Kiss Róbert papi fogadalmának megújítása (Fotó: Szalai Erika)

Mons. Orosch János érsek ft. Kiss Róbert komáromi esperesplébánost nevezte ki a Nagyszombati Főegyházmegye egyik általános helynökévé. Az atya komáromi működése során kiemelkedő szerepet vállalt a Szent András-templom bazilika minor rangra emelésének kérvényezésében.

Kinevezése alkalmából felkerestük Róbert atyát, mondja el, hogy az eddigi szolgálata miben változik a kinevezésnek köszönhetően. „A püspöki helynök ugyanúgy az egyházmegye kormányzatában segítő pap, az általános helynök viszont jogilag fogalmazva rendes hatalommal felruházva segíti a megyéspüspököt az egyházmegye irányításában. Püspöki helynökként a főegyházmegye meghatározott részére, a magyar hívek pasztorációjára irányult a szolgálatom. Az általános helynöki megbízatás ezzel szemben mindenre kiterjed, ami az egyházmegye kormányzását, irányítását érinti“ – magyarázta.

Elmondta, az előző általános helynök, Mons. Ján Pavčír nyugdíjba vonulásával új általános helynököt kellett kinevezni és mivel van rá lehetőség, hogy a megyéspüspök több általános helynököt nevezzen ki, ebben az esetben ez így is történt. Peter Šimko atya mellett, aki egyben az érseki hivatal igazgatója, Kiss Róbert atya, az eddigi magyar hívek pasztorációjával megbízott püspöki helynök lett a Nagyszombati Főegyházmegye másik általános helynöke.

Orosch János és Kiss Róbert (Fotó: Szalai Erika)

Mint megtudtuk, a munkakör teljes jogkörrel, de formálisan ugyanaz marad. Kiss Róbert atya továbbra is Nagyszombatban és Komáromban egyaránt működik majd. „Számomra ugyanazt jelenti ez a szolgálat, mint eddig, csak nagyobb lehetőségekkel, felelősséggel és minden bizonnyal nagyobb elvárásokkal is jár“ – fogalmazott. Megjegyezte, a szolgálat során nagyon fontos a kölcsönös bizalom megyéspüspöke és a többi paptestvér irányába, hiszen minden erővel segíteniük kell egymást.

„Fontos az összhang a megyéspüspökömmel és a másik általános helynökkel“ – hangsúlyozta. A szolgálat időtartamáról elmondta, hogy az nincs időhöz kötve. A hivatal elvesztése történhet lemondással; elmozdítással; vagy automatikusan, ha a püspöki szék megüresedik.

„Általános helynöki kinevezésem teljes mértékben megyéspüspököm, Orosch János érsek atya szolgálatához kötődik. Ameddig ő jónak látja, és a helyzet megkívánja, addig végzem e szolgálatot“ – magyarázta.

Kérdésünkre elmondta, Nagyszombat főegyházmegyének jelenleg 144 plébániája van, ebből 55 magyar, a 180 megyéspapból 45 magyar helyen működik. Az egyházmegyében lévő kispapok számáról úgy fogalmazott, mindig mozgásban vannak.

„Hála Istennek folyamatosan vannak magyar kispapjaink, akik közül nem biztos, hogy mindenki kitart, ezért is kell értük sokat imádkoznunk“ – tette hozzá. Mint mondta, a komáromi esperességbe érkező missziós kispapok jövetele könnyített a helyzetünkön, mert bár mind más nemzetiségű, de tanulnak magyarul, és segítenek a magyar nyelvű pasztorációban.

Jelenleg Ekelen teljesítenek szolgálatot, de elárulta azt is, hogy a csicsói kolostor rekonstrukciója is folyamatban van, a földszinti része hamarosan elkészül, és ott is működnek majd. „Ha létszámban kellően megerősödnek, akkor szeretnénk, hogy Komáromban is legyen házuk és itt is működhessenek“ – húzta alá.

Az 1972-ben született Kiss Róbert 1997-től szolgálja áldozópapként a katolikus egyházat, előbb Komjáton – Nagykéren, majd Dunaszerdahelyen volt káplán. Később Dunaszerdahelyen plébániai kormányzóként, majd esperesként működött. Áthelyezése után Gútán mint iskolaesperes teljesített szolgálatot. 2012-től kanonok, a Nagyszombati Főegyházmegye magyar híveinek vikáriusa lett, s egyben a nagyszombati Szent Ilona-templom rektora. 2016-tól Komárom esperesplébánosa, püspöki helynök. Tagja a Nagyszombati Főegyházmegye papi tanácsának és az érsek tanácsadó testületének.