Duray Miklós felszólalása (Fotó: Reviczky Társulás/Felvidék.ma)
2020. január 30-án közgyűlésére invitálta tagjait és szimpatizánsait a lévai magyar házat üzemeltető, valamint a Léva és Vidéke Célalap feladatköreit ellátó Reviczky Társulás.
A közgyűlés az elmúlt év rendezvényeinek ismertetését és az infrastrukturális fejlesztéseinek bemutatását tűzte ki célul. Újváry László, a társulás tiszteletbeli elnöke Reviczky Gyula Jelszó című versével nyitotta meg a programot, majd Wirth Jenő elnök üdvözölte a társulás tagjait, valamint a megjelent közönséget és vendégeket.
Ezt követően a tagság megszavazta a közgyűlés programját, a munkaelnökséget, a mandátumvizsgáló, valamint a javaslattevő bizottságot. Scheffer Frigyes pénztáros ismertette a társulás pénzügyi jelentését, melyből kiderült, hogy a társulás kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat. Krajčik László, az ellenőrző bizottság elnöke ismertette az ellenőri beszámolót.
A bizottság tagjai a közgyűlést megelőzően ellenőrizték, hogy a társulás szervei az alapszabályzatban megállapított előírásokat betartva járnak-e el, továbbá, hogy a társulás pénzeszközeit a Reviczky Társulás éves tervében előirányzott feladatok célszerű megvalósításának értelmében használták-e fel. Megállapítást nyert, hogy a vizsgálat tárgyát képező tételek rendben találtattak.
Sándor Tamás, Pánczél Károly, Duray Miklós és Urbán Zoltán (Fotó: Reviczky Társulás/Felvidék.ma)
Ezután Urbán Zoltán infrastruktúráért felelős alelnök a 2019-ben lezajlott javításokat mutatta be. Közülük említést érdemel a bejárati folyosó csempeborításának felújítása és annak szigetelése, falfestése, valamint a tető szigetelése és felújítása, melyre a gyakori beázások miatt volt szükség. Wirth Jenő elmondta, a fejlesztések nem valósulhattak volna meg a Bethlen Gábor Alap anyagi támogatása nélkül.
A továbbiakban a szakosztályvezetők összegezték rendezvényeiket, így az irodalmi, helytörténeti és zenei szakosztályok mellett a Reviczky Házban 2019-ben megrendezett időszaki kiállításokról is átfogó képet kaphattak a jelenlévők Puksa Magdolna, Müller Péter, Ürge László és Péter József beszámolóiból.
Kosztolányi Magdolna, a Lévai Magyar Asszonyok Ligája elnöknője a Reviczky Házban működő könyvtár és könyvesbolt tevékenységét ismertette, míg Wirth Jenő a szakosztályokhoz nem köthető, egyéb nagyobb tömegeket megmozgató közösségépítő rendezvényeket és a társulás külső kapcsolatait ápoló aktivitásokat is bemutatta.
A közgyűlésen a tavaly bejegyzett ifjúsági szakosztály is beszámolt eddigi rendezvényeiről, melyben kiemelte, hogy érdemes és sikeres munka folyik a fiatalokkal. 
A közgyűlés során személycserékre került sor az elnökség soraiban. Zsidó Zoltán lemondott tisztségéről az elnökségben, így helyére Sándor Ágnest kooptáltuk. Wirth Jenő lemondott elnöki tisztségéről, melyet Urbán Zoltán alelnök vett át s a 2021. januárjában tartandó tisztújító közgyűlésig a megbízott elnök tisztséget tölti be. Mivel így megüresedett még egy hely az elnökségben szintén kooptálás által Ivkovics Péter az Ifjúsági szakosztály vezetője került az elnökség tagjai közé.
Ivkovic Péter beszámolója (Fotó: Reviczky Társulás/Felvidék.ma)
Az est további részében a vendégek felszólalásai következtek. A meghívást elfogadta Pánczél Károly a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke, akit dr. Sándor Tamás titkárságvezető kísért el, valamint Duray Miklós, a SZAKC (Szövetség a Közös Célokért) elnöke.