Szabadtéri ünnepi szentmise az 1552-es emlékparkban (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A négyszázhatvanhét évvel ezelőtti palásti csatára emlékeztek augusztus 10-én. Mint a megemlékezésen hangsúlyozták, az 1552. augusztus 10-én és 11-én lezajlott  csata  a kereszténység megtartásának mementója a ma generációi számára.

A  megemlékezés hagyományosan a falumúzeumtól indult fáklyás díszmenettel vette kezdetét. A helyi fiatalok korhű öltözetben, történelmi zászlót lengetve a dobok ütemére meneteltek a falu határában lévő 1552-es emlékparkba.

Korhű öltözékben menetelnek a fiatalok a csata helyszínére (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az önkéntesek és a PERMEO Polgári Társulás támogatásával három évvel ezelőtt kialakított emlékparkban szabadtéri ünnepi szentmisével folytatódott a megemlékezés.

Köpöncei Péter, Palást polgármestere ünnepi beszédében kifejtette:

„A csata a helytállás jelképe. Helytállni érdemes akkor is, ha a környezetünk mindezt nem értékeli. Az itt életüket áldozó emberek nemes eszmék mellett kiállva harcoltak a keresztény Európa védelméért.”

Hozzátette: sokszor a világot meghazudtolva is ki kell állnunk önmagunkért, az igazságért, a közösségeinkért.

Köpöncei Péter, Palást polgármestere (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Hojsza Zoltán, az emlékpark ötletgazdája elmondta: az 1552. augusztus 10-én és 11-én lezajlott palásti csata a mohácsi vész után a második legnagyobb ütközet volt az oszmán törökkel szemben. Sajnos ez a csata is vesztesnek bizonyult, melyben számos nemzet harcosai áldozták életüket Európa megmentése érdekében.

„A különféle nemzetek katonái mellett palástiak is részt vettek a csatában, fontos, hogy megemlékezzünk róluk”

– emelte ki rövid beszédében Hojsza Zoltán.

Hojsza Zoltán (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Hangsúlyozta, hogy az a fa, melynek nincsenek gyökerei, elpusztul, s a fához hasonlóan mi is a gyökereinkből táplálkozunk, ezért is kell megemlékeznünk múltunk jelentős eseményeiről.

Ugyancsak szóltak az ötszáz évvel ezelőtt Középtúron született Thúry György törökverő hősiességéről. A végvári vitéznek 2017-ben, a csata 465. évfordulóján fából faragott szobrot állítottak az 1552-es emlékparkban. Korának legnagyobb hőse, nevével kapcsolatban a krónikák több mint hatvan győztes küzdelmet jegyeztek fel, melyeket párviadalban folytatott.

Koszorúzás az emlékparkban (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A szentmise celebránsa Gyurász Pál atya volt.  Mint prédikációjában elmondta: a tragédia nem csupán negatív jelentést hordoz magában, hanem egyfajta megdicsőülést is jelent. A csatában elhunyt katonák szent eszme védelmében ontották vérüket.

A megemlékezés díszlövéssel, valamint a Felföldi Dalia Iskola helyi tagjainak rövid bemutatójával zárult.

Díszlövés a palásti csatában elhunytak tiszteletére (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A civil szervezet 2016 augusztusában avatta fel a csata helyszínén nagyrészt önerőből elkészült emlékparkot.

Mint ismeretes, az egri ostrom előtt pár héttel, 1552 nyarán a falu határában elterülő mezőkön hatalmas ütközet zajlott a császári hadak és a török seregek között. A csata a keresztények vereségével zárult. A küzdelem során életét vesztette Sbardelatti Ágoston váci püspök is. A törökök a győzelemmel megerősítették hatalmukat az Ipoly mentén.