(Fotó: Cziprusz Zoltán, facebook)

Cziprusz Zoltán rimaszombati városi és besztercebányai megyei képviselő, a Magyar Közösség Pártja ügyvezető elnökségének a tagja az Országos Tanács legutóbbi ülésén jelentette be szándékát, s közösségi oldalán is nyilvánossá tette, hogy indul az országos elnöki posztért. Ezzel kapcsolatban is kérdeztük.

 Az MKP június 20-i Országos Tanácsán értékelték a parlamenti választásokat és azóta eltelt időszakot. Hogyan foglalná össze az elhangzottakat?

A koronavírus-járvány miatt a februári parlamenti választások óta nem tudott az Országos Tanács ülésezni, ezért most értékeltünk. A választási eredményekkel kapcsoltban kifejtettem, szerintem ezzel a felállással kihoztunk, amit a kampányból tudtunk, ám ez csak négy százalék körüli eredményre volt elég. S ezért nagyon fontos, hogy a legközelebbi választásokkor ne az utolsó pillanatban álljanak össze a szubjektumok, hanem már előre alakítsuk őket egy közös felvidéki magyar párttá, amelyben mindenki megtalálja a helyét.

A saját eredményéről mit tud elmondani?

Nehéz külön értékelni, de sikerült kilencezer karika fölé emelni a támogatottságomat, ami ebből a régióból utoljára nem is tudom, hogy kinek sikerült. Örülök, hogy együtt tudtunk kampányolni a környező járásokkal, egy irányt tudtunk mutatni, s a Via Nova szempontjából országos kampányt is folytattunk. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatását, ez egyedül nem sikerült volna!

Felvázolta a javaslatait is az Országos Tanács előtt. Miként lehetne egyesíteni a felvidéki magyar politikumot, s hogyan tudnának előrelépni?

Úgy érzem, az egységes magyar képviselet megteremtésének nincs alternatívája. Ebben helyet kell kapnia a velünk induló Összefogásnak, s előbb-utóbb a Híddal is meg kell találni a közös utat egy gyűjtőpárt irányába, ahol egyik párt sem veszíti el az arculatát, viszont egy egységes párt alatt tud működni. Ugyanis a számarányokból kiindulva csak így tudunk olyan etnikai alapon működő pártot megteremteni, amelyiknek sikerül bejutnia a parlamentbe, s jó eredményeket tud elérni a helyhatósági és megyei választásokon.

Hiszem, hogy csak akkor tud sikeres lenni a felvidéki magyarság, ha egy etnikai alapon szerveződő gyűjtőpártba tömörül.

S ennek a Magyar Közösség Pártjának kell adnia az alapját, hiszen mi vagyunk a legerősebb szubjektum.

Mit ért konkrétan a gyűjtőpárt alatt, s hogyan képzeli a platformok vagy más konstrukciók csatlakozását?

Nyilván ennek technikailag többfajta megoldása lehet. Ezt majd a partnerekkel kell megbeszélni, hogy ők mit látnak a legjobban járható útnak. De mindenképpen egy párton belül kell ezeknek a platformoknak megvalósulniuk, ahol a konzervatív vonal, a liberálisabb, vagy a kissé polgáribb vonal is megtalálja a maga értékrendjét, s a választók, a vegyes házasságokban élők számára is elfogadható lesz. Egy olyan vonzó párt, mely a dél-szlovákiai magyarságot és a régiót tudja képviselni.

Ezek a saját gondolatai, vagy az Országos Tanács tagjainak is ez az álláspontja?

Ezek a saját elképzeléseim, de nagyon közel állnak a többiekéhez. Szerencsére nemcsak én, hanem a jelentős többség ebben az irányban gondolkodunk.

Szó volt az Országos Tanácson az új pártelnökjelölt állításról?

Igen, ez volt a második témája a tanácskozásnak. Meghatároztuk, hogy mikor lesz a tisztújítás, amire 2020. július 18-án kerül sor. A jelöléseket majd a járási konferenciák fogják megtenni.

A közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, hogy Ön már most tájékoztatta az Országos Tanács tagjait, hogy megpályázza az MKP országos elnöki tisztségét. Nem ment ezzel a dolgok elé?

Csak tájékoztattam a párttársaimat a szándékomról. Ugyanis itt minden régió és járás egyformán képviseltetve van, s nem jelöltségről, hanem szándékról nyilatkoztam. Már régóta téma, hogy valaki elvállalná-e az elnökséget, s eddig még nem volt rá jelentkező. S ezt akartam feloldani, hogy nekem van ilyen szándékom.

A párton belül a tagok jelentős részével jó kapcsolatot ápolok, s van elképzelésem azzal kapcsolatban, hogyan egyesítsük a magyar erőket.

Valamint meg akartam minden OT tagot azzal tisztelni, hogy elsőnek értesül ezen szándékomról, nem más tagoktól, nem a médiából vagy a szociális hálóról. Ezt így tartottam korrektnek, és ezzel is egy új politikai kultúra alapjait szerettem volna lerakni a pártban.

Milyenek az első visszhangok, hogyan fogadták az Országos Tanács tagjai az elnöki poszt megpályázására irányuló bejelentését?

Voltak, akik meglepődtek, de többen mondták, hogy nagyon jó, hogy ezt felvállaltam, és így egyenesen közöltem egyszerre mindenkivel.

Az Ön szándéknyilatkozata után a közösségi médiában a kalondai Papp Sándor is bejelentkezett az elnöki posztért. Mit szól ehhez?

Meglepett engem is, mert nem tudtam, hogy van ilyen ambíciója. Ez az ő egyéni döntése, minden tagunknak joga van indulni az elnöki pozícióért. Nyilván, ha lesz lehetőség, akkor egyeztetni is fogunk, hogy ő hogyan látja a helyzetet, s hogyan tudunk egységesen fellépni.

A felvidéki magyar politizálás megmentéséért sokat kellene tenni, de mi a legfontosabb, amivel kezdené egy sikeres pártelnökválasztás esetén?

Először is stabilizálni kell a pártot. A legerősebb erő mind a mai napig a Magyar Közösség Pártja. Ebből kifolyólag az MKP-nak kell kezdeményeznie a tárgyalásokat az egységes magyar érdekképviselet érdekében. Le kell ülni a potenciális partnereinkkel és egyeztetni kell az elképzeléseinket arról, hogyan tudnánk lehetőleg mihamarabb, akár év végére egységes pártként folytatni a munkát.