Fotó: Milan Malíček/ Právo

Letakartatta Ivan Konyev szovjet marsallnak, a Prágát a náci megszállás alól 1945 májusában felszabadító első ukrán front parancsnokának köztéri szobrát a cseh főváros illetékes kerületének polgármesteri hivatala.

A cseh közéletben és a cseh-orosz kapcsolatokban is éles vitákat kiváltó emlékmű letakarását Ondrej Srámek, a 6. kerület polgármesteri hivatalának szóvivője azzal indokolta, hogy a szobrot, amelyet az utóbbi években több ízben vörös festékkel öntöttek le, meg akarják védeni az újabb támadások elől.

Az állványzatra szerelt ponyvát azonban alig két óra múlva egy ismeretlen személy leszakította. A hatóságok közölték, hogy estig a szobrot újra letakarják.

„Az emlékmű addig marad letakarva, míg nem rendeződik véglegesen az a vita, hogy hol is legyen. A mostani eset is mutatja, hogy milyen indulatokat kelt a szobor” – pontosította a polgármesteri hivatal álláspontját a szóvivő.

Megjegyezte, hogy a ponyva leszakításának körülményeit már vizsgálja a rendőrség. A polgármesteri hivatal szeretné, ha a szobor máshová, lehetőleg a szovjet nagykövetség kertjébe kerülne.

Ivan Konyev marsall a Vörös Hadsereg első ukrán frontjának parancsnoka volt, amelynek katonái 1945. május 9-én felszabadították Prágát a náci megszállás alól.

A prágai Konyev-szobrot legutóbb a múlt héten öntötte le vörös festékkel egy ismeretlen elkövető, s azt írta rá, hogy „vérengző”, „sosem felejtünk”, illetve az 1956, 1961 és az 1968-as évszámokat az akkori magyarországi, berlini és csehszlovákiai eseményekre célozva.

Ivan Konyev irányította ugyanis Magyarországon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését, s több cseh forrás szerint 1968-ban részt vett a Varsói Szerződés hadseregeinek augusztusi bevonulását előkészítő hírszerző akciókban. A szobrot néhány napja önkéntesek megtisztították a festéktől.

Ivan Konyev marsall szobrát 1980. május 9-én állították fel a prágai Dejvická téren. A rövid eredeti felirat arra emlékeztette a közvéleményt, hogy a marsall volt a Vörös Hadsereg Prágát felszabadító egységeinek főparancsnoka.

A prágai 6. kerület polgármesteri hivatal tavaly augusztusban, a Varsói Szerződés hadseregei csehszlovákiai bevonulásának 50. évfordulója alkalmával a régi tábla mellé egy újat is elhelyezett, amelyen a marsall 1956-os magyarországi, 1961-es berlini és 1968-as csehszlovákiai szerepére is emlékeztetnek.

A prágai szovjet nagykövetség, valamint a cseh történészek és a sajtó egy része is helytelenítették a kiegészítő táblát, mert szerintük a szobor Konyev 1945-ös szerepére emlékeztet, s nincs összefüggésben későbbi szerepvállalásaival.

Prága belvárosi polgármesteri hivatala néhány hónapja az óvárosi városháza tornyának a faláról is leszereltette azt az 1945-ben állított emléktáblát, amely szintén a szovjet hadsereg felszabadító szerepére emlékeztetett. Bár a tábla levételét annak restaurálásával indokolták, Zdenek Hřib kalózpárti főpolgármester a közelmúltban bejelentette, hogy nem kerül vissza a helyére, hanem a fővárosi múzeumban helyezik el. Hřib szerint ez a tábla is pontatlan történelmi adatokat tartalmaz.

A Konyev-szobor körüli események éles vitákat gerjesztettek a cseh-orosz kapcsolatokban is. Több prágai sajtóvélemény szerint egyebek mellett ez is az oka annak, hogy az orosz fél Szibériában akadályozza a cseheket abban, hogy megfelelő emlékműveket emelhessenek a csehszlovák légióknak, amelyek az első világháború idején komoly szerepet játszottak Csehszlovákia megalakulásában.