Fotó: pozsonyikatolikusok.sk

Sokszínű lelki programot kínál nagyböjt heteire a pozsonyi magyar katolikus közösség. A városban élők, dolgozók és tanulók mellett az egykori koronázóvárosba érkező látogatók is szívesen látott vendégek az egyes eseményeken.

A közösség honlapján naprakész programajánló segít abban, hogy az érdeklődők az éppen időszerű lehetőségekről értesüljenek.

A magyar nyelvű ünnepi és köznapi szentmisék mellett heti rendszerességgel lesz magyarul előimádkozott keresztúti ájtatosság a pozsonyi ferences templomban, tisztálkodási szereket gyűjtenek a városban tevékenykedő Teréz anya nővérei által fenntartott központnak, közösségi ruhabörzét terveznek, de a hagyományos nagyböjti lelkinap sem marad el, amelynek egyik vendége idén Csókay András híres idegsebész lesz, aki immár második alkalommal érkezik Pozsonyba tanúságtevő találkozóra. Lesznek továbbá imatalálkozók, cserkész-lelkigyakorlat, szabadegyetem, keresztút a máriavölgyi kálvárián, katekézissorozat a szentmise részeiről és más programok is.

Isten Igéjének évében buzdítják a hívőket és minden jószándékú embert a napi evangélium elmélkedő olvasására.

Ferenc pápa hamvazószerdai szavai értelmében, melyek az általános kihallgatáson hangzottak el, felhívják a testvérek figyelmét, miszerint „a nagyböjt megfelelő időszak arra, hogy teret adjunk Isten szavának. Ideje, hogy kikapcsoljuk a tévét és kinyissuk a Bibliát. Ideje, hogy lekapcsolódjunk mobilunkról, és rákapcsolódjunk az evangéliumra. (…) Ideje, hogy felhagyjunk a hasztalan szavakkal, a locsogással, a fecsegéssel, a pletykával, és megszólítsuk az Urat. Ideje, hogy rászánjuk magunkat a szív egészséges ökológiájára, hogy nagytakarítást csináljunk benne!” Isten Igéjének napi olvasásához is hozzásegít a pozsonyi közösség honlapjának praktikus bejegyzése.

Szem előtt tartva a közösségen belüli együttműködés és egymás támogatásának fontosságát, a pozsonyi magyar katolikus közösség nagy családján belül hetente más és más lelkiségi és imacsoportok vállalnak különféle szolgálatokat, Isten dicsőségére, a közösség és saját maguk javára.

Az oltár körül találkozó közösség nagy családja mindezt a közelgő budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében is teszi.

A pozsonyi magyarok nagy szeretettel hívnak és várnak minden jószándékú érdeklődőt nagyböjt során is a közös imára, a közös programokra, a hitben és a nemzeti összetartozásban megerősítő találkozásokra.