Fotó: Bölcskei Tímea/Felvidék.ma

Idén Nyékvárkony ad otthont annak a találkozónak, ahol szeptember 2-3-án kutyás rendőrök nemzetközi gyakorlatot tartanak a sportpályán. A Csallóközbe érkező kutyás rendőrök élmezőnye így Dunaszerdahelyre látogatott, ahol megosztották tapasztalataikat a versenyről és magáról a kiképzés folyamatáról.

Csicsay Csaba, a dunaszerdahelyi városi rendőrség rendőre bemutatta az öt országból érkező kollégákat, akik között Magyarország, Csehország, Románia, Szerbia és Szlovákia csapata képviselte a rendfenntartó erők kutyás rendőreit.

A rendezvény mindenkori célja, hogy a tréningek, feladatok által gyakorlati képzést nyújtsanak a szolgálatot végző kutyák és kísérőik részére, valamint, hogy erős és gyümölcsöző nemzetközi kapcsolatokat építsenek ki a Kárpát-medencében a rendfenntartás területén.

Pataki Balázs, a magyarországi REX Biztonsági Szolgálat és a polgárőrség kutyás szolgálata munkatársa és a rendezvény társszervezője elmondta, a tréning lehetőséget nyújt a résztvevő államok kutyavezetőinek szakmai ismereteik bővítésére, hiszen általa megismerhetik más nemzetek képzéseinek metodikáját és az intézkedés taktikáját. A civil szervezet is alkalmaz szolgálati kutyákat személy- és területvédelemre.

Különbségek és hasonlóságok az edzés területén

Az egyes országokban a kutyák kiképzése hasonló módon történik, míg az eszközök változóak az országokon belüli törvények miatt. A cseh jogszabály például kevésbé korlátozza a kényszerítő eszközöket, ezért nagyobb területen tudják alkalmazni a szolgálatra szakosodott kutyákat. Mindemellett minden kutya más specializálót igényel, ezért is fontos a rendszeres és aktív tréning. A bevetések hátterében mindig az dominál, hogy a szolgálatot teljesítő kutya ne csak a feladatot lássa el, hanem épségben juttassa haza a partnerét és saját magát. A szolgálat lényege, hogy a törvényeket betartva alkalmazza a megtanult módszereket.

Hogyan tanítják a rendőrkutyákat Magyarországon?

Magyarországon a rendőrkutyák kiképzése 70 évre tekint vissza. A nemzetközi tréningeken való részvétel szerepe, hogy egy szoros együttműködés alakuljon ki, hiszen a tapasztalatok cseréje és az eljárások elsajátítása összefogja a nemzetek kutyavezetőit. A tréningek mind a szakmai, mind a baráti összejövetelek miatt fontosak.

A rendfenntartó erők alakulatai és a kutyákkal dolgozó emberek között van egy láthatatlan kapocs, ami hovatartozásra való tekintet nélkül összeköti őket a haza védelmének érdekében. A tréning jó lehetőség arra, hogy felmérjék erősségeiket és gyengeségeiket, hogy megértsék a kutyával való bánásmód lényegét, hiszen a vele való kommunikációra beszéd nélkül is képesek.

Csak úgy lehet követelni, ha képzést nyújtunk

A csallóközi tréning során különböző módszerek kerültek bemutatásra, mind a szolgálati, mind a büntetés-végrehajtásban alkalmazott kutyák esetében. Míg a büntetés-végrehajtási rendszerben a kutya a rendkívüli eseményekre szakosodott, rendfenntartás céljából, addig a szolgálati kutya más eszközökkel és más módon van kiképezve.

Különbségek vannak oktatásban is. Amíg egy sportkutya esetében a cél az eredmény és a győzelemorientáltság, addig a szolgálati kutyának két cél lebeg a szeme előtt. Az egyik, hogy a páros épségben térjen haza, míg a második, hogy a rá bízott feladatot megoldja. Minden esetben a kutya magabiztossága a fontos. A kutyák képzése heti szinten történik, majd havi szinten az alakulatok csoportosítása.

A segédek szerepe

A kutyák oktatásában fontos szerepet játszanak a segédek, akik olyanok, mint egy embernek az edzőpartnerek, ellenben egy kutyának óriási a mozgáskultúrája.
Nem kevés fizikai megterhelést jelent a segédnek a kutyával való foglalkozás, mivel figyelembe kell vennie az adott kutya határértékeit például az ellenség eljátszása során. Mindemellett a tréning alatt nem érheti a kutyát negatív élmény, hiszen mindig neki kell győznie, ezzel is megtanulva, hogy a feladatot maradéktalanul elvégezze. Mégis a kutya egy idő után elsajátítja edzőpartnere stílusát, ezért is kell több szakmailag felkészült segéd, akik társmunkát végeznek.

Amíg a kutya szolgálatba lép

A jó szolgálati kutya nagyon keresett, 1-3 éves korban kerülnek megvételre, s a tanfolyam már másfél éves koruktól kezdődik. Az alapképzés időtartama csupán négy hónap, amely idő alatt megismerik az eszközöket, alapszocializációt és általános ismereteket szereznek. A kutya általában 6-7 évet tölt szolgálatban, amit egészségügyi és egyéb speciális vizsgák követnek, de elmondható, hogy az élete végéig tanul. Amerikában a kutyák a szolgálatnak élnek, még a nyugdíjas kutyát is terepre viszik, de nem vetik be szolgálatra, mert a napi munka után a semmittevés leépítené.

A nyelv sem lehet akadály, hiszen a szolgálati kommunikációban minden jel megegyezik

A képzések során egy olyan csapat kovácsolódik össze, melyben mindenki dolgozik. Ebben rejlik a nemzetközi tréningek szerepe, a nyelvi korlátokat leküzdve mindig van egy közös nyelv, amit használnak, és mindig akad egy új mozdulat, amit másokkal meg lehet osztani.

A fórum Dunaszerdahely város támogatása által a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrség, a REVI-SK és a Perfects Rt. együttműködésében valósult meg.