Magyar Károly esperesplébános (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

A Csemadok Nyitrai Területi Választmánya Alsóbodokon, a Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában tartotta Szent István tiszteletére azt a szentmisét, amelyet Magyar Károly esperesplébános celebrált augusztus 24-én. A szentmisén közreműködött a Nyitracsehi Férfi Éneklőcsoport.

A Zoboralja magyarsága szórványban él, ezért is fontos minden olyan alkalom, amikor magyarságukban és hitükben erősödhetnek meg. Közismert az evangélium: „Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva.” Ilyen kősziklához hasonlított István országa és hite is. Olyan stabil alapokat adott népének az államalapító uralkodó, melyeknek köszönhetően az ma is él a Kárpát-medencében.

Magyar Károly atya prédikációjában István királyt fénylő csillagnak nevezte, aki erőskezű uralkodó volt, de az igazság mellett tört lándzsát.

Amikor Szent Istvánt ünnepeljük, nem elsősorban a politikust, hadvezért, királyt ünnepeljük, hanem a keresztény, hívő emberről emlékezünk meg. Az atya szerint István király életével példát mutatott, hiszen az evangélium szerint élt, ahogyan a mai kor vezetőinek is az evangélium szavait kellene követniük.

A Nyitracsehi Férfi Éneklőcsoport tagjai (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

István király tudta, mit jelent népének jövőt biztosítani, ezért erős alapokra helyezte a hazát az evangéliumi gondolat szerint. A magyarság fennmaradását annak köszönhetjük, hogy a nép elfogadta István elveit, amelyeket a kereszténységre alapozott.

Ahogy Szent István, úgy gróf Esterházy János is példaként szolgálhat a huszonegyedik század emberének, ő is mutatja az utat. A mártír minden szenvedésében hű volt magyarságához, hitéhez.

Egész életében a hite vezérelte, akár csak államalapítónkat. Ezért Magyar Károly atya Szent István és Esterházy János közbenjárását is kérte a magyarság érdekében. Azt is elmondta, örömteli hír, hogy a krakkói érsek bejelentette, miszerint a Vatikán beleegyezett a szentté avatási per megindításába.

Útravalóul Magyar Károly esperesplébános kiemelte: aki elhagyja nemzetét, az lassan a hitét is elhagyja. Ezért is kéri Esterházy Jánost és első szent királyunkat, legyen közbenjárónk.

Mivel a szentmisét abban a kápolnában tartották, ahol Esterházy János végső nyugalomra lelt és a kápolna építtetője is itt nyugszik, a Csemadok Zobor-vidéki tagjai koszorút helyeztek el és gyertyát gyújtottak Esterházy János és Paulisz Boldizsár sírjánál.