Mivel az időjárás is hamarabb vált nyáriassá, a kulturális fesztivál terve is korábbi időpontra került Felsőszeliben. A Csemadok helyi alapszervezete által szervezett rendezvény június 22-én valósult meg a Dudvág partján.

A vezetőség elképzelése szerint lehetőséget kívántak adni a helyi csoportoknak tevékenységük bemutatására, illetve a magyar hagyományok közös megélésére. A tervet végül egy szép délutáni közös műsor koronázta meg.

A változékony időjárás ellenére sok szülő, barát és ismerős jött el, hogy részese lehessen a csodának, melyet a kis szereplők varázsoltak dalaikkal, táncaikkal, meséjükkel.

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” (Kodály Zoltán)

Ezek a gondolatok is teljes mértékben igazolták a szervezők elképzelését, hiszen amit a gyermek megismer és megszeret az óvodában vagy az iskolában, azzal a továbbiakban is foglalkozik, ha értelmét látja. A legkisebbek népi gyermekjátékokat mutattak be nevelőik vezetésével. Az összeállítást a bátor kiállás mellett játékosság és vidámság jellemezte.

A felsőszeli Széchenyi István Alapiskola Topogók tánccsoportja Simkó Mária vezetésével szintén ügyes összeállítással tette emlékezetessé ezt a napot. A hagyományos gyermekjátékok és dalok egyszerűsége és tisztasága mindenkit megerősített abban, hogy ezen az úton kell járnunk, ha nem akarjuk, hogy az elődök öröksége elvesszen.

A legfiatalabbak után a Csemadok Kikelet citerazenekara lépett a színpadra. Immár öt éve működnek és csokraikkal színesítik a kulturális kínálatot nemcsak a helyi rendezvényeken, hanem a környékbeli falvakban is. Legutóbb Kaposszekcsőn szerepeltek nagy sikerrel. Művészeti vezetőjük Erdélyi Csaba, ezúttal Galga menti dalcsokrukkal szórakoztatták a közönséget.

A népi hangszeres muzsika után a népdalé és a néptáncé volt a főszerep. Az alapiskola Höcögők tánccsoportja Molnár Beáta vezetésével magyarbődi táncokat mutatott be, szólót énekelt Dobosi Dóra. A zenei kíséretet a Bicskás zenekar biztosította. Fergeteges sikert arattak. A fiatalok nagyszerű tánca után a Rozmaring éneklőcsoport mutatkozott be dalcsokrával. A 40 éve működő énekkar Mészáros Magdolna irányításával rendszeresen fellép a helyi rendezvényeken, s viszi a falu hírét határon túlra is.

A Dudvág-parti térség közben megtelt érdeklődőkkel, minden korosztály képviseltette magát. A legapróbbak a színpad előtt próbálták utánozni a táncosokat. A ritmusos zene és a gyönyörű dallamok magukkal ragadták a közönséget. A vastaps nem hiányzott ezen a délutánon.

A FIKUSZ PT Mátyus tánccsoportja szintén fellépett mindannyiunk örömére. A Bicskás zenekar Renczés Balázs prímással kitűnő hangulatot teremtett.

Míg a táncosok készülődtek a következő műsorra, addig a közel tíz éve működő Felsőszeli Férfi Kar szórakoztatta a közönséget, ezúttal betyárdalokat énekelve. A dalosokat ismét a Mátyus táncosai váltották.

A műsorból nem hiányozhatott a népmese sem. Lénárt Dóra, az alapiskola végzős tanulója, az Ipolyi Arnold Mesemondó Verseny döntőjének aranysávos résztvevője helyi adomákból mondott el egyet. Felkészítője Morovics Ibolya volt.

A népi hagyományok mellett a műdalok is sorra kerültek, Deák Zoltán népszerű angol számokat énekelt. Ezután a Paradigma Verséneklő Együttes mutatkozott be, tagjai a magyar irodalom kínálatából megzenésített verseket adtak elő. A több órás műsor befejezéseként a Bendő zenekar adott koncertet. A 25 éves fennállását ünneplő együttes Felsőszeliben alakult és a Csemadok tánccsoportját segítette néhány évig. Nagy öröm volt ismét látni és hallani őket, s a Molnár család nőtagjaiból álló háromszólamú kíséret is kitűnő volt. A közönség nagy tapssal jutalmazta a színvonalas műsort.

A színpad melletti sátorban kézműves foglalkozásra került sor, Kovács Gábor muzsikus hulladékból készített ügyes mozdulatokkal hangszert. A gyermekek órákig üldögéltek az asztal mellett, hangszereket készítve a ház körül található feleslegessé vált dolgokból.

A délután hamar elszaladt, a színes műsornak vége szakadt, de az együtt töltött órákra még sokáig emlékezni fogunk.

Az összefogás meghozta gyümölcsét, együtt volt kicsi és nagy, idős és fiatal, s a magyar népdal és muzsika varázsa közelebb hozta az embereket egymáshoz. Köszönet valamennyi résztvevőnek és a támogatóknak, hogy ez a rendezvény létrejöhetett és maradandó élményt adott.