Komáromi Imanap 2019-ben (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A katolikus egyház minden évben húsvét negyedik, Jó Pásztor vasárnapján ünnepli a papi és szerzetesi hivatások imavilágnapját, amelyet 57 évvel ezelőtt, a II. vatikáni zsinat idején Szent VI. Pál rendelt el. A lelki hivatások világnapja az idei évben május hamadikára esik.

Az elmúlt harminc évben Jó Pásztor vasárnapján a felvidéki Komáromban közösen imádkoztak a papok és a különböző településekről érkezett hívő közösségek magyar főpásztorért, valamint magyar szerzetesi és papi hivatásokért.

2020-ban a XXXI. Komáromi Imanap a koronavírus okozta zárlat miatt a virtuális térben zajlik. A Jó Pásztor Alapítvány, a Pázmaneum Polgári Társulás, a Komáromi Római Katolikus Plébánia és Mária Rádió Mirjam közös szervezésében vette kezdetét az imanap imakilencedének készülete, mely kilenc helyszínen zajlik és május 3-án, Komáromban fejeződik be.

Az imakilenced április 25-én vette kezdetét Pozsonyeperjesen. Az első állomás szentmiséjét Szent Márk evangélista ünnepén Karaffa János atya, a Pázmaneum elnöke mutatta be, melyhez a hívő közösség a világhálón csatlakozott. A szentmisét a Komáromi Imanapok szellemi atyjának, Mons. Lénár Károly mártír lelkipásztor emlékének szentelte, halálának 15. évfordulóján.

Karaffa János atya, a Pázmaneum elnöke

A következő napok szentmiséi Nagycsalomján, Érsekújvárban, Szőgyénben, Párkányban, Nádszegen, Nagyölveden és Légen zajlanak, majd vasárnap, 14 órakor veszi kezdetét a XXXI. Komáromi Imanap, keresztúti imádkozással, Mindszenty János hercegprímás gondolatai alapján. 14.30-kor kezdődik az ünnepi szentmise a Szent András-bazilikában, melyet a Mária Rádió és más internetes oldalak közvetítenek, hogy lélekben együtt imádkozhasson a felvidéki magyarság a rég óhajtott magyar főpásztorért, valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért.

Karaffa János atya ezt üzeni híveinek a világhálón: „Nem csüggedünk el imáinkban, ha az eredményét nem látjuk is azonnal! Ha imádságunk Isten szándéka szerint való, lesz igazi magyar főpásztor a Felvidéken, azt nem akadályozhatja meg semmiféle emberi kicsinyesség, nacionalista szűkkeblűség vagy hatalmi akadály! „Si Deus pro nobis, quis contra nos? Ha Isten velünk, ki ellenünk?” (Róm. 8,31)”

Farkas Zsolt atya, a Jó Pásztor Alapítvány elnöke az imakilenced negyedik állomásán, a szőgyéni Nagyboldogasszony-templomban bemutatott szentmisén a keresztség és az elsőáldozás szentségében részesített egy felnőttet. Az imakilenced hatalmas ajándékának minősítette a szertartást, amikor Krisztus népének tagjává vált az, aki önként vállalta a szentségek felvételét, és fizikailag is szívébe fogadta az Úr Jézust. Bár a templomban csak az érintett személyek tartózkodtak, az egész keresztény közösség és az egyházközség nevében imádkozott, és az érintett személy életében új kezdetnek nevezte az eseményt.

A felnőtt megkereszteltnek Zsolt atya a Jó Pásztort ábrázoló szentképet adományozza (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Kiss Róbert atya, a komáromi plébánia esperesplébánosa, általános helynök üzenete így hangzik: „A papi hivatások világnapján együtt imádkozunk a papi hivatásokért és a jó papokért, valamint azért, hogy hivatásukban hűségesek legyenek, hogy örömmel tudják kifejteni küldetésüket a rájuk bízottak körében, és vezessék a híveket az üdvösség útjára. Az Úr Jézus meghívja a fiatalokat: „Gyertek, kövessetek, az emberek halászává teszlek titeket”. Nagyon különleges és méltó hivatásra szólítja fel a Jóisten azokat, akik a papi pályára lépnek. Őszintén bízzuk rá minden ügyünket, hiszen fogyhatatlan szeretetével halmoz el bennünket.”

Kiss Róbert esperesplébános, általános helynök

Lépes Lóránt atya, a felvidéki Mária Rádió igazgatója szintén üzent a rádió hallgatóinak, és a virtuális térben bekapcsolódó hívő közösségnek: „A keresztutat és a szentmisét a Mária Rádió élőben is közvetíti a komáromi és a pozsonyi vételkörzetben. A Facebook-oldalon is követhetik a szertartást. Több internetes oldalon megosztjuk az imádság és a szentmise közvetítését. Kérem önöket, kedves testvérek, hogy lélekben legyünk együtt ezen a napon is, imádkozzunk együtt magyar főpásztorért, jó papokért és papi hivatásokért.”