Dániel Erzsébet felvétele

A muzslai Endrődy János Alapiskolában első alkalommal rendeztek hagyományőrző napot. Az iskola élén 2018 decemberétől Ölveczky Árpád igazgató áll, aki a pozitív körülményeknek és a helyi önkormányzattal való jó együttműködésnek köszönhetően új tartalommal gazdagított oktatással is kísérletezik. Mint az a közelmúltban Farkas Iván polgármestertől is megtudtuk, iskolájuk – néptáncoktatással – szakosított iskola lesz a jövőben.

Az igazgató egyik legfontosabb nevelési szempontja, hogy a kötelező tanterv mellett az iskolából kikerülő gyermekek megszeressék falujukat, erősítsék nemzeti öntudatukat, s megismerjék szüleik, nagyszüleik múltját, falujuk történetét, nemzeti kultúránk alapjait. Mindezt honismereti oktatásban, a hagyományok élesztésében, őrzésében, éltetésében látja eredményesnek.

Ez a törekvés érződött ki abból a tartalmas programból is, melyet egy napba sűrítettek, s melyből hagyományt szeretnének teremteni. S hogy mindezt mennyire komolyan gondolták, az a reggeli becsöngetéstől kezdve (mely nem villanycsengővel történt ezen a napon, hanem régi iskolai csengővel) a délutáni programok bezárásáig tapasztalható volt.

Csuhézás Keszegh Ágival (Fotó: Dániel Erzsébet)

A hagyományőrző nap programjába minden korosztályt bevonva zajlottak az ismeretterjesztő, gyermekek által feldolgozott események, foglalkozások, rendezetten, szervezetten, áttekinthetően, s mindezek mellett élvezhetően.

A nap bevezetőjeként a felső tagozatos tanulók egy prezentációval mutatták be falujuk történetét, és ismertették az iskola névadója, Endrődy János egykori író, költő, tanító életét. Ezután következett a húsz kis elsősnek az iskolai tanulói közé történő fogadása, az iskolai zászló melletti fogadalomtétellel. A kis nebulók mögött ott álltak a kilencedikes „keresztszülők” is, ők adták át az iskolai mezt, melyet minden diák visel majd a rendezvényeken.

Ezt követően mintegy tíz teremben zajlottak a foglalkozások a főként itthonról meghívott kézművesek irányításával. A tanulók választhattak az egykori kézműves mesterségek, használati eszközök, játékok, hasznos és értékes foglalkozások közül.

Készültek csuhéból fenyőfadíszek, kukoricaszárból, gesztenyéből állatfigurák, volt gyöngyfűzés (Keszegh Ágnes, Méhes Katalin), kézműves-foglalkozás dióbél felhasználásával Fekete Éva), néptánc (Lelócky Krisztína, Mottajcsek Tímea, Stribík Nikoleta), bőrművesség, agyagozás, korongozás (Pusch Tibor, Varjú Tamás), mézeskalács- díszítés (Benkó Mária), mese- és drámapedagógiai foglalkozás (Écsi Gyöngyi), valamint kézműves-foglalkozás (Papp Katalin, az MMAI tanárai).

Majd a sort a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola képviseletében Alt István zenekarának népzenei koncertje zárta. A délutáni foglalkozás keretében pedig a helyi sportcsarnokban Bogár Péter világbajnok közreműködésével íjászati bemutatót tartottak.

A nap érdekességei közé tartozott a felső tagozatos diákok „szépíró versenye”, melyen Endrődy János egykori tanítómester, szépíró emlékére eredeti lúdtollal és tintába mártogatott tollal próbálták formázni a régi gyöngybetűket.

A nap végére a folyosón felállított szép karácsonyfa is megtelt ízléses, régi kézműves díszekkel. A muzslai iskola ünnepi hangulattal telt meg ezen a múltat idéző napon: pedagógus és diák együtt örvendett advent második hetében, és ismerkedett egy letűnt világ legszebb és legmaradandóbb értékeivel.

A gyerekek játékos módon ismerkedtek szüleik, dédszüleik használati eszközeivel, szellemi kultúrájával, falujuk történetével és híres szülötteivel. A rendezvényen jelen volt Farkas Iván polgármester is, aki maga is bekapcsolódott a foglalkozásokba, csakúgy mint az iskolaigazgató, aki egykori néptáncos múltját is felvillantotta.