Bodó Zoltán plébános vezetésével veszi kezdetét a búcsúének szent Annához. (Fotó: Zilizi Kristóf)

A Mosonmagyaróvár egyetemi részében található Lucsony városrész kápolnája a Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd-plébániatemplom fennhatósága alá tartozik. Védőszentje Jézus Krisztus nagyanyja, a Boldogságos Szűz Mária édesanyja, Szent Anna.

Évről évre hagyományosan búcsúi szentmisét tartanak július 26-án, Szent Joakim és Szent Anna, Jézus Krisztus nagyszülei liturgikus emléknapján a lucsonyi kápolnában.

A pénteki alkalom főcelebránsa a felvidéki gyökerekkel rendelkező Bodó Zoltán magyaróvári plébános volt, aki 1977. december 10-én, a Csallóköz szívében, Dunaszerdahelyen született. Négyéves koráig lakott anyai nagyszüleinél Vajkán. Ezt követően Somorjára költöztek, ahonnan édesapja származott – tudjuk meg a 2013. augusztus elsejei hatállyal Mosonmagyaróvárra, Nagy József prépost utódjául kinevezett plébános, Bodó Zoltán életrajzából. Megjegyzendő az is, hogy ezt megelőzően hat értékes évet töltött emeritus dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök titkáraként.

A lucsonyi családias légkörű kápolnácska teljesen megtelt hívekkel, igaz nem nagy a befogadóképessége, így kint is álltak, de kellemesebb volt a még este hat óra utáni nagy hőségben is belül hűsíteni magukat a megjelent híveknek.

Szent Anna mások mellett az asztalosok, bognárok, botfaragók, csipkeverők, esztergályosok, gazdasszonyok, harisnyakötők, lovászok, molnárok, orvosok, szülésznők, takácsok, varrónők, vászonkereskedők védőszentje, sőt a barokk korban külön tisztelt patrónája volt a haldoklóknak.

A szentmisén Szent Anna közbenjárását is kérték a megjelent hívek. „Urunk, atyáink Istene, te Szent Joakimnak és Szent Annának megadtad azt a kegyelmet, hogy tőlük szülessék megtestesült Fiad édesanyja. Kettejük imájára add, hogy mi is eljussunk az üdvösségre, amelyet népednek megígértél.”

Áldásadás után és útra bocsátás előtt Bodó Zoltán plébános és klérikus segítői vezetésével a Szent Annát dicsőítő ének koronázta meg a lucsonyi kápolnában bemutatott ünnepi szentmisét.