Fotó: http://furediut.hu/

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is csatlakozik a Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának határozatához, mely szerint 2020. május 22-én a magyar református egységnap alkalmából 10 órakor, valamint 2020. június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezve 16.30 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai.

Ezt körlevélben fogalmazta meg Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok, miután az egyház zsinati elnökségének magyar képviselőivel egyeztettek.

„2020. május 22-én a magyar református egységnap alkalmából 10 órakor, valamint 2020. június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezve 16.30 órakor szólaltassuk meg templomaink harangjait” – közölték a reformata.sk oldalon.

A Kárpát-medencei református egyházak vezetőinek testülete, a Generális Konvent 2012-ben határozott arról, hogy június 4-ét, a nemzeti összetartozás napját felveszi a magyar reformátusok számára javasolt jeles napok sorába. A konvent ekkor kérte a református gyülekezeteket, hogy május 22-én és június 4-én harangozzanak templomaikban.

A koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedések miatt az egységnapi rendezvényeket jövőre halasztották. Erről a Generális Konvent Elnöksége döntött.

„A Kárpát-medencei református egyházi vezetők online tanácskozásán döntöttek úgy, hogy 2021-ben szervezik meg az idén májusra Marosvásárhelyre tervezett programokat.

Az eredeti terv szerint közösen szerették volna Isten elé vinni hálaadásunkat az elmúlt száz esztendőben megtapasztalt megtartó kegyelméért.

„Isten a széthullás roppant erői ellenére is megtartott minket. Szentlelkével folyton munkált bennünk, hogy közösen valljuk meg hitünket, együtt végezzük a szeretet munkáit, és egységben keressük az Ő ígéreteiben megalapozott reménységet” – fogalmazott a Generális Konvent Elnöksége.

A reformátusok többek között egyháztörténeti konferenciával kapcsolódtak volna a magyar kormány által 2020-ra meghirdetett nemzeti összetartozás emlékévéhez, amelyet május 20-án és 21-én tartottak volna Marosvásárhelyen. A korábbi tervek szerint Kárpát-medencei református egyházmegyék és egyházkerületek vezetői idei ülésének szintén az erdélyi város adott volna otthont május 22-én, pénteken. Május 23-án, szombaton pedig egységnapra vártak volna minden érdeklődőt, hogy a színes programok mellett ünnepi istentiszteleten adjanak hálát azért, hogy Isten kisebbségbe került közösségeinket is megtartotta az elmúlt évszázadban – adta hírül a reformatus.hu.

A találkozók lényegisége, a történelmi határok által száz éve szétszabdalt egyháztestek istentiszteleti, tan­beli egységét, egyházi közösséggé szerveződését a mai magyar reformátusság is örök­ségének tekinti. Ez kifejeződik a határokon átívelő testvérgyülekezeti kapcsolatokban, az évente megtartott egységnapokban, s ez fejeződhet ki idén a harangzúgásokban is.

Tavaly a magyar református egység napját Debrecenben abból az alkalomból ünnepeltük, hogy 10 éve egyesült újra a Magyar Református Egyház a Kárpát-meden­cében.