(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

A Tudományos és Műszaki Információs Központ a napokban hozta nyilvánosságra a szlovákiai óvodai oktatásban részesülő gyermekek számát. Ugyanakkor az adatokból kissé nehezen lehet következtetni a felvidéki magyar intézményekbe járó magyar anyanyelvű óvodások pontos létszámára. 

Az oktatási minisztérium háttérintézményének adatai szerint az ország 3 022 óvodájába összesen 164 990 kisgyermek jár. A Felvidéken összesen 348 óvodai intézményben folyik magyar nyelvű nevelés, melyet a 2019/2020-as tanévben 9 339 gyermek látogat. Az előző évhez viszonyítva több mint háromszázharminccal növekedett a számuk. Ám az adatokból nem derül ki, hogy a magyar óvodába beíratott gyermekek közül mennyi a ténylegesen magyar nemzetiségű óvodás.

„A minisztérium háttérintézménye minden év végén közzéteszi adatait. Sajnos a nemzetiségi oktatásra irányuló adatok hiányosak, illetve nehezen szűrhetők ki. Az adatok csupán az adott intézményt látogató gyermekek számát mutatják, azok nemzetiségére már nem terjed ki az adathalmaz”

– magyarázta a Felvidék.ma kérdésére Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója.

Hozzátette: ennek köszönhetően nem rendelkezünk még pontos számadattal a magyar óvodákat látogató magyar nemzetiségű gyermekekről. Mint megjegyezte, több régióban is megfigyelhető, hogy a magyar nevelési nyelvű intézménybe szlovák nemzetiségű gyermekeket is beíratnak. Ezt főleg egyes vidéki, kis falusi óvodák mellett Pozsony környéki magyar intézményeknél tapasztalhatjuk.

„Az adatokból sajnos nem tudjuk kiszűrni, hogy a magyar csoportokba járó gyermekek közül ténylegesen mennyi a magyar nemzetiségű” – szögezte le Fodor Attila.

Annyi bizonyos, hogy az előző tanévhez képest több mint háromszázzal növekedett a magyar nevelési nyelvű osztályokat látogatók létszáma.

A létszám gyarapodásával kapcsolatban az intézet igazgatója kifejtette:

egyrészt demográfiai változások pozitív következménye, ugyanakkor meg kell említeni a magyar állam Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának hatását, mely által vonzóbbá váltak a magyar nevelési nyelvű óvodák.

Mint hangsúlyozta: a napokban közzétett adatok további elemzéseket igényelnek, ennek konklúzióját levonva adhatnak pontosabb magyarázatot.

Az adatokból kitűnik, hogy a 164 990 óvodába járó gyermekből 9 709 fő, azaz az összes óvodás 5,9 százaléka magyar nemzetiségű. De nem jelzik, hogy közülük hányan járnak ténylegesen magyar nevelési nyelvű oktatási intézménybe. Ez pár százzal több, mint a magyar óvodákat látogatók összlétszáma. Ebből arra következtethetünk, hogy magyar anyanyelvű óvodások egy része szlovák nevelési nyelvű óvodába jár.

Szlovákiában a 2019/2020-as tanévben 274 önálló magyar és 74 közös igazgatású, magyar és szlovák nevelési nyelvű óvoda működik. Az országban összesen  több mint háromezer óvodát tartanak fenn, ezek 11,5 százaléka  magyar, illetve magyarul is oktató intézmény.

A 348 intézményben a magyar osztályokban és csoportokban lévő gyermekek száma 9 339 fő, ez az összes óvodás (164 990) 5,7 százaléka. A közel háromszázötven intézmény 302, felvidéki magyarok által lakott településen található.