Az emléktábla megáldása (Fotó: Szabó László)

Országszerte ünnepel a Csemadok, mert emlékezni, tisztelegni az elődök emléke előtt kötelesség. Ez vezérelte a 160 tagot számláló Csemadok Nánai Alapszervezetét is. A hétvégi emlékünnepségen is megtelt a kis kultúrház terme, ahol sajnos a még élő öt alapító nem volt jelen, de utódaik igen. A tagság hetven százaléka egykori Csemadok leszármazott.

Az ünnepi műsort az emlékparkban lévő, az ötvenedik évforduló tiszteletére emelt Csemadok emlékműnél kezdték. A már elhunyt egykori három elnök nevét kőbe vésett emléktáblán örökítették meg. Címer Vince, Herbánszky Tibor, Dániel Zoltán sokat tettek a falu és a nemzeti kultúra megmaradásáért. Ez utóbbi harminc évig volt elnöke a szervezetnek. Itt Juhász Gyula Testamentum című verse hangzott el, majd az emléktábla leleplezése után a Szózat eléneklésére került sor.

A kultúrházban folytatódó ünnepen elsőként Boráros Imre Kossuth-díjas művész tolmácsolásában Gágyor József idézeteket hallgattunk. A műsorban a helyi kisiskola diákjai népi játékokkal, a nyugdíjas éneklőcsoport népdalcsokorral köszöntötte a Csemadokot. Vendégként fellépett az ebedi citerazenekar.

Az ünneplő tagság (Fotó: Szabó László)

Az elnöknő ünnepi beszéde a hetven év küzdelmeit, eredményeit tartalmazta.

Visszapillantásként elhangzott az alapító tagok egykori szorgalma, sokoldalú tevékenysége, a fáklyavivő pedagógusok érdemei, akik a falu, a közösség minden korosztályát bevonták a nemzeti kultúra őrzésébe.

Mert ez volt a cél a kezdetektől fogva. Az ötvenes évektől a templom, iskola és kultúra védelme, ápolása, s persze a szórakozás is –  a legfőbb célkitűzése volt az egykori vezetőknek. Az 1960-tól önállóságától megfosztott település történetében, harminc évig csak a Csemadok működött, olykor kultúrház nélkül, vagy később fűtetlen kultúrházban. Legtöbbször ellenszélben a városvezetéssel, de később a megalakult helyi önkormányzattal is.

Azonban talán ez az egyetlen település, ahol a nemzeti történelmi eseményeket emlékjelek, emlékművek jelzik, összesen tizenöt. Valamennyit a szervezet állíttatta.

Honfoglalás Emlékkeresztje, Ezredforduló Emlékoszlopa, Ősi Magyar Kapu a templom előtt, Trianoni Emlékkő, Kitelepítettek Emléktáblája, Turulmadár, (ezt az egyet vállalkozó támogatásával), Csemadok Emlékmű, falu évfordulós emlékoszlopa, Falu Szülötteinek Emlékköve, Kézműves táborok emlékjelei, a katolikus templomban emléktáblák a volt papok nevével feltüntetve. S mindezeknél az évfordulók napján évi megemlékezést szervez a mai vezetőség is.

Színesítették, gazdagították a település és közösségünk, nemzetünk kulturális életét:JELENLÉT irodalmi színpad tíz évig, az iskolai beíratások előtti programként a Sebők Zsigmond regionális mesemondó találkozók óvodásoknak tizenöt évig, regionális kézműves tábor tizenöt évig. Szüreti felvonulások vendégcsoportokkal három éven át. Író-olvasó találkozók szervezése, csaknem valamennyi hazai író, költő találkozott itt olvasóival. A nyolcvanas években utakat szerveztek az egykori történelmi várakhoz.

Az ünneplők (Fotó: Szabó László)

Évek óta bérletük volt a budapesti Nemzeti Színházba. S megannyi „igaz történet” helytállásból, kiállásból, ebben az egykor Esztergom vármegyei kis településben, ahol mint mindenütt, csak magyar lakosok éltek 1920-ig. Harminc évig, amikor önállóságát elvették, sem népszámlálást, sem egy adatot nem találni erről. Utcáit önkényesen idegen nevekre keresztelték. Sajnos ezeket a mai napig, – harminc éve – sem törölte el az önkormányzat. Iskoláját is elvették.

Ebben a faluban külön érdeme volt, és van a Csemadoknak.

Nemcsak hogy az anyanyelvet védte, óvta, a kultúrát éltette, magyar iskolába íratást szorgalmazta, a magyar történelmet igyekezett megismertetni az emlékművek létrehozásával, de mikor a községet teljesen beolvasztották a város közigazgatásába, a Csemadok nem hagyta magát.

A jelenlegi polgármester Molnár Dezső nagyra értékeli ezt a munkát, s a szép emlékplakettbe, melyet ezen az ünnepen átadott a szervezet elnökének, ezt íratta:

                              Csemadok 70
Köszönettel tartozunk azért, hogy a szavak, mint:
 Nemzeti Öntudat
Haza, Magyar Szó, Szülőföld, Néphagyomány, Örökség
a Csemadok szervezet által egyre mélyebb értelmet kaptak.
Áldozatos munkájuk üzenet minden jó szándékú magyarnak,
a tüzet tovább kell vinni, a magyar jövőt tovább kell építeni.

Nána Község Önkormányzata

 Az elismerő emlékérmet az elnöknő köszönettel fogadta a következő gondolattal: Szolgáltunk, szolgálunk, és szolgálni fogunk!

A Csemadok-torta (Fotó: Szabó László)

Az ünnepséget megtisztelte Veresegyház város küldöttsége is Pásztor Béla vezetésével, Bolya Szabolcs megyei képviselő, Környi Zoltán EP képviselő-jelölt, Kantár Éva a Csemadok Területi Választmányának elnöke, de a helyi önkormányzat képviselői is.  A rendezvény fő támogatója volt a Béres házaspár a CONVERTIS cég tulajdonosai, a helyi önkormányzat, és egyéni támogatók.