig nagy sikert arat. A képviselő úr maga is részt vesz a bemutatókon. Ez az alkalom összefog bennünket, s erősít a magyarságunkban” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Kocsis.
Fotó: Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért, archív

Az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért március 27-én tartja tisztújító közgyűlését. A nemzeti összetartozás napja alkalmából június 4-én a Nemzetiségek Házában lesz megemlékezés Trianonról Magyarország prágai nagykövete, dr. Boros Miklós védnöksége alatt, a Rákóczi Szövetség támogatásával. A Szent István-napi megemlékezést közösen a többi csehországi magyar civil szervezettel augusztus 18-án tartják, egybekötve a vasárnapi magyar szentmisével, utána pedig fogadással a parókián. Megemlékeznek az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról október második felében a Prágai Magyar Intézetben. Ennek keretében kerül bemutatásra Csáky Pál „Hit és illúzió” című darabja Boráros Imre Kossuth-díjas színművész és társai előadásában, melynek védnöke szintén dr. Boros Miklós nagykövet, támogatója pedig a Bethlen Gábor Alap és a darab szerzője, Csáky Pál.

A társulás tagjai rendszeresen találkoznak klubösszejöveteleiken, melyeket minden szerdán délután tartanak a Főpolgármesteri Hivatal Nemzetiségek Házában, ahol az egyes nemzeti kisebbségek szervezetei ingyen kaptak helyiségeket tevékenységükhöz.

A társulásnak van felekezeti bizottsága, amely a szentmise utáni agapék megszervezésében segít. Egy-egy alkalommal olykor száz prágai magyar tud így összejönni. A Prágai Magyar Intézetben, ahol filmeket is vetítenek és hangversenyeket is szerveznek, még többen látogatják programjaikat.

Kapcsolattartásra az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért társulással Facebookon keresztül is van lehetőség.