Folynak a munkálatok (Fotó: Srna Zoltán)

Mint ismeretes, részben a magyar állam hathatós támogatásával újult meg a százdi Árpád-kori templom külső homlokzata. A Morda-hegy lábánál álló, Szent Miklós tiszteletére felszentelt templomot vélhetően a XIV. század közepén építették. A templom értékét növelik a XVI. századra tehető freskók. 

Megrendelője Szerecsen Jakab és családja, aki a királyi udvar kiemelkedő hivatalnoka volt. A műalkotásokon olaszos hatás érezhető. A freskók nagyon jó kivitelezésűek, ebben a tekintetben is egyedinek számítanak a Felvidéken.

Az elmúlt időszak fejleményeiről Srna Zoltán, Százd polgármestere számolt be a Felvidék.ma-nak.

„A templom dolgai elcsendesedtek, bár történt egy érdekes dolog. Az adventi koszorú elhelyezésekor a szó szoros értelmében beszakadt a föld az egyik munkás alatt. Egy 3-4 m mély gödör tárult fel, talán egy régi pince. Ezt azonban csak mellékesen jegyzem meg, annak szemléltetésére, hogy a munkálatok közben érnek bennünket meglepetések. A templom és környéke még mindig őriz több évszázados titkokat” – kezdte a tájékoztatást.

A templombelső (Fotó: Srna Zoltán)

A külső faljavítások teljes egészében elkészültek. A kisebb sarkak, pillérek, valamint az úgynevezett szegények háza tetőszerkezete is kicserélődött. Ugyanakkor a villanyvezeték teljes cseréjére is szükség lenne – folytatta a falu első embere.

Mint mondta:

A 2020-as esztendő jubileumi és döntő jelentőségű is, hiszen 2000-ben kezdték meg a templomhajó feltárását Úradníček professzor vezetésével. Az évek során a torony- és tetőszerkezeti javításokat is elvégezték.

„Dendrológusi, régészeti, építészettörténeti és restaurátori feltárások eredményeképpen kialakult, tisztázódott a kép. A szakma elfogadta Sztehlo Ottó és Groh István évszázados és Prokopp Mária professzor több évtizede hangoztatott elveit és megállapításait. Tulajdonképp a templom az ő terveik, elképzeléseik alapján újul meg” – fogalmazott a polgármester.

Szerencsés esetben 2020-ban a templomhajó felújításával a legnagyobb munkálatok véget érnek. Mindehhez azonban további 30 ezer euró szükséges. Mint kifejtette: a százdiakban még van annyi hit, hogy idén is hozzájárulnak a kiadásokhoz.

„Tiszteletet érdemel főleg az idősebbek hozzáállása, anyagi áldozatvállalása. Jó érzés, de bizony kell hozzá hit és megerősítés”

– hangsúlyozta Srna Zoltán.

A 2019-es esztendő nagy megállapítása, hogy nemcsak a szentély, de a hajó is az Anjouk korában, egyazon mester által, azonos színvonalon, teljes egészében Jézus életéből vett jeleneteket ábrázoló freskókkal volt díszítve. Mint megjegyzi: a templom eredeti állapotában egy képes evangélium volt a hívek épülésére, ez teszi egyedivé.

(Fotó: Srna Zoltán)

Ezt az állapotot tulajdonképpen a 20. század beavatkozásai tették tönkre.

„Szeretném hinni, hogy az idén elkészülünk. Igenis éljék meg ezt az ünnepet azok, akik már évtizedek óta szorgoskodnak Isten háza, vagy egyszerűen az Ő közelében” – zárta gondolatait Százd első embere.

Azok, akik szeretnének adakozni a Terra Zaazd számlájára, az alábbi számra tehetik: SK98 0200 0000 0035 0160 1959.