Ma reggel örökre lehunyta szemét a jeles matematikatanár, aki hosszú éveken keresztül igazgatta a komáromi magyar gimnáziumot. Nevéhez számtalan matematikaverseny szervezése is kapcsolódik, s ahogy mindig is emlegette, nem biflázni, hanem gondolkodni tanított. Rövid betegség után életének 68. évében érte a halál. Magyar közösségünk újabb jelentős tagja távozott személyében közülünk.

Keszegh István matematika-fizika szakos gimnáziumi tanár 1950. június 22-én Marcelházán született, 1968-ban érettségizett a komáromi magyar gimnáziumban, majd 1974-ben a prágai Károly Egyetemen szerzett diplomát matematika-fizika szakon. Egyetemi évei alatt hatékonyan bekapcsolódott az Ady Endre Diákklub munkájába, amely a Prágában tanuló magyar diákok meghatározó, jellemformáló vitafóruma  volt. Tanári pályáját a nagymegyeri gimnáziumban kezdte, majd 1980-ban a komáromi gimnáziumba került.

Hat esztendeig – 1985-től 1991-ig – a gimnázium igazgatója volt. Igazgatóként elérte, hogy a gimnázium 20 osztályos intézménnyé vált, megnyerve sok kiváló szakembert a pedagógia ügyének.

Az elmúlt évtizedek alatt mindig hű maradt a felvidéki magyar közösséghez, szülőföldjéhez, illetve szűkebb régiójához.

Munkásságát több szakmai díjjal is jutalmazták, így 2003-ban a Szent Gorazd, ugyanebben az évben a Felvidéki Magyar Pedagógus-díjjal, 2011-ben a Beke Manó Emlékdíjjal.

Keszegh István végső búcsúztatására március 31-én, vasárnap 14.00 órai kezdettel kerül sor a komáromi római katolikus temetőben.

Emlékét tisztelettel megőrizzük.