Illusztráció (Fotó: TASR)

A médiatanács által jóváhagyott törvényjavaslat olyan anyagi támogatást biztosít az egyházak és gyülekezetek részére, amellyel az állam segíti működésüket, ugyanakkor az egyházak a pénzösszeggel saját belátásuk szerint gazdálkodhatnak.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Kulturális és Média Bizottsága ülésén javasolta az egyházak és vallási gyülekezetek pénzügyi támogatásáról szóló törvényjavaslat jóváhagyását.

A bejegyzett egyházak számára nyújtandó támogatás ugyan az eddig szokásos elvek alapján működik majd, de a továbbiakban figyelembe veszik az egyházak és gyülekezetek híveinek számát is. Ugyanakkor kiszélesítik a megítélt pénzösszeg felhasználhatóságának körét is.

A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma által módosított törvényjavaslat tulajdonképpen felváltja a még 1949-ből származó, az egyházakra vonatkozó törvényt.

A kulturális tárca ezzel összefüggésben kihangsúlyozta, hogy a törvény aktualizálását egy, az egyházak illetve gyülekezetek és az állam részéről összeállított szakcsoport is véleményezte.

„Az új támogatási modell az igazságosság, az átláthatóság, a szolidaritás, az egyházak függetlensége elvein alapul és az állam gazdasági lehetőségeit figyelembe véve született meg. Bízunk benne továbbá, hogy megfelel a Szlovák Köztársaság és a Szentszék közötti szerződések kritériumainak is” – jegyezte meg Ivan Sečík, a Szlovák Kulturális Minisztérium államtitkára a bizottság ülésén.

A támogatás a törvényjavaslat értelmében tulajdonképpen egy eszköz, amellyel az állam hozzájárul az egyházak és gyülekezetek működéséhez és a megítélt összeggel az egyházak és vallási közösségek önállóan gazdálkodhatnak. Ezzel összefüggésben megszüntetik az eddigi módszert, amely a lelkészek bérét a bértáblázat alapján határozta meg.

A lelkészek bérét ezentúl az egyházak a Munkatörvénykönyv határozatai alapján állapítják meg.

Az állam az elkövetkezőkben az egyházak támogatásánál figyelembe veszi az infláció mértékét és a valorizációval is számol. A támogatások összege 2020-ban ugyanúgy alakul, mint 2019-ben, megemelve az infláció mértékével és a valorizáció összegével, valamint figyelembe véve az egyházak és gyülekezetek híveinek számát a népszámlálási mutatók alapján.

Azok a gyülekezetek, amelyek 2019-ben nem részesültek állami támogatásban, illetve azoknak a gyülekezeteknek, amelyeket a törvény életbe lépése után jegyeznek be hivatalosan, kérvényezésük illetve a híveik száma alapján ítélik meg a juttatást.

A törvényjavaslat számol azzal is, ha az egyház híveinek száma mintegy 10%-os mértékben csökken avagy emelkedik, ebben az esetben a juttatást is a hívek számához igazítják.

Az állami hozzájárulást a Szlovákiában bejegyzett gyülekezetek – jelenleg 18 – felhasználhatják az istentiszteletekkel, szertartásokkal kapcsolatos költségekre, bérek kifizetésére, az alkalmazottak biztosítási járulékainak befizetésére, de újabban már kulturális és szociális tevékenységre, illetve a gyermekek és fiatalok számára szervezett ismeretterjesztő programokra is.

Az egyházak évente kötelesek bemutatni, miként gazdálkodtak az állami támogatásokkal, hogyan használták fel azt, az állam pedig fenntartja a jogot az erre vonatkozó ellenőrzésre.

(Teraz.sk/Felvidék.ma)