(Fotó: pixabay.com)

Elektronikus formában mérték fel 28 500 különböző évfolyam tanulóinak tudását matematikából, szlovák, angol és magyar nyelvtanból és irodalomból.

Az idei tanév elején az ország összesen 552 alapiskolájának és középiskolájának diákjai az e-Test számítástechnikai rendszer alapján elektronikus úton tettek tanúbizonyságot ismereteikről. November elején pedig 313 alapiskola 8000 ötödikese próbálhatta ki a Test-5 2019 feladatainak online módon történő teljesítését. Az iskolák számára az elektronikus, számítógépes tesztelést az Oktatási Mérésekkel Megbízott Országos Intézet (NÚCEM) biztosítja.

A Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériumának beszámolója szerint az elektronikus tesztelés iránt hosszú távon nagyon nagy érdeklődést tanúsítanak az ország iskolái.

Az őszi időszakban 405 alapiskola és 147 középiskola élt ezzel a lehetőséggel. A diákok az idei tanévben szeptember 30-tól október 25-ig ebben a rendszerben mintegy 40 000 e-tesztet töltöttek ki.

Különböző évfolyamokból több mint 28 500 tanuló elektronikus úton bizonyította ismereteit matematikából, szlovák, angol és magyar nyelvtanból és irodalomból. A minisztérium ismertetése alapján kitűnik, hogy az ötödikesek részéről a legnagyobb érdeklődés a matematikai tesztek iránt mutatkozott meg.

Ezt a tesztet 11 000 tanuló teljesítette. Ugyancsak nagy volt az érdeklődés a szlovák nyelv és irodalom tesztjei iránt is az ötödikesek és a kilencedikesek körében egyaránt. Ennek a tesztelésnek az volt a célja, hogy felmérje a gyerekek tudását a nyelvtan, az irodalom, a szövegértelmezés, az olvasottság területén. A középiskolák első évfolyamának 1800 tanulója teljesítette matematikából a teszteket, 2600 középiskolás pedig angol nyelvből teljesítette online a feladatokat.

Az iskolák igazgatói november végén kapják meg a tesztelés végeredményét, a diákok azonban már a tesztelés befejezése után tudomást szerezhettek teljesítményükről.

„A tesztelés eredményéről szóló jelentésben a pedagógusok részletes információkat kapnak valamennyi tantárgy eredményeiről, minden évfolyam diákjainak munkájáról” – fejtette ki Romana Kanovská, az intézet igazgatónője.

Az ilyen rendszerű tesztelés a pedagógusok és intézményvezetők részére képet ad tanulóik pontos tudásáról. Az eredményeket elemezhetik, ezek alapján értékelhetik tanulóik tudásszintjét és határozhatnak arról is, melyik tanulónak van szüksége egyéni segítségre a tanórák alatt.

November 5. és 7. között azok az alapiskolák, amelyek megfelelő számítógépes felszereltséggel, illetve internetes hozzáféréssel rendelkeznek, ötödikeseik számára lehetővé tehették az országos Teszt-5 tesztelésre való elektronikus felkészülést. Ez a lehetőség 313 alapiskola 7961 ötödikese számára adatott meg, ők matematikából, szlovák nyelv és irodalomból illetve magyar nyelv és irodalomból próbálhatták ki tudásukat. Az iskolák november 18-ig kapják meg ennek a tesztelésnek az eredményeit. Az iskolák a tesztfeladatokat ki is nyomtathatják, így a diákok papíralapon is felkészülhetnek a november 20-án sorra kerülő országos hivatalos tesztelésre.

(teraz.sk/Felvidék.ma)