Már olvasható a Református Újság gyülekezeti tájékoztató novemberi lapszáma. A tartalomból válogattunk.

Az a mód, ahogy Luther Márton a Bibliához viszonyult, segítette őt abban, hogy felfedezze az Ige valódi küldetését. Luther Márton nem volt egy tökéletes ember. Ezt ő jól tudta. Életének sok árnyoldala volt, amit soha nem tagadott” – kezdte gondolatait Csomay Árpád Az Úrra figyelve élni című jegyzetében a tájékoztató címlapján.

A Hitről hívőknek állandó rovat ezúttal a Neil Amstrong után másodikként a Holdra szálló Buzz Aldrin életét ismerteti. Mint írják: „Aldrin még az űrhajóból figyelte kollégája első lépéseit a holdporos felszínen, de mint az USA Presbiteriánus/Református Egyházának tagja és hű fia, az űrkabinban csendben elfogyasztotta a hálaadás és az emlékezés szent vacsoráját. Az űrhajósok minimális személyes poggyászt vihettek magukkal a Sas fedélzetére. Közte volt kis ezüst úrvacsorai kelyhe, valamint a kenyér és a bor.”

Természetesen a novemberi lapszám is beszámol a gyülekezeti eseményekről, alkalmakról. Megtudhatjuk többek között, hogy megújult az újlóti református templom belseje, a Vajáni Református Egyházi Alapiskolába pedig a Határtalanul program keretében négy anyaországi iskola látogatott el. Ladmócon köszöntötték a gyülekezet jubilánsait.

Közel másfél évszázad után újra van magyar tanintézménye a helyi református egyházközségnek. Ünnepi istentiszteleten adtak hálát a kétosztályos magyar óvoda megépüléséért.

A Kárpát-medence reformátussága  állandó rovat a magyar nemzet megpróbáltatásait veszi sorra Mihályi Molnár László Megpróbáltatás, mely felemel és megerősít című írásában.