(Fotó: Zilizi Kristóf)

Október 8-án a Boldogságos Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpatronája főünnepén Pozsonyligetfaluban mutattak be magyar nyelvű szentmisét több mint félszáz hívő jelenlétében. Az eseményre a misszió rendkívüli hónapjához kapcsolódóan került sor a verbiták Korponai utca 2-es szám alatti Szent Janssen Arnold-templomában.

A szentmise főcelebránsa Molnár Tamás atya, a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora volt, orgonán kísért Ziff László kántor. Ministráltak Pozsonyligetfalu lakosai, egyetemista, illetve immár végzett diákok.

A szentmisén köszönetet mondtak a Pozsonyligetfaluból hétről hétre az óvárosi ferences, avagy virágvölgyi templomba bejáró híveknek, illetőleg a pozsonypüspöki, szúnyogdi, vereknyei, valamint főrévi templomba eljáró híveknek.

Pozsonyligetfaluban az 1994-es beszüntetésükig vasárnaponként reggel és a nagy egyházi ünnepeken voltak magyar nyelvű misék.

Az eltelt negyed évszázad óta egyszer, 2006. április elsején, szombaton volt magyar mise a magyar hívők egykori törzshelyén, a Dalibor téri Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplomban. Az 1994-ig rendszeresen itt miséző, aztán nyugdíjaztatása után ide visszakerült, 2016 március derekán elhunyt, koloni származású ft. Obonya Gyula atya mutatta be a pozsonyligetfalusi szentmiséket.

Az ismert evangélium Tamás atya általi felolvasása után –„Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” – kérte a Magyarok Nagyasszonya közbenjárását nemzetünkért, magyar közösségünkért, hitünk és anyanyelvünk megtartásáért, annak gyermekeink, unokáink felé történő továbbadásáért.

Szent István királyunk halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Vaszary Kolos bíboros kérésére Róma is elismerte a Mária-tiszteletnek ezt a nemzeti jellegét. XIII. Leó pápa 1896-ban külön ünnepet engedélyezett október második vasárnapjára, melyet Szent X. Piusz pápa október 8-ára tett át.

Elmondta, több, a pozsonyi magyar katolikus közösséggel is összefüggő esemény kötődik éppen a Magyarok Nagyasszonya főünnepéhez, hiszen öt évvel ezelőtt, 2014-ben ekkor indult el a pozsonyikatolikusok.sk internetes oldal, ekkor alakult meg később az ifjúsági rózsafüzér-társulat, s nem utolsósorban tavaly ezen a napon került átadásra és felszentelésre a közösségi ház Pozsony belvárosában.

Szentbeszédét Mária-énekek csokrával zárta, azokból idézett egy-egy sort.

A szentmise végén Tamás atya megköszönte a hívőknek, hogy eljöttek imádkozni, kérni a Magyarok Nagyasszonya közbenjárását hitünkért, nemzetünkért. Nagy öröm volt számunkra, hogy ahogy a szombati szabadegyetemek előtt a jezsuita templomban, augusztus 20-án a koronázó dómtemplomban, november 19-én a Szent Erzsébet Kék templomban, két éve a nagyszülők és unokáik közös ünnepén Horvátjárfaluban, tavaly Oroszvárott, idén pedig Magyarország fő pátrónáját itt, a ligetfalui missziós verbita templomban sikerült együtt ünnepelni. Adja a Jó Isten, hogy legyen folytatás, s legalább havonként, negyedévenként Ligetfaluban is legyenek újra magyar misék.