(Fotó: HE/Felvidék.ma)

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége elvégezte az előzetes felmérést a 2019/2020-as tanévre beiratkozott elsősök számát illetően. Ennek tanúsága szerint a Felvidéken 3 499 iskolaköteles gyermeket írattak magyar oktatási intézménybe.

Szlovákiában 2019. április 1 – 30. között zajlottak a 2019/2020-as tanévre az alapiskolai beiratkozások. Az adatok szeptemberig még változhatnak.

„Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a beiratkozás adatai irányadóak, és a szeptemberi tanévkezdésig bizonyos mértékig változnak. Ezt több tényező is okozhatja: egyes tanulók szakemberek javaslatára és a szüleik kérésére halasztást kapnak, és még egy évig óvodában maradnak, illetve a nulladik osztályban kezdik meg tanulmányaikat. Akadnak olyan szülők, törvényes képviselők, akik figyelmen kívül hagyják a kötelező beíratás időpontját, és csak később, a tanügyi hatóságok felszólítására tesznek eleget ennek a kötelességüknek. Vannak családok, akik  tartós külföldi tartózkodásuk miatt nem tudtak megjelenni a beíratáson iskolaköteles gyermekükkel, sőt olyanok is, akik egyszerre több iskolába íratták be a gyermeküket. Utóbbiakat a fenntartók, a tanügyi hivatalok figyelmeztetik, hogy meddig kell dönteniük az iskolaválasztásról” – nyilatkozta Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke.

Mint megtudtuk az elmúlt év hasonló időszakában 3 451 gyermeket írattak szüleik magyar oktatási intézménybe, és 2018. szeptemberében 3 626 tanuló kezdte meg tanulmányait a magyar oktatási intézmények 1. évfolyamában.

„Jelenlegi összesített adataink szerint 250 magyar alapiskolába 3 499 gyermeket írattak be az első évfolyamba” – tette hozzá Fekete Irén.

Nézzük az elsősök létszámát kerületek és járások szerint az előzetes adatok szerint.

Pozsony városában 30 kiselsőst várnak, a Pozsonyi járásban még 11, a Szenci járásban 62 a létszámuk, így a Pozsonyi kerületben összesen 103.

A Nagyszombati kerületben 954, ebből a Dunaszerdahelyi járásban 769, a Galántai járásban 185 az elsősök száma. Itt Csilizradvány, Dunaszerdahelyen a Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola, Somorján a Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola, Nagymegyeren a Bartók Béla Magyar Tannyelvű Alapiskola, továbbá Tallós büszkélkedhet majd lényegesen több gyerekkel, mint idén.

A Felvidéken a Nyitrai kerületben jár a legtöbb kisdiák magyar iskolába, jövőre a számuk összesen 1 130 lesz. Ez előreláthatóan járások szerint a következőképpen oszlik meg: Komáromi járás 587, Lévai járás 125, Nyitrai járás 15, Érsekújvári járás 302, Vágsellyei járás 101. Ógyallán, a Feszty Árpád MTNY Alapiskolában és Óvodában szinte a felére csökkent a magyar elsősök száma, Komáromban a Marianum MTNY Egyházi Alapiskolában és Óvodában viszont megkétszereződött az idei tanévhez képest, de emelkedett az érsekújvári Czuczor Gergely MTNY Alapiskolában és a párkányi Ady Endre MTNY Alapiskolában is az elsősök száma.

(Fotó: HE/Felvidék.ma)

Talán a fent sorolt okok miatt a Besztercebányai kerületben jelentősen kevesebb elsőst írattak be. A Losonci járásban 178, a Nagyrőcei járásban 96, a Rimaszombati járásban 463, a Nagykürtösi járásban 33 a beiratkozott elsősök száma. A gömöri régióban több mint 100 gyerekkel írattak be kevesebb gyereket magyar iskolákba, de mint fent említettük ezek nem végleges adatok. Jelentős létszámcsökkenés tapasztalható a bátkai, a gömörmihályfalvai, a radnóti, a rimaszombati Dúsa úti, a szútori, valamint a tajti alapiskolákban.

A Kassai kerületben összesen 538, ebből Kassa városában 29, a Kassai járásban 146, a Nagymihályi járásban 111, a Rozsnyói járásban 99, a Tőketerebesi járásban 153 a beíratott elsősök száma.

A Felvidéken összesen 250 oktatási intézményt jegyeznek.

„Az SZMPSZ felkérte az intézményvezetőket, tegyék hozzáférhetővé a beiratkozási adatokat az első évfolyamba beíratott tanulók létszáma szerint. Szövetségünk évek óta rendszeres statisztikai kimutatást készít a szlovákiai magyar iskolákba beíratott tanulókról és a beiratkozásokat követően tájékoztatja a közvéleményt. A mellékelt táblázatban összehasonlítottuk a beiratkozási adatokat a tavalyi és az előző évi létszámokkal” – mondta fel a figyelmet Fekete Irén.

SZMPSZ_ 2019_ápr_iskolai_beíratási létszámok_