Szőttes a pódiumon (Fotó: Szőts László)

A hétvégén került sor a Magyar Örökség-díjak átadására a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A kitüntetettek között szerepelt a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes is. A díjazott együttes méltatója Takács András, Magyar Örökség-díjas néptáncfejedelem volt.

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a laudáció szövegét:

Tisztelt elnök úr! Tisztelt bírálóbizottság! Tisztelt megjelentek! Rövid méltatásomban, igyekszem önöknek bemutatni az immár ötven éve működő Szőttes Kamara Néptáncegyüttest,

a felvidéki magyar néptáncmozgalom egyik kiváló képviselőjét, létezése alatt mindenkori példamutató iránymutatóját.

A Szőttes Kamara Néptáncegyüttes 1969-ben alakult meg. Alapítói az akkor már több mint tíz éve működő félhivatásos  Ifjú Szivek Magyar Dal- és Táncegyüttes tánckarából kivált táncosok voltak.

Az 1949. március 5-én megalapított Csemadoknak induláskor az volt az elképzelése, hogy

az újraindítható, újrainduló magyar kulturális életet a néphagyomány-kultúra jelentős igénybevételével építi ki.

Az új néptáncegyüttes vállalta a volt állami együttes, a Népes munkájának folytatását, alkotói irányzatának követését, a felvidéki magyar tánc-, ének-, zene- és szokáshagyományok feltárását, felgyűjtését, színpadi feldolgoztatását és terjesztését. A Csemadok ezért  támogatta az új együttes létrejöttét.

Takács András méltatja a Szőttest (Fotó: Szőts László)

Az 1960-as, ’70-es években Európa keleti felén a követendő példa a Mojszejev és az Alekszandrov szovjet együttesek voltak. Az Ifjú Szivek a hivatásos hazai cseh és szlovák állami népművészeti együttesek hatására fokozatosan erre az irányra állt rá. Ez ellen lázadtak fel a fiatalok és megalakították a maguk táncegyüttesét, amely a következő évben népi zenekarral, szólóénekesekkel kibővült és felvette a Csemadok Szőttes Kamara Néptáncegyüttes nevet.

A Szőttes meghatározó együttese a csehszlovákiai, később szlovákiai magyar néptáncmozgalomnak. Köszönhető ez mindenkinek, aki a Szőttesben ilyen vagy olyan formában közreműködött.

Elsősorban a rendkívül szuggesztív és igazából a Szőttes táncegyüttest alapító Quittner János koreográfusnak és Ág Tibornak, a későbbi népdalgyűjtő zenetudósnak.

Az első tíz évben az alapítók által kimunkált alkotói irányt követték az utánuk jövő vezetők is: Varga Ervin, Richtarcsík Mihály, Hégli Dusán  és a többiek,  akik mára jó nevű koreográfusok lettek. Időszűke miatt csak a legmagasabbra jutottakat neveztem meg, elismerve azt is, hogy számtalan amatőr táncegyüttest vezető koreográfusunk, mint táncos, gyakorlatilag a Szőttesben tanulta a későbbi koreográfusi munkája fontos alapjait.

A Szőttes Kamara Néptáncegyüttes eddig mintegy huszonöt egész estét betöltő műsort alkotott. Egy-egy új műsorával évente 50-60 előadást megvalósítva bejárta, bejárja az egész Felvidéket.

A hetvenes években voltak olyan évek, hogy százon felüli volt a fellépéseik száma.

Rendszeresen szerepel a hazai magyar és szlovák országos népművészeti fesztiválokon. Nyaranta kéthetes tájoló fellépőkörutat valósít meg. A felnőttek részére Pozsonyban és az előadásai után az adott helyszínen táncházakat tart, valamint nyaranta néptánctábort szervez. Apró Szőttes néven gyermekcsoportot működtet. A gyerekek részére évente tánc- és játéktábort tart.

Az első hivatalos kiküldetéssel 1986-ban Olaszországban, a Goriziában tartott nemzetközi európai folklórfesztiválon nagy sikerrel szerepelt. Elnyerte a fesztivál aranyplakettel, oklevéllel és egymillió líra jutalommal járó fődíját, és az Örökös Aranydíjas Együttes titulust. 1990 óta sikeresen vendégeskedett más országok népművészeti fesztiváljain is: Magyarországon többször is, ahol 2000-ben harmadszor is elnyerte a Kiválóan Minősült Együttes megítélést, ezzel az anyaországunkban is a legjobb együttesek soraiba jutott. Meghívást kapott az amerikai és ausztráliai magyaroktól is, így oda is elvihette a Felvidék magyar és szlovák tánc- és dalkultúrája mellett az anyaországit és az erdélyit is. Idén októberben és novemberben is nagy sikerrel szerepeltek Buenos Airesben és Montevideóban is, ahol előadásokat és táncházakat tartottak.

A Díj átvétele.J: B. Kovács István, Reicher Richard, Füzék György (Fotó: Szőts László)

A Szőttes együttesvezető-koreográfusai voltak: Quittner János 1983-ig, amikor elment Ausztráliába, s a helyébe léptek a tanítványai: Varga  Ervin, Richtarcsík Mihály, Hégli Dusan, Füzék György, Péter Tímea, Oláh Attila, Konkoly László, Nagy Myrtil és a magyarországi hű barátok: Németh Ildikó, Szabó Szilárd, Gémesi Zoltán. Jelenlegi művészeti vezető: Gémesi Zoltán, tánckarvezetők: Balta Aranka és Füzék György, zenei vezető Hanusz Zoltán.

Az együttest a fellépéseken kiváló felvidéki és magyarországi zenészek, valamint hazai népdalénekesek egészítik ki. Az örökös szervezőtitkár-mindenes pedig a 2019-ben bekövetkezett haláláig az önzetlen Reicher Gellért volt.

A Csemadoktól, mint társadalmi szervezettől 1992-ben egy törvény alapján megvonták az állami költségvetési támogatást, s ez az együttest is sújtotta. Polgári társadalmi szervezetté alakult és önellátóként végzi áldásos munkáját. A Csemadok, mint volt fenntartó, a működésükhöz támogatásként a székházában próbatermet, irodát, viselet- és kelléktárt biztosít.

Az együttes munkájának részletes ismertetéseként a negyvenéves évfordulójuk alkalmával A Szőttes 40 éve címmel könyvet adtak ki.

A Szőttes Kamara Néptáncegyüttes az 50 év alatt végzett kiváló munkájának az  elismeréseként igazán megérdemli a Magyar Örökség-díjat, melyet a nevükben is ezúttal köszönök.